česky  english 

rozšířené vyhledávání

Víza a pobyt v České republice

Vízum je povolení, které za podmínek v něm vyznačených opravňuje cizince ke vstupu a pobytu na území České republiky/schengenského prostoru

Rodinný příslušník občana EU

Rodinným příslušníkem občana EU se rozumí jeho manžel, rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje, potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana EU a potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela EU,… více ►

Změny v oblasti cestovního zdravotního pojištění u pobytů nad 90 dnů

Od 2. 8. 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů více ►

Splnění povinností při vstupu na území ČR podle Ochranného opatření

Velvyslanectví upozorňuje na skutečnost, že všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v České republice se nařizuje zajistit provádění namátkových kontrol fyzických osob při vstupu na území ČR, pokud jde o splnění jejich povinností… více ►

Uznávání certifikátů o provedeném očkování z jiných zemí

Zde uvedené informace se vztahují pouze k uznávání certifikátů o očkování, nikoliv o testování, nebo o prodělaném onemocnění covid-19. Certifikáty jsou uznávané pro vstup do provozoven, při využití služeb. Zjednodušují také cestování. Plně… více ►

NOVĚ: SAE "zelená země" od 18. 10. 2021

Od pondělí 18. 10. 2021 budou Spojené arabské emiráty nově zařazeny na seznam zemí s nízkým rizikem nákazy (na cestovatelském semaforu zelená). Dochází tak ke zjednodušení podmínek návratu do ČR. více ►

Informace pro cizince - od 1. 1. 2021 povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz

Kurz musí absolvovat každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému, příp. trvalému pobytu. Nevztahuje se však na některé kategorie dlouhodobých pobytů (např. za účelem studia, investování, zaměstnanecké a modré karty v… více ►

Seznam odběrových míst na RT-PCR test v ČR

V případě nutnosti podrobit se testování RT-PCR a antigenní metodou v České republice před či po vaši cestě do zahraničí, uvádíme níže odkaz na interkativní mapu, která obsahuje veškerá odběrová místa. Seznam odběrových míst je průběžně… více ►