česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Krátkodobá (schengenská) víza (k pobytu do 90 dnů)

Jednotné krátkodobé (schengenské) vízum opravňuje cizince k pobytu na území států schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle 90 dnů. Uděluje se pro jeden vstup (jednorázové), pro dva vstupy nebo pro více vstupů (multiple) či jako letištní průjezdní. Ve výjimečných případech se schengenské (krátkodobé) vízum uděluje s omezenou územní platností pouze pro státy v něm uvedené, příp. pouze pro ČR.

Vstup a pobyt cizinců na území Schengenu do 90 dnů je upraven Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech, tzv. Vízovým kodexem.

Žádost o schengenské (krátkodobé) vízum se podává na zastupitelském úřadu ČR v Abuji, pokud je ČR jediným nebo hlavním cílem cesty do schengenského prostoru. Občané Beninu, Gabonu, Kamerunu a Konžské republiky mohou žádost podat také na zastupitelských úřadech Francie v Cotonou, Libreville, Douale, Youandé, Brazzaville a Pointe-Noire. Občané Rovníkové Guineje mohou žádost podat také na zastupitelském úřadě Španělska v Malabu.

  • Velvyslanectví ČR přijímá pouze žádosti cizinců, jejichž jediným nebo hlavním cílem cesty je ČR. Hlavním cílem cesty při návštěvě několika států schengenského prostoru ten stát, ve kterém bude pobyt nejdelší. Je-li délka pobytu na území více států schengenského prostoru stejná, je hlavním cílem cesty ten stát, ve kterém se nachází hlavní účel cesty (např. účast na konferenci). Nelze-li určit hlavní cíl cesty podle tohoto klíče, žádost se podává na zastupitelském úřadu toho státu schengenského prostoru, jehož hranice se překročí jako první.
  • Žádost o vízum je třeba podat s dostatečným časovým předstihem, k podání žádosti je třeba se zaregistrovat
  • Rodinní příslušníci občanů EU se nemusí k podání žádosti registrovat a mohou velvyslanectví za účelem sjednání schůzky kontaktovat napřímo e-mailem nebo telefonicky. Termín na podání žádosti bude po dohodě s nimi stanoven co nejdříve.
  • Zpracování žádosti obvykle trvá 10-15 dní od data podání žádosti, žadatelům nicméně doporučujeme, aby žádost podali nejméně 3 týdny před plánovaným odjezdem. Žádost podaná méně než 15  dnů před odjezdem nemusí být přijata. Žádost může být zároveň přijata maximálně 3 měsíce před plánovaným odjezdem.
  • Žádost musí žadatel podat osobně (odebírají se otisky prstů).
  • Žádost musí být podána kompletní, nedílnou součástí musí být vyplněný a vlastnoručně podepsaný formulář. Formulář je zdarma je ke stažení např. zde. Velvyslanectví přijímá formuláře české, anglické nebo francouzské. Zpracovány budou pouze žádosti kompletní, dodané se všemi požadovanými náležitostmi - viz níže. Žadatele důrazně vyzýváme, aby si seznam vyžadovaných dokumentů přečetli důkladně.
  • Velvyslanectví nemůže vracet k žádosti přiložené dokumenty, v případě, že si chce žadatel předkládaný dokument ponechat, musí předložit rovněž jeho kopii.
  • Padělané nebo pozměněné dokumenty velvyslanectví nevrací a odevzdává je příslušným policejním složkám. Žadatel, který předloží padělaný nebo pozměněný dokument, se vystavuje riziku trestního stíhání.
  • Poplatek za podání žádosti o vízum se platí v hotovosti v místní měně naira při podání žádosti, v přepočtu podle aktuálního směnného kurzu EUR/NGN
  • Zastupitelské úřady členských států schengenského prostoru v Abuji zpracovaly odpovědi na nejčastěji kladené otázky (v angličtině)  (DOCX, 35 KB))

Na udělení víza není právní nárok - viz Neudělení víza 

Krátkodobé (schengenské) vízum za účelem obchodní cesty, jednání, konference, semináře, kulturní nebo sportovní události apod.

Krátkodobé (schengenské) vízum za účelem turistiky

Krátkodobé (schengenské) vízum za účelem návštěvy rodiny nebo přátel

Krátkodobé (schengenské) vízum za účelem léčby, lékařského zákroku apod.

Žádost o krátkodobé vízum rodinného příslušníka občana EU