česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Národní pobytová oprávnění (k pobytu nad 90 dnů)

Dlouhodobé vízum/dlouhodobý/trvalý pobyt 

Pobyt cizinců na území České republiky v délce nad 90 dnů je upraven zejména v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jehož aktuální znění je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.

Žádost o dlouhodobé vízum/pobyt mohou občané Nigérie, Beninu, Čadu, Gabonu, Kamerunu, Konžské republiky, Konžské demokratické republiky, Nigeru, Rovníkové Guineje i Středoafrické republiky podat pouze na zastupitelském úřadu ČR v Abuji, popř. na jiném zastupitelském úřadě ČR ve státě, ve kterém mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

O udělení, neudělení nebo zrušení dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR.

Dlouhodobé vízum uděluje Ministerstvo vnitra na žádost cizince, který hodlá pobývat na území ČR za účelem vyžadujícím pobyt delší než 90 dnů. Uděluje se jako vícenásobné, max. na 1 rok. Uděluje se za účelem zdravotním, kulturním, sportovním, studijním, výzkumným, rodinným, podnikání nebo ostatním

Povolení k dlouhodobému pobytu uděluje Ministerstvo vnitra na žádost cizince, který hodlá pobývat na území ČR za účelem vyžadujícím pobyt delší než 90 dnů, nebo také na žádost cizince, který již na území ČR pobývá na dlouhodobé vízum, hodlá na území ČR přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok  a trvá-li stejný účel pobytu. Bez podmínky předchozího pobytu na území ČR se uděluje za účelem zaměstnání (zaměstnanecká karta nebo modrá karta), studia, výzkumu nebo společného soužití rodiny. Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR se uděluje jako jednorázové , v délce 60 dnů a dobou platnosti 6 měsíců

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání, a to svým Nařízením vlády č. 220/2019 Sb. ze dne 26. 8. 2019. Hlavním cílem koncepce cílené ekonomické migrace je posílit příliv kvalifikované pracovní síly z vybraných zemí do České republiky. Pro Velvyslanectví České republiky v Abuji byla stanovena roční kvóta 60 žádostí o zaměstnanecké karty a 12 žádostí o dlouhodobá víza za účelem podnikání. Obě uvedené kvóty jsou nepřekročitelné, tj. zastupitelský úřad nesmí přijmout více žádostí, než jak je stanoveno nařízením vlády. Obě kvóty budou rovnoměrně rozděleny do 12-ti měsíců. Způsob objednávání termínů k podání žádostí bude zveřejněn na webových stránkách zastupitelského úřadu.

Povolení k trvalému pobytu uděluje Ministerstvo vnitra po 5 letech nepřetržitého pobytu na území a nebo ve výjimečných případech stanovených § 66 a 67 zákona o pobytu cizinců. 

Zrušení dlouhodobého víza a povolení k pobytu:

Upozorňujeme, že Ministerstvo vnitra může zahájit řízení o zrušení dlouhodobého víza, jestliže držitel víza neplní účel, pro který bylo vízum uděleno nebo přestal splňovat jednu z podmínek pro udělení víza, např. v České republice dlouhodobě nepobývá. Ministerstvo vnitra může zahájit řízení o zrušení povolení k pobytu, pokud jeho držitel neplní účel, pro který bylo toto povolení vydáno.