česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Struktura velvyslanectví

V případě potřeby kontaktovat vedoucího obchodně-ekonomického nebo finančně-hospodářského úseku, využijte tyto kontakty: tel.: +234/7037571096 a abuja@embassy.mzv.cz.

V případě potřeby kontaktovat vedoucího konzulárního úseku, využijte tyto kontakty: tel.: +234/7037571096 a
consular_abuja@mzv.cz.

  Zdeněk Krejčí, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec 

  Vedoucí Českého zastupitelského úřadu v Nigérii 

  Hana Trousilová

  1. tajemnice, vedoucí politické, kulturní a mediální sekce

  Beata Matusiková

  2. tajemnice, vedoucí ekonomické a obchodní sekce

  Gabriela Idehen

  3. tajemnice, vedoucí konzulárně-vízového úseku

  Vojtěch Petráš

  Atašé, vedoucí finančně-hospodářského úseku

  Milan Pohan

  Atašé, konzulárně-vízový úsek

  Kateřina Nwankwo

  Atašé, sekretariát