česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přijímání žádosti o víza a pobyty od 11. května 2020

S účinností od 11. 5. 2020 bude částečně obnovena činnost vízové agendy velvyslanectví České republiky v Abú Dhabí. Rozsah činnosti se stále aktualizuje a rozšiřuje.

Na velvyslanectí ČR v Abú Dhabí, kde je vízová agenda obnovena jsou žádosti přijímány v tomto rozsahu.

 

Seznamy zemí, kde je obnovena vízová agenda, jsou stanoveny dle čl. I odst. 10 a 11 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. května 2020, čl. 41 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a čl. 55 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích.

Po ukončení nouzového stavu jsou podmínky pro vstup na území České republiky a karanténní opatření od 18. 5. 2020 upraveny ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví.

 

Upozornění – umožnění vstupu na území České republiky

1/ držitelům dlouhodobých víz a pobytů:

Těmto cizincům bude dle čl. I. bodu 1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. května 2020 (č.j. MZDR 20588/2020-4/MIN/KAN) umožněn vstup na území České republiky po předložení potvrzení o absolvování testu na COVID-19.

Testem na COVID -19 se rozumí lékařské potvrzení o absolvování testu (vzor zde) vydaného příslušnou laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem. Potvrzení nesmí být starší než 4 dny před vstupem na území České republiky.

Test si zajišťuje cizinec na vlastní náklady a musí jím disponovat při vstupu na území České republiky. V opačném případě bude cizinci vstup odepřen.

Potvrzení musí obsahovat údaje, ze kterých lze ověřit provedení testu, typ testu, stáří testu a údaje o laboratoři, která test provedla.

2/ držitelům schengenských víz:

Žádáme držitele schengenských víz, aby ohledně povinnosti prokázat se testem konzultovali informaci Ministerstva vnitra zde (viz 2. Vstup na území České republiky, bod "Pravidla pro vstup nově příchozích cizinců na území ČR, tedy bez předchozího bydliště na území ČR")

 

Další informace:

 

Ministerstvo vnitra - informace ke koronaviru (vč. podmínek vstupu cizinců na území ČR)

Právní zdroje:

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. května 2020 (č.j. MZDR 20588/2020-4/MIN/KAN)