česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Objednávání pro podání žádosti o dlouhodobé/krátkodobé vízum na září

Podání žádosti o vízum bude možné pouze pro vybrané účely, jejichž výčet naleznete v tomto článku v bodě III. a striktně na základě předchozího objednání. Rozsah vízových služeb, které konzulát může poskytovat, je dán aktuálním Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. července 2020.

Objednávání pro dlouhodobá víza

Pokyn k objednávání naleznete zde. Pro měsíc září 2020 se objednávací systém otevře  14. 8. 2020 v 8:00 nigerijského času. Objednávat se bude standardně přes visa-student_abuja@mzv.cz pro žádosti za účelem studia, resp. přes visa_abuja@mzv.cz pro ostatní účely pobytu.

Žadateli bude přidělen datum a čas pro podání žádosti. V případě pozdního příchodu žadatele bude přidělený termín zrušen bez náhrady.

Objednávání pro krátkodobá víza

Žadatelé o krátkodobá víza, jejichž účel pobytu spadá do jedné z výjimek uvedených v tomto článku v bodě III. jsou povinni si pro podání žádosti zajistit termín zasláním emailu na consular_abuja@mzv.cz a vyčkat na přidělení termínu.

Omezení a opatření související s COVID19

K obnově vízové agendy a přijímání veřejnosti dochází za nadále pokračujícího celosvětového výskytu onemocnění COVID-19.

Žádáme proto žadatele o důsledné dodržování hygienických opatření při návštěvě konzulátu. Při návštěvě konzulátu se bude vyžadovat dezinfekce rukou, použití roušky a zachování rozestupu alespoň 2 metry. Bude omezen počet osob, které mohou v daný moment pobývat ve vnitřních prostorách konzulátu.

Zároveň žádáme o pochopení, že objem žádostí, který lze při dodržování protiepidemiologických postupů přijmout a vyřídit, nemůže nikterak dosahovat objemu běžného před nouzovým stavem.

Snahou Ministerstva zahraničních věcí je znovu umožnit příjezd těm cizincům, kteří k cestám a pobytu v ČR potřebují vízum. Zároveň ovšem uprostřed pokračující pandemie nebude možné vyjít vstříc všem žadatelům, kteří by o podání žádosti měli zájem. Velvyslanectví ČR v Abuji je při dodržení protiepidemiologických opatření aktuálně kapacitně schopno přijmout max. 12 žádostí o schengenská víza týdně a 50 žádostí o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu měsíčně.

Povinnost předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění

Žadatelé o schengenská víza a dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti mají povinnost předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění. U schengenských víz se doklad předkládá při podání žádosti - jeho předložení je podmínkou pro přijetí žádosti a u dlouhodobých víz a povolení k pobytu se doklad předkládá při vyzvednutí víza, t.j. po jeho schválení, nikoliv již při podání žádosti.

Přehled všech typů žádostí, u nichž se tento doklad vyžaduje, naleznete v tomto článku v bodě IV.

Vzor potvrzení přijímajícího subjektu (DOCX, 135 KB)

Vstup na území ČR a karanténní opatření

Cizí státní příslušníci jsou žádáni ověřit si před cestou podmínky vstupu do ČR, které pravidelně na svých webových stránkách aktualizuje Ministerstvo vnitra, především v pdf-tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví." V této tabulce je rovněž přehledně uvedeno, jaká karanténní opatření, vč. případné povinnosti testu na COVID-19, se na jednotlivé kategorie cestujících vztahují.

přílohy

Vzor potvrzení přijímajícího subjektu 134 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 2.7.2020