česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nesezdané páry a vstup na území ČR

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR, mohou nyní přicestovat do ČR v rámci bezvízového krátkodobého pobytu. Jde o další krok v postupném rozvolňování cestování s cílem umožnit setkání partnerům odloučeným v důsledku pandemie. Doposud měli tuto možnost pouze sezdaní rodinní příslušníci. Toto opatření je aktuálně určeno především pro ty partnery občanů ČR, kteří v České republice mohou pobývat bez víz. Bezvízový pobyt může trvat nejdéle 90 dní.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zahraničních věcí v aktuální celosvětové pandemické situaci vydává pouze na některých svých zastupitelských úřadech krátkodobá schengenská víza a prozatím v omezeném rozsahu, mohou partneři občanů ČR, kteří k cestě do České republiky potřebují vízum, přicestovat zejména tehdy, vychovávají-li s tímto partnerem děti. Tato podmínka vychází z ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, které umožňuje přicestovat se schengenským vízem mimo jiné v naléhavých mimořádných situacích, které zahrnují péči o dítě.

POSTUPUJTE NÁSLEDOVNĚ:

 

A) OBČANÉ ČR, JEJICHŽ PARTNEŘI NEPOTŘEBUJÍ VÍZUM (bezvízoví cizinci /cizinci s již vydaným platným vízem)

1. Zašlete e-mail na adresu  vo1@mzv.cz, který obsahuje:

  • - vyplněné čestné prohlášení (DOCX, 17 KB)
  • - doklad o trvalém partnerském vztahu (rodný list dítěte, společný výpis z účtu, společná nájemní smlouva, doklad o společné adrese, letenky z cesty na společnou dovolenou, jiný libovolný doklad potvrzující trvalý partnerský vztah)

2. Vyčkejte odpovědi. Vízový odbor Ministerstva zahraničních věcí Vám nejdéle do tří dnů zašle potvrzení pro cestu Vašeho partnera / partnerky do ČR.

3. Toto potvrzení cizinec předloží při pasové kontrole jako průvodní doklad pro vstup na území ČR.

 

B) PARTNEŘI, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ VÍZUM

1. Zjistěte, zda zastupitelský úřad, který je příslušný pro vyřízení Vaší žádosti o vízum, obnovil poskytování vízových služeb.

2. Podejte standardní cestou žádost o schengenské vízum za účelem návštěvy rodiny.

3. Nad rámec běžně vyžadovaných podpůrných dokumentů přiložte k této žádosti rodný list dítěte / dětí, které vychováváte spolu s občanem ČR nebo jiné podpůrné náležitosti, které potvrzují trvalý partnerský vztah. 

4. Postupujte podle pokynů zastupitelského úřadu.

 

Užitečné odkazy:

Češi se opět setkají se svými trvalými partnery ze třetích zemí

Ministerstvo vnitra - koronavirus (vč. podmínek pro vstup na území ČR)

 

přílohy

čestné prohlášení 16 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 19.7.2020