česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přijímání nových žádostí o schengenské vízum až bude opět zahájena vízová agenda

Jakkoliv jsme si vědomi toho, že postupy pro opětovné zahájení vízové agendy jsou předčasné a termíny nejasné, uvádíme informaci pro žadatelé či držitele schengenského víza v době prohlášení nouzového stavu v České republice. Podrobnější informace pro příjem a zpracování těchto víz budou následovat, až bude situace pro opětovné zahájení vízové agendy aktuální

1/ Cizinci, kteří před vyhlášením nouzového stavu dne 14. 3. obdrželi od velvyslanectví ČR schengenské vízum a již toto vízum k cestě do ČR nemohli využít, budou v případě podání nové žádosti o vízum, a doložením existence předchozího nevyužitého víza, osvobozeni od úhrady vízového poplatku (aplikován pro tyto případy bude čl. 16/6 vízového kodexu). Uvedené se týká pouze držitelů víz s ukončenou platností, nikoliv držitelů vícenásobných víz, kteří budou moci s platným vízem stále reálně cestovat.

2/ Cizinci, kteří před vyhlášením nouzového stavu dne 14. 3. podali navelvyslanectví ČR / ve vízovém centru žádost o schengenské vízum a řízení o žádost o vízum bylo zastaveno, budou v případě podání nové žádosti o vízum osvobozeni od úhrady vízového poplatku (aplikován pro tyto případy bude čl. 16/6 vízového kodexu).

3/ Žadatel musí prokázat přeložení cesty na nové datum (potvrzení o přeložení jednání, konference atd. + novými doklady o ubytování a rezervací letenky či jízdenky). Kromě těchto dokladů žadatel předloží nový formulář žádosti s fotografií, cestovní doklad s původně vydaným vízem a cestovní zdravotní pojištění na nový termín cesty.

4/ Osvobození se netýká úhrady nového servisního poplatku ve vízových centrech.