česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. a 9. října 2021

Dne 28. prosince 2020 prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb. vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021.

Podle ustanovení §3 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky budou volby probíhat mimo území České republiky ve zvláštních stálých volebních okrscích, tedy na zastupitelských úřaech České republiky v zahraničí.

Připomínáme možnost zápisu do zvláštního seznamu voličů na velvyslanectví.

Dnem vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky začala plynout lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu, a to jednak v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče či v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datově schránky, nebo osobně.

 

Zabezpečení uvedených voleb se řídí níže uvedenými zákony a předpisy:

  • Rozhodnutí prezidenta republiky č. 611/2020 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;
  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších zákonů       (článek 16-20);
  • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  •  Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona  č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, uveřejněného pod č. 243/l999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
  • Vyhláška MZV č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů;