česky  english 

rozšířené vyhledávání

Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9. října 2021: Hlasování na voličský průkaz

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9. října 2021: Informace o způsobu hlasování v zahraničí

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných v roce 2021: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky… více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9.10. 2021: Hlasování v zahraničí

Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad“). více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. a 9. října 2021

Dne 28. prosince 2020 prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb. vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021. více ►

Konání voleb na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí

volby_3

Český občan volí na zastupitelském úřadě na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo na základě voličského průkazu vydaným úřadem, kde je občan jako volič již zapsán. více ►