česky  english 

rozšířené vyhledávání

Aktuality - COVID-19

Krizové opatření v ČR: cesty jen v nezbytně nutných případech

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 22. října 2020 do odvolání krizové opatření, kterým se zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR. Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech. více ►

Prodloužení nouzového stavu v ČR do 12. prosince 2020

Nouzový stav v České republice bude prodloužen zatím do 12. prosince. Na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny rozhodla o jeho prodloužení na mimořádné schůzi v pátek 20. listopadu 2020 vláda ČR. více ►

Seznam odběrových míst na COVID-19 test v ČR

V případě nutnosti podrobit se COVID-19 testu v České republice před či po vaši cestě do zahraničí, uvádíme níže odkaz na interkativní mapu, která obsahuje veškerá odběrová místa. Seznam odběrových míst je průběžně aktualizován. více ►

Pravidla pro příjezd občanů ČR a cizinců platná od 17. listopadu 2020

Od 17. listopadu 2020 bude účinné nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje podmínky pro příjezd do ČR. Nové opatření reaguje na pokračující pandemii onemocnění COVID-19 a koordinaci na úrovni EU. Vyplývající… více ►

Nesezdané páry a vstup na území ČR - nová úprava

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem v ČR, mohou přicestovat do ČR v rámci bezvízového styku, a to na základě potvrzení, které vystaví MZV (viz bod A a B), nebo na základě schengenského… více ►

Požadavek na doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Od všech cizinců, kteří žádají o schengenská a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit bude v souladu s bodem I.6 v návaznosti na bod I.5 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví… více ►

Seznam "zelených" zemí

Novinkou je mechanismus pro hodnocení epidemiologické situace jednotlivých členských států EU. Na základě stanovených kritérií bude pravidelně aktualizován seznam zemí s nízkým rizikem nákazy. Seznam bude stanoven sdělením Ministerstva… více ►

Návrat z třetích zemí do ČR od 17. listopadu 2020

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upravena ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR (které podléhá změnám a úpravám) . Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají k dispozici zastupitelské úřady v… více ►

Částečné obnovení vízového úseku od 11. května 2020

Pro vízové a konzulární služby je zapotřebí dojednat si předem schůzku prostřednictvím emailu, viz níže. Veškeré vízové žádosti se podávájí na velvyslanectví a zatím nelze využít služby outsourcingové společnosti VFS. Na velvyslanectví jsou… více ►