česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: N/A
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EUNIC NIGERIA – První workshop v oblasti muzejnictví s českou expertní účastí

Ve dnech  20. a 21. dubna 2021 se konal první ze čtyř virtuálních workshopů určených pro stakeholdery z oblasti muzejnictví v Nigérii. Téma workshopu bylo Museums and Education a zúčastnili se ho tři experti, z toho jedna česká expertka na problematiku vzdělávání v muzejních institucích, paní Monika Mikulášková.
 

Paní Mikulášková pracuje jako muzejní pedagožka v Muzeu Brněnska, díky její účasti na webináři dostala práce s účastníky velmi interaktivní praktický a konkrétní charakter, postavený na příkladech z praxe a společném řešení příkladových studií. Workshop byl  z pohledu organizátorů, členů klastru EUNIC NIGERIA, i z pohledu účastníků velmi povedený. Byl nabitý informacemi, zároveň však dostatečně interaktivní a kreativní. Časově byl rozdělen do dvou dnů tak, aby se účastníci z nigerijských institucí mohli dostat do hloubky problematiky a mít čas i na přímé rozhovory s přednášejícími experty.

V době, kdy se do Nigérie vracejí „Beninské bronzy“ z Velké Británie, je otázka budování kapacit nigerijských partnerů v oblasti muzejnictví více než palčivá. Nigerijská muzea jsou poddimenzovaná nejen finančně, ale i personálně. Projekt EUNIC NIGERIA „Culture of Memory“ bude v tomto roce pokračovat ještě třemi návaznými workshopy. Na třetím z nich, který se bude konat v červnu, se bude opět podílet i český expert. V rámci webinářů by se účastníci měli ještě naučit jak rozvíjet inkluzivní participativní přístupy vůči návštěvníkům (i virtuálním), či jak vytvářet interaktivní prostor a atraktivní prostředí. Výstupem workshopů by měl být také manuál včetně jeho webové verze.

Galerie


Eunic workshop 1