česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Obchodně ekonomický úsek

Obchodně ekonomický úsek

Embassy of the Czech Republic
Commercial Section
Gnassingbe Eyadema Street, Plot No.5
Asokoro District, P.O.Box 4628
Abuja, Federal Republic of Nigeria

tel: 00234 703 757 10 96
e-mail: commerce_abuja@mzv.cz, commerce.abuja@seznam.cz
internet: www.mzv.cz/abuja

Ekonomický diplomat: Mgr. Beata Matusiková, MBA

Základním cílem obchodně ekonomického úseku (OEÚ) je podpora rozvoje zahraničního obchodu České republiky v daném teritoriu s prioritou zvyšování vývozů ČR a vyhledávání nových obchodních příležitostí. Pro naplnění tohoto cíle postupuje OEÚ dvěma hlavními směry. Prvním směrem je průběžné seznamování české odborné veřejnosti s obecnými podmínkami pro uplatnění výrobků českých firem v teritoriu a dále průběžné seznamování s aktuální ekonomickou situací dané země a jejím vývojem. Druhým směrem je konkrétní pomoc českým výrobcům a exportérům s vyhledáváním nových obchodních příležitostí v teritoriu a vytváření podmínek pro zabezpečení jejich obchodně ekonomických zájmů v dané zemi.

Od března 2018 působí v Nigérii (konkrétně v Lagosu) zástupce CzechTrade, pan Štěpán Beneš, který poskytuje pomoc a informace českým podnikatelům a firmám, které si přejí navázat obchodní vztahy s nigerijskými partnery na úrovni business-to-business. Kontaktní mail: stepan.benes@czechtrade.cz

Pro průběžné seznamování odborné veřejnosti s obecnými podmínkami pro uplatnění výrobků českých firem v teritoriu zpracovává OEÚ během roku řadu informací. Základním informačním zdrojem pro odbornou veřejnost je tzv. Souhrnná teritoriální informace, která sumarizuje obchodně ekonomické informace o daném teritoriu za uplynulý rok. Čtvrtletní zprávy obsahují aktuální informace o ekonomickém vývoji dané země. Průběžně zpracovávané ekonomické informace obsahují informace zejména o nových poptávkách a obchodních příležitostech.

Pro průběžné seznamování odborné veřejnosti s obecnými podmínkami pro uplatnění výrobků českých firem v teritoriu zpracovává OEÚ během roku řadu informací. Základním informačním zdrojem pro odbornou veřejnost je tzv. Souhrnná teritoriální informace (viz samostatná strana), která sumarizuje obchodně ekonomické informace o daném teritoriu za uplynulý rok. Čtvrtletní zprávy obsahují aktuální informace o ekonomickém vývoji dané země. Průběžně zpracovávané ekonomické informace obsahují informace zejména o nových poptávkách a obchodních příležitostech.

Informace získané obchodně ekonomickým úsekem jsou pravidelně zasílány Ministerstvu zahraničních věcí ČR ( www.mzv.cz ) a současně Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR ( www.mpo.cz ), agentuře CzechTrade ( www.czechtrade.cz ), Hospodářské komoře ČR ( www.hkcr.cz ), Svazu průmyslu a dopravy ( www.spcr.cz ), Správě Českých center ( www.export.cz), Česko-arabské obchodní komoře a dalším institucím, které je svými informačními cestami předávají dále. Vybrané informace zasílané na výše uvedené instituce a orgány budou k dispozici i na těchto internetových stránkách.