česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Beata Matusiková
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Gabon je připraven na české investory a dodavatele

Gabon je jedna ze subsaharských afrických zemí, která pro Českou republiku skýtá spoustu obchodních příležitostí. Jedná se o zemi s bohatými ložisky ropy a plynu a řadou nerostů zajímavých pro český průmysl.  Současně se zajímá o transfer technologií v řadě oblastí, zejména energetice, zpracování ropy, plynu a těžbě. Má zájem rovněž o zdravotnickou techniku, rozvoj ekoturistiky a odborné vzdělávání v řadě odvětví.
 

V důsledku gabonskou stranou indikovaného zájmu o české produkty a technologie, zavítal ve dnech 22. - 24. 6. 2022 do Gabonu státní tajemník ministerstva zahraničních věcí ČR pan Miloslav Stašek v doprovodu zástupců firem VAE Controls Group, Transcon, RMR Stav Kont a Codecision Travel. Jednalo se o první oficiální návštěvu na této úrovni za posledních 10 let.  Cesta proběhla v kontextu ruské agrese proti Ukrajině, bezpečnostního angažmá Česka v Sahelu a nadcházejícího českého předsednictví v Radě Evropské unie. Jednání odrážela aktuální potřeby surovinové politiky ČR i dlouhodobý zájem partnerů o diverzifikaci ekonomiky a modernizaci infrastruktury.

Během řady jednání s ministry a náměstky řady rezortů, mj. pro ropu a plyn, těžbu, průmyslu, energetiky, zdravotnictví, turistiku a vodohospodářství, gabonská strana opakovaně indikovala zájem o spolupráci s českými investory a potenciálními dodavateli produktů a technologií v uvedených sektorech.

Prioritami pro Gabon zůstává rozvoj infrastruktury, a to jak energetické sítě – diverzifikace zdrojů energie (fotovoltaika, minihydroelektrárny, malé elektrárny, distribuce elektřiny), tak dopravní sítě – výstavba železnic, silnic; a těžba nerostů – technologie, těžební stroje.

V souvislosti s těžbou je však Gabon velice ekologicky uvědomělý a svůj přírodní potenciál jako ekoturistické destinace v regionu zamýšlí rozvíjet i při případné asistenci českých firem.

Zdravotnictví je rovněž oblast, v níž se již spolupráce začala rozvíjet v návaznosti na úspěšné Health Forum Africa, které se konalo v květnu 2022 v Praze za účasti zástupců gabonského ministerstva zdravotnictví. Diskutovaly se možnosti výstavby česko-gabonské nemocnice.

Delegace se sešla s představiteli gabonské obchodní komory a Národní agentury pro investice, s níž se dohodli na další spolupráci, která pomůže přitáhnout české investory do Gabonu. Současně byli čeští podnikatelé informování o podrobnostech stran investování v Gabonu a navštívili ekonomickou zónu Nkok, kde si mohli prohlédnout v praxi, jaké možnosti pro zahájení podnikání jsou k využití na místě.

V delegaci přítomni zástupci českých firem (VAE Control Systems, Co-decision Travel, RMR STAV KONT, TRANSCON) podepsali smluvní dokumenty či zahájili jejich sjednávání v konkrétních oblastech spolupráce.

Návštěva, která probíhala v přátelském duchu, byla dalším úspěšným zhmotněním českého úsilí o prohloubení styků s jednou z velice, nejen surovinově, perspektivních zemí v regionu subsaharské Afriky, se kterou bude stát za to udržovat dobré vztahy.

 

Autor: Mgr. Beata Matusiková, MBA, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Nigérii

Galerie


Gabon je připraven na české investory