česky  english 

rozšířené vyhledávání

Aktuality - COVID-19

Seznam odběrových míst na COVID-19 test v ČR

V případě nutnosti podrobit se COVID-19 testu v České republice před či po vaši cestě do zahraničí, uvádíme níže odkaz na interkativní mapu, která obsahuje veškerá odběrová místa. Seznam odběrových míst je průběžně aktualizován. více ►

Od 21. září 2020: nový způsob hlášení příjezdu na území ČR hygienické stanici - před vstupem

Všechny osoby, včetně občanů ČR, s výjímkou stanovených kategorii ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR účinné od 21. září 2020, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s… více ►

Nesezdané páry a vstup na území ČR

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR, mohou nyní přicestovat do ČR v rámci bezvízového krátkodobého pobytu. Jde o další krok v postupném rozvolňování cestování s cílem umožnit setkání partnerům odloučeným v důsledku pandemie.… více ►

Požadavek na doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Od všech cizinců, kteří žádají o schengenská a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit bude v souladu s bodem I.6 v návaznosti na bod I.5 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví… více ►

Seznam bezpečných "zelených" zemí

Dne 3. srpna 2020 byl naposledy upraven seznamu bezpečných zemí o státy mimo EU (tzv. zelený seznam), který zůstává do dalšího oznámení v platnosti. Jejich výběr vychází ze seznamu, který schválily všechny členské státy EU včetně ČR. Česko ve… více ►

MZV SAE notifikovalo podmínky návratu rezidentů do SAE

Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce SAE notifikovalo podmínky návratu rezidentů s platným vízem do Spojených arabských emirátů. Podmínky a postup jsou uvedeny na webových stránkách http://smartservices.ica.gov… více ►

Návrat z třetích zemí do ČR od 21. září 2020

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upravena ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR (které podléhá změnám a úpravám) . Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají k dispozici zastupitelské úřady v… více ►

Částečné obnovení vízového úseku od 11. května 2020

Pro vízové a konzulární služby je zapotřebí dojednat si předem schůzku prostřednictvím emailu, viz níže. Veškeré vízové žádosti se podávájí na velvyslanectví a zatím nelze využít služby outsourcingové společnosti VFS. Na velvyslanectví jsou… více ►