english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: internet
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Příležitosti, které nabízí „Oběhové hospodářství“

Změna klimatu, otázky životního prostředí, nakládání s odpady a  oběhové energie se staly stejně jako ve zbytku světa důležitou diskusí kvůli dilematu, kterému svět v souvislosti s těmito otázkami čelí. Z tohoto důvodu ve dnech 28. až 29. října 2021 uspořádala delegace Evropské unie v Ghaně ve spolupráci s ghanským ministerstvem financí a ministerstvem životního prostředí, vědy, technologií a inovací v ghanském mezinárodním konferenčním centru Akkra seminář  „Circular economy“.

 

V rámci semináře bylo vytvořeno 5 pracovních skupin, které zahrnovaly plasty, elektroniku, zemědělsko-potravinářské systémy, stavebnictví a infrastrukturu a politiky. Ty poskytly přehled klíčových problémů při zavádění udržitelných postupů v těchto oblastech a konkrétní návrhy opatření na podporu oběhového hospodářství, což by mohlo být i příležitostí pro české firmy. /V budoucnu jistě budou vypisovány rozvojové programy ze strany EU, pravděpodobně vzniknou i investiční programy ze strany ghanské vlády. Již probíhají nebo se uvažuje o investicích do obnovitelných zdrojů energie, solárních panelů, větrných elektráren nebo do čističek odpadních vod, spaloven odpadu s výrobou energie, do nových udržitelných technologií v oblasti zemědělství a dalších. Uvažuje se také o vybudování chytrých měst, zejména Akkry,  proto již teď je vhodná doba zabývat se příležitostmi v oblasti zeleného růstu, cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje. /

 

V pracovní skupině Agri-foods Systems poukázali na význam přechodu k regenerativnímu zemědělství. Aby k tomuto přechodu mohlo dojít, měla by být zemědělcům poskytnuta finanční podpora a školení. Pracovní skupina pro elektroniku zdůraznila nedostatek dialogu a koordinace mezi zúčastněnými stranami a absenci jasných pokynů pro nakládání s elektronickým odpadem. Navrhla zavést vzdělávací programy o elektronickém odpadu a investovat do ekologičtějších strojů. Pracovní skupina pro plasty se zabývala tématy vzdělávání a osvěty, výzkumu a vývoje a politiky a regulace. Vyzdvihla nedostatečné povědomí o řízení plastů a navrhla, aby se touto otázkou zabývalo více mladých lidí. Pracovní skupina pro stavebnictví a infrastrukturu vyzvala k posunu směrem k udržitelnějším stavebním materiálům, jako jsou kokosové dřevo, korek a bambus. Navrhla zavedení kruhové stavební politiky, která by tomuto odvětví poskytla jasný rámec. Závěrečná pracovní skupina pro politiku zdůraznila potřebu zlepšit a posílit vládní regulaci a zajistit řádné provádění politik, které podporují oběhové hospodářství.

 

Oběhová ekonomika může pomoci Ghaně v jejím úsilí o zelený růst. Mohlo by to otevřít příležitosti pro tvorbu pracovních míst, investice a inovace a zároveň začlenit neformální sektor do hlavního proudu ekonomiky. Oběhová ekonomika by navíc mohla zvýšit vyhlídky Ghany na splnění významných globálních závazků, jako jsou Cíle udržitelného rozvoje (SDG) a Národně určené příspěvky (NDC) Pařížské dohody o změně klimatu (2015). Zaměření na oběhovou ekonomiku může povzbudit dodatečnou rozvojovou pomoc, zejména s ohledem například na nedávno deklarovaný záměr Světové banky spojit finanční podporu s opatřeními jednotlivých zemí v oblasti změny klimatu.

 

Robert Hrubý, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Akkře