english  česky 

rozšířené vyhledávání

Ropná krize způsobila pomalejší růst ekonomiky

thumb

Ekonomické dopady zapříčiněné pandemií nového Coronaviru od jeho vzniku na konci roku 2019 zasáhly všechna odvětví národních ekonomik a nezanechaly nic nezraněného. Pro globální energetický sektor to vyústilo v historický pokles cen ropy,… více ►

Potenciál ghanského zemědělského sektoru

thumb

Ghana je země požehnaná hojnými zdroji, ať už je to její příroda, zemědělská půda nebo nerostné suroviny, a proto i zemědělství zůstalo jednou z hlavních hnacích sil ekonomiky země. Přestože se příspěvek sektoru k HDP více než o polovinu snížil… více ►

Ghana – rozvoj dopravní infrastruktury

thumb

Dopravní infrastruktura je důležitým prvkem hospodářského růstu, zajišťuje mobilitu lidí a je důležitá při distribuci zdrojů. Výzkum ukázal, že stav dopravní infrastruktury má významný dopad na hospodářský rozvoj, proto většina ekonomik na celém… více ►

Obnovitelné zdroje energie - investiční příležitost

thumb

Globálně se využívání obnovitelné energie stalo pro většinu zemí důležitou energetickou možností. Obnovitelná energie se rychle stává efektivnější a levnější a její podíl na celkové spotřebě energie roste. Z údajů výzkumné společnosti… více ►

Ekonomická opatření v důsledku COVID-19 v rámci regionu

thumb

Země regionu se v důsledků pandemie COVID 19 snaží zachránit ekonomiku a nejchudší obyvatelstvo souhrnem opatření a „ekonomických balíčků“. Ekonomika mnoha zemí již před vypuknutím epidemie nebyla v dobré kondici a toto je další… více ►