česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Fotograf akce
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

V České republice působí dva nigerijští římskokatoličtí duchovní

Česká republika dlouhodobě spolupracuje s nadací kardinála Johna Onaiyekana, který se v Nigérii významně zasazuje o dialog s muslimskou komunitou. Z iniciativy Velvyslanectví České republiky v Abuji a na pozvání pražského arcibiskupa Dominika Duky navštívil kardinál Onaiyekan v březnu 2018 Českou republiku. Jedním z výsledků jeho návštěvy je vyslání dvou mladých nigerijských bohoslovců, Timothyho Asongua a Emmanuela Onumaa, do Plzně. Po ročním studiu bohemistiky zahájili kněží na podzim 2020 pastorační činnost. Česká republika si uvědomuje důležitou roli, kterou náboženští vůdci v Nigérii hrají při prevenci a řešení konfliktů či při šíření společensky žádoucích hodnot. Podporou aktivit kardinála Onaiyekana česká diplomacie podporuje náboženský, společenský a interkulturní dialog, náboženskou toleranci a deradikalizaci.

John Olorunfemi Onaiyekan se narodil v roce 1944 ve městě Kabba ve státě Kogi ve střední Nigérii a je příslušníkem jorubského etnika. V roce 1980 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován za člena Mezinárodní teologické komise. O čtyři roky později se stal biskupem Ilorinu (hlavní město nigerijského státu Kwara). Po založení Arcidiecéze Abuja v roce 1994 se stal jejím prvním arcibiskupem a ve funkci setrval až do roku 2019. Papež Benedikt XVI. ho v roce 2012 jmenoval kardinálem, což mu umožnilo hlasovat v konkláve v březnu 2013, během něhož byl zvolen papež František. Avšak i jméno Onaiyekana bylo v souvislosti s nejvyšším postem katolické církve několikrát zmiňováno. V současnosti se kardinál naplno věnuje svému hlavnímu tématu, dialogu napříč náboženskými skupinami a smiřování křesťanské a muslimské části nigerijské společnosti. Jedním z hlavních nástrojů těchto snah je Mírová nadace  kardinála Onaiyekana (Cardinal Onaiyekan Foundation for Peace – COFP).

Kardinál s náměstkem MZV T. Krylem u podpisu rozvojového projektu

 

Kardinál Onaiyekan navštívil Českou republiku v roce 2018 z iniciativy Velvyslanectví České republiky v Abuji a na pozvání pražského arcibiskupa Dominika Duky. Během návštěvy se s biskupem plzeňské diecéze Tomášem Holubem dohodl na vyslání dvou nigerijských kněží, kteří budou studovat bohemistiku a středoevropskou religionistiku v ČR. Při studiu budou oba kněží vykonávat též pastorační činnost ve farnostech plzeňské diecéze. V rámci své cesty vystoupil kardinál mimo jiné i při každoroční vzpomínce na pronásledované „Mene Tekel“ ve svatovítské katedrále.

Spolupráci s kardinálem Johnem Onaiyekanem přímo v Abuji rozvinul český zastupitelský úřad pod vedením velvyslance Marka Skolila. Vedle podpory vyslání dvou duchovních do plzeňské diecéze byly s kardinálovou mírovou nadací v letech 2019 – 2020 realizovány tzv. malé lokální projekty, financované z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Alokované peníze byly použity například na výstavbu toalet v táboře vnitřních vysídlenců z území sužovaných teroristickou organizací Boko Haram, na vzdělávání mládeže či stavbu studní pro chudé vesnické komunity.

Otevření malého lokálního projektu

 

Oba kněží, Pater Timothy Asongu a Pater Emmanuel Onuma, dorazili do České republiky v říjnu 2019. Ihned zde nastoupili do intenzivního kurzu českého jazyka, aby byli připraveni jak na budoucí studium, tak na své pastorační působení na farnostech plzeňské diecéze. Prošli si těžkostmi a úskalími studia slovanského jazyka a liturgických textů i dlouhým obdobím distančního studia v období karanténních opatření letos na jaře.

Na podzim 2020 oba kněží zahájí vlastní studium magisterského kurzu „Evropská kulturní studia“ na Filozofické fakultě Západočeské univerzity. Pater Onuma byl přidělen jako výpomocný duchovní do Farnosti Klatovy, Pater Asongu zůstane v Plzni ve Farnosti sv. Bartoloměje.

Nigerijští duchovní se zapojují do života jak v plzeňské diecézi, tak v jejím okolí. V polovině srpna se účastnili posvěcení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a slavnosti Nanebevzetí Panny Marie na příbramské Svaté Hoře. Před loňskými Vánoci je zase mohli věřící zahlédnout ve svatovítské katedrále, při přinášení betlémského ohně či u Panny Marie Vítězné, tedy „U pražského Jezulátka“, jehož kult je rozšířen v mnoha zemích, včetně Nigérie samotné.

Nigerijští bohoslovci

 

Po návratu do Nigérie budou Pater Asongu i Pater Onuma moci využít své zkušenosti ze střední Evropy při pastoračním úsilí o rozvoj nejlidnatější africké země.

V pátek 11. 9. 2020 se zmínka o působení nigerijských duchovních v České republice objevila i v Událostech, komentářích České televize.

Galerie


Nigerijští duchovní v České republice/Two Nigerian Roman Catholic clergy in the Czech Republic