česky  english 

rozšířené vyhledávání

Víza a pobyt v České republice

Vízum je povolení, které za podmínek v něm vyznačených opravňuje cizince ke vstupu a pobytu na území České republiky/schengenského prostoru

Schengenské vízum za účelem zaměstnání a sezónního zaměstnání

Od 16. května 2022 se podáváají žádosti o krátkodobá víza za účelem zaměstnání a sezónního zaměstnání POUZE na VFS v Abú Dhabí a Dubaji. více ►

Platnost očkovacího certifikátu "Digitální certifikát EU COVID" 270 dní, s boosterem zatím neomezeně

S platnosti od 15. 2. 2022 nové ochranné opatření, a v souladu s doporučením Rady EU, stanovuje platnost digitálního certifikátu EU COVID pro účely cestování na 270 dnů od data poslední (nikoliv posilovací ) dávky. Vzhledem k tomu, že zatím… více ►

Uznávání emirátských certifikátů o provedeném očkování a testování

Evropská komise oznámila 10. prosince 2021, že vydávané emirátské digitální očkovací certifikáty budou uznávány za rovnocenné certifikátům EU COVID. České ministerstvo zdravotnictví v souladu s tímto doporučením rovněž zařadilo digitální… více ►

Zaměstnanecké karty a podání žádostí na velvyslanectví

Od 1. května 2022 se zavádí zvláštní registrační email pro příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu. více ►

Vstup na území České republiky od 9. dubna 2022

Dnem 9. dubna 2022 končí platnost Ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně vstupu na území České republiky. Vzhledem k aktuální situaci šíření viru SARS-CoV-2 v České republice a ve světě a jeho dopadech bylo rozhodnuto MZdr ČR… více ►

Vízové opatření - Gambie

V souladu se čl. 25a vízového kodexu (spolupráce na poli zpětného přebírání osob) a na základě zprávy Evropské komise rozhodly členské státy schengenského prostoru přijmout dočasné vízové opatření vůči třetímu státu – Gambie. více ►

Rodinný příslušník občana EU

Rodinným příslušníkem občana EU se rozumí jeho manžel, rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje, potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana EU a potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela EU,… více ►