česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Důležité oznámení

S účinností od 13. července 2020 bude od všech cizinců, kteří žádají o schengenská a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit v souladu s bodem I.6 v návaznosti na bod I.5 Ochranného opatření MZd  požadováno předložení dokladu dle § 31 odst. 3 písm. b) ZPC (tj. dokladu potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění).

Cizinci, kteří pobývali v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území Nigérie nebo další země nezařazené do seznamu zemí s nízkým rizikem (viz níže), jsou povinni nahlásit tuto skutečnost okamžitě po příjezdu na území ČR telefonicky či jiným vzdáleným přístupem krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a bezodkladně (do 72 hodin po příjezdu) se na vlastní náklady na území ČR podrobit RT‑PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 (viz body I./2 a 3. ochranného opatření).

Tato povinnost se netýká pracovníků mezinárodní dopravy a cizinců s povoleným pobytem v EU, kteří přes ČR tranzitují do 24 hodin za účelem návratu domů, přičemž mají vystavenou nótu příslušné ambasády, jakož ani diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV, pokud jejich pobyt v ČR nepřekročí 14 dní. Do doby předložení výsledků tohoto testu nebudou moci cizinci na území ČR nastoupit do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ani do vzdělávacích institucí!

Zároveň se ruší dříve požadované potvrzení o absolvování testu RT-PCR coby podmínka vstupu na území ČR.

 

Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 dle Ministerstva zdravotnictví ČR

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Sd%C4%9Blen%C3%AD-Ministerstva-zdravotnictv%C3%AD-kter%C3%BDm-se-vyd%C3%A1v%C3%A1-seznam-zem%C3%AD-nebo-jejich-%C4%8D%C3%A1st%C3%AD-s-n%C3%ADzk%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-onemocn%C4%9Bn%C3%AD-covid-19-v%C4%8Detn%C4%9B-zem%C3%AD-kter%C3%A9-nespl%C5%88uj%C3%AD-podm%C3%ADnku-reciprocity.pdf

 

Potvrzení přijímacího subjektu (DOCX, 140 KB)