česky  english 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobé vízum

Aktuální články související s agendou dlouhodobých víz:

Informace pro cizince - od 1. 1. 2021 povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz

Kurz musí absolvovat každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému, příp. trvalému pobytu. Nevztahuje se však na některé kategorie dlouhodobých pobytů (např. za účelem studia, investování, zaměstnanecké a modré karty v… více ►

Studentská víza - co platí od 18. 5. 2020 na velvyslanectví v Abú Dhabí

Velvyslanectví České republiky České republiky v Abú Dhabí zahájil dne 11. května 2020 postupné obnovování vízové / pobytové činnosti, a to prozatím pro omezený typ účelů cesty, které jsou stanoveny rozhodnutím vlády České republiky. Ve vztahu k… více ►

Dlouhodobé vízum - co to znamená?

Dlouhodobá víza jsou určena pro občany tzv. TŘETÍCH ZEMÍ, kteří mají záměr pobývatv České republice déle než 90 dnů více ►

Povinnost předložení výpisu z evidence Rejstříku trestů

Velvyslanectví České republiky v Abú Dhabí v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) Zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto… více ►

POZOR: Pozastaveno do odvolání - termíny pro podání žádost o zaměstnaneckou kartu NELZE

Po dobu vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky až do odvolání byl pozastaven výkon vízové agendy na všech ambasádách. Toto nařízení se koná na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12.3.2020 č. 198. Emaily obsahující… více ►