english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Senátní volby

Velvyslanectví přopomíná, že v souvislosti s příslušným přehledem termínů a lhůt pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022 a ve vazbě na ustanovení § 6a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění, předá voličům, kteří o to požádali, voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem konání voleb, tj. nejdříve 8. září 2022. Předání se uskuteční na Velvyslanectví osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči na požádání zašle.

Velvyslanectví si dovoluje připomenout, že  dne 16. září 2022 končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu, a to v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Lhůta pro osobní předání žádosti voliče o vydání voličského průkazu končí dne 21. září 2022. Pro případ osobní žádosti vystaví Velvyslanectví voličský průkaz na počkání