česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Benin
Čad
Kamerun
Kamerun
Nigérie

Předání pověřovacích listin prezidentu Buharimu

thumb

Dne 10. února 2022 předal velvyslanec České republiky v Nigérii pan Zdeněk Krejčí pověřovací listiny prezidentu Federativní Republiky Nigérie, panu Muhammadu Buharimu. Velvyslance doprovázela jeho manželka paní Ivanka Krejčová a diplomatky paní… více ►

Slavnostní otevření obytného komplexu v Lagosu

thumb

Dne 15. ledna 2022 uplynulo přesně 56 let od chvíle, kdy byl během převratu v Nigérii zabit první nigérijský ministr financí pan Festus Samuel Okotie-Eboh. Pan Okotie-Eboh je uznáván jako velká osobnost nigérijské politiky a ekonomiky, která se… více ►

Objednávání pro podání žádosti o dlouhodobé vízum na leden 2022

thumb_visa_02

Pokyn k objednávání naleznete zde. Pro měsíc leden 2022 se objednávací systém otevře 15. 12. 2021 v 8:00 nigerijského času. Žadateli bude přidělen datum a čas pro podání žádosti. V případě pozdního příchodu žadatele bude přidělený termín… více ►

EUNIC Nigeria – CULTURE OF MEMORY

thumb

V letošním roce realizoval klastr EUNIC Nigeria rozsáhlý virtuální projekt, na němž participovali zahraniční experti z oblasti muzejnictví, včetně dvou českých expertů, Moniky Mikuláškové z Muzea Brněnska a Michala Medka, ředitele Ústavu pro… více ►

Slavnostní předání Vázaného peněžního daru nemocnici v Ijebu-Ife, Ogun state

thumb

Dne 29. listopadu 2021 proběhl v místní nemocnici v Ijebu-Ife v Ogun state v Nigérii slavnostní ceremoniál předání „vázaného peněžního daru“ v podobě nemocničního vybavení jednotky intenzivní péče a porodního oddělení českých… více ►

Cesta Zvláštního zmocněnce pro Sahel, velvyslance T. Uličného, do Čadu

thumb

Na konci listopadu navštívila Čadskou republiku delegace vedená Zvláštním zmocněncem pro Sahel, Tomášem Uličným. Cestu delegace organizovala společně s Honorárním Konzulem Mahamatem Siamem zástupkyně velvyslance Hana Trousilová, dalšími… více ►

Otevření Honorárního konzulárního úřadu v N´Djameně

thumb

Dne 24.11.2021 se konalo slavnostní otevření honorárního konzulárního úřadu v N´Djameně. Konzulát byl otevřen zvláštním zmocněncem pro Sahel Tomášem Uličným za účasti zástupkyně velvyslance v Abuji Hany Trousilové, zástupce afrického… více ►

Objednávání pro podání žádosti o dlouhodobé vízum na prosinec 2021

thumb_visa_02

Pokyn k objednávání naleznete zde. Pro měsíc prosinec 2021 se objednávací systém otevře 15. 11. 2021 v 8:00 nigerijského času. Žadateli bude přidělen datum a čas pro podání žádosti. V případě pozdního příchodu žadatele bude přidělený termín… více ►

ROBOT 100

thumb

Na konci období dešťů proběhly v Abuji tři úspěšné kulturní akce. Jejich společným tématem byly oslavy stoletého výročí slova „robot“, které poprvé veřejně zaznělo ve hře Karla Čapka R.U.R. při premiéře v Národním divadle v roce 1921… více ►

Nigerijské zemědělství – příležitost pro české firmy

thumb

Nigérie má ornou půdu o rozloze 34 milionů hektarů: 6,5 milionu hektarů pro trvalé plodiny a 28,6 milionu hektarů v loukách a pastvinách. Zemědělství tvoří asi 24 % HDP této subsaharské velmoci. Vláda dlouhodobě, a nyní i v důsledku dopadů… více ►