česky  english 

rozšířené vyhledávání

Schengenské vízum

Aktuální články související s agendou schengenkých víz:

Schengenské vízum za účelem zaměstnání a sezónního zaměstnání

Od 16. května 2022 se podáváají žádosti o krátkodobá víza za účelem zaměstnání a sezónního zaměstnání POUZE na VFS v Abú Dhabí a Dubaji. více ►

Vízové opatření - Gambie

V souladu se čl. 25a vízového kodexu (spolupráce na poli zpětného přebírání osob) a na základě zprávy Evropské komise rozhodly členské státy schengenského prostoru přijmout dočasné vízové opatření vůči třetímu státu – Gambie. více ►

Rodinný příslušník občana EU

Rodinným příslušníkem občana EU se rozumí jeho manžel, rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje, potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana EU a potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela EU,… více ►

Schengenské vízum - co to znamená?

Krátkodobé (schengenské) vízum opravňuje k pobytu do 90 dnů (označeno C) v ČR / schengenském prostoru více ►

Provoz VFS Global v Abú Dhabí v nových prostorách

thumb

VFS Global v Abú Dhabí, externí dodavatel služeb, který přijímá žádosti o schengenská víza do České republiky, zahájil dne 22. září 2019 provoz v nových prostorách. Nová adresa je World Trade Centre, The Mall, Level – B2 (Lower Ground)… více ►

Ochrana osobních údajů

uoou

Právo na ochranu osobních údajů a zpracování osobních údajů žadatele o vízum v Schengenském informačním systému více ►