česky  english 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobá víza a pobyty

Aktuální články související s agendou dlouhodobých víz a pobytů (nad 90 dnů):

Zaměstnanecké karty a podání žádostí na velvyslanectví

Od 1. května 2022 se zavádí zvláštní registrační email pro příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu. více ►

Potvrzení zaměstnavatele před vylepením víza

S platností od 27. 10. 2021 nařizuje nově Ochranné opatření občanům třetích zemí, kteří hodlají vstoupit na území České republiky za účelem zaměstnání, nejpozději před vyznačením dlouhodobého víza nebo víza za účelem převzetí povolení k pobytu,… více ►

Změny v oblasti cestovního zdravotního pojištění u pobytů nad 90 dnů

Od 2. 8. 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů. Ke sjednávání cestovního zdravotního pojištění v rozsahu… více ►

Informace pro cizince - od 1. 1. 2021 povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz

Kurz musí absolvovat každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému, příp. trvalému pobytu. Nevztahuje se však na některé kategorie dlouhodobých pobytů (např. za účelem studia, investování, zaměstnanecké a modré karty v… více ►

Dlouhodobé vízum - co to znamená?

Dlouhodobá víza jsou určena pro občany tzv. TŘETÍCH ZEMÍ, kteří mají záměr pobývatv České republice déle než 90 dnů více ►

Povinnost předložení výpisu z evidence Rejstříku trestů

Velvyslanectví České republiky v Abú Dhabí v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) Zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto… více ►