english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestám do zemí působnosti Velvyslanectví ČR v Akkře v souvislosti se šířením koronaviru, přehled aktuálních opatření a restrikcí

Cestování z ČR do zemí působnosti Velvyslanectví ČR v Akkře zatím není možné.  Níže uvádíme podrobné informace ohledně cestování a aktuálních restrikcí v zemích působnosti Velvyslanectví v Akkře. Jedná se o následující země: Ghana, Pobřeží slonoviny, Togo, Burkina Faso, Libérie, Sierra Leone, Guinea-Bissau.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

V souvislosti s ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR MZV i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikována většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

Podrobné informace o podmínkách vycestování z ČR najdete zde.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

V současné době mají všechny země v působnosti Velvyslanectví v Akkře (Ghana, Pobřeží slonoviny, Togo, Burkina Faso, Libérie, Sierra Leone, Guinea-Bissau) uzavřené pozemní, vzdušné a námořní hranice, na jejich území tedy nelze vstoupit, vyjma navracejících se občanů daných zemí, popř. osob s dlouhodobým pobytem v dané zemi. Komerční linkové lety jsou nicméně pozastaveny, povolené jsou pouze lety karga a nouzové lety. Aktuálně tak neexistuje možnost do žádné ze zemí přicestovat z ČR.

3. DOPRAVA:

Ve všech výše uvedených zemích platí různé míry omezení hromadné dopravy, spočívající zpravidla v dodržování rozestupů v dopravních prostředcích a povinném nošení roušek. Příp. konkrétní informace naleznete níže (oddíl „4. Opatření“). Doporučujeme nicméně vyhnout se použití hromadné dopravy a upřednostnit vlastní dopravu, popř. taxi.

Možnosti dopravy zpět do ČR v důsledku jsou pozastavení všech komerčních letů významně omezené. Lze využít sporadicky organizovaných repatriačních letů evropských zemí, jejich četnost se ale pro každou zemi liší. Pro aktuální informace a v případě dostupnosti pro zařazení na repatriační let kontaktujte Velvyslanectví ČR v Akkře. Níže uvádíme konkrétní stav cestovních omezení v jednotlivých zemích a příp. dostupné možnosti repatriace.

Ghana

Od 22.3.2020 jsou uzavřeny všechny hranice, zatím s platností do 31.5.2020, ovšem může být prodlouženo. Přistání možné pouze pro kargo, nouzové či technické lety. Výjimky jsou udělovány nouzovým repatriačním letům, k těm však dochází sporadicky. Pokud zvažujete návrat do ČR, kontaktujte urychleně Velvyslanectví ČR, ať Vás může zařadit na čekací listinu občanů požadujících repatriaci.


Pobřeží slonoviny 

Od 22.3.2020 jsou zavřeny všechny hranice (kromě humanitárních cest a přepravy zboží), zákaz příletů. Společnost Air France má díky velvyslanectví Francie vyjednanou výjimku pro repatriační lety na komerční bázi, které jsou nabízeny všem občanům, kteří jsou oprávněni ke vstupu do Francie či k tranzitu přes Francii do své země. Lety jsou na webu Air France vyhlašovány 24-48h před odletem, zpravidla probíhají 1x týdně a většinou ve čtvrtek. Nejbližší let plánován na 4.6.2020. Rezervace probíhá přímo přes dopravce. V naléhavých případech (např. vážné zdravotní komplikace) kontaktuje prosím Velvyslanectví ČR v Akkře, které může ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie v Abidjanu ověřit dostupnost prioritních míst. Kromě komerčních repatriačních letů Air France může sporadicky docházet k repatriačním letům zemí EU otevřeným všem občanům EU. Dne 2.6. 2020 se koná britský repatriační let, zbylá místa budou nabízena občanům EU. Pro aktuální informace kontaktujte Velvyslanectví ČR v Akkře.

UPOZORNĚNÍ: Všichni cestující, kteří při repatriaci přestupují ve Francii, musí předložit jak dopravci (letecká společnost, příp. pozemní přepravci ve Francii), tak úředníkům na vnějších i vnitřních hranicích Francie prohlášení o účelu cesty spolu s podpůrnými dokumenty prokazujícími tento účel cesty (tj. tranzit do ČR). Prohlášení naleznete v příloze. Více informací zde.


Burkina Faso 

Od 22.3.2020 uzavřeny všechny hranice (včetně zákazu příletů) kromě přepravy zboží a humanitárních letů. Sporadicky mohou být uskutečňovány repatriační lety zemí EU otevřené všem občanům EU. K repatriaci lze využít i soukromé charterové lety kanadských těžařských společností, které jsou plánovány na červen a počátek července, ceny jsou ale dražší. Pro aktuální informace kontaktujte Velvyslanectví ČR v Akkře.


Togo 

Od 20.3.2020 jsou uzavřeny všechny hranice (včetně zákazu příletů) kromě přepravy zboží a humanitárních letů. Repatriační lety EU jsou jen velmi sporadické. Pro aktuální informace se obraťte na Velvyslanectví ČR v Akkře.


Libérie 

Uzavřené všechny hranice, zrušeny komerční lety. Velice sporadicky mohou být uskutečňovány repatriační lety zemí EU otevřené všem občanům EU. 28.5.2020 organizuje Německo repatriační let do Berlína s mezipřistáním v Banjulu. Pro aktuální informace se obraťte na Velvyslanectví ČR v Akkře.


Sierra Leone 

Uzavřené všechny hranice, zrušeny komerční lety. Velice sporadicky mohou být uskutečňovány repatriační lety zemí EU otevřené všem občanům EU. Pro aktuální informace se obraťte na Velvyslanectví ČR v Akkře.


Guinea Bissau

Uzavřené všechny hranice, zrušeny komerční lety. Velmi sporadicky může docházet k evakuačním letům.  Pokud zvažujete návrat do ČR, kontaktujte neprodleně Velvyslanectví ČR v Akkře, popř. Velvyslanectví ČR v Lisabonu. Možnosti jsou ale silně omezené.

4. OPATŘENÍ:

Všechny výše uvedené země mají aktuálně uzavřené hranice, nemělo by tedy docházet ke vstupu cizinců, a tím pádem v praxi nejsou aplikována příslušná karanténní opatření. V teoretickém případě vstupu cizinců s dlouhodobým pobytem v daném státě je třeba počítat se 14-denní karanténou (s největší pravděpodobností ve státem vyhrazených zařízeních, kde zpravidla nejsou dobré hygienické podmínky, s výjimkou Ghany, kde je možná karanténa v hotelu Ibis u letiště v Akkře). Podrobné informace k platným opatřením a omezením v jednotlivých zemích najdete níže:

Ghana

Zákaz shromažďování byl prodloužen až do 31.5.2020, znamená zákaz konferencí, popíjení v barech, oslav, vstupu na pláže, politických, kulturních, náboženských a sportovních akcí a jakýchkoli jiných shromáždění nad 25 osob. Školy zůstávají zavřeny. Od 1.5.2020 byly obnoveny vnitro-státní lety. Restaurace jsou otevřeny.

V zemi platí povinnost nosit roušku na veřejných místech, kde nelze spolehlivě dodržovat rozestupy. Povinně musí mít roušku všichni prodejci na trzích a řidiči dopravních prostředků a dále všechny osoby v obchodech, restauracích a jiných spol. zařízeních, v dopravních prostředích, na úřadech, v nemocnicích apod. V Greater Accra Region platí všeobecná povinnost nosit na veřejnosti roušky. Obchody a úřady by měly mít před vchodem nápis "No face mask, no entry" a neměly by povolit vstoupit žádného zákazníka bez roušky, stejné pravidlo platí i pro řidiče dopravních prostředků. 


Pobřeží slonoviny 

V Grand Abidjan od 15.5.2020 zrušen noční zákaz vycházení a otevřeny restaurace při regulaci kapacity. Nově jsou povolena shromáždění až do 200 osob. Od 25.5. jsou otevřeny všechny typy škol v Abidjanu. Do 14.6. budou zavřeny bary, kluby, kina a jiná zábavní zařízení. Uzavření Grand Abidjan bude trvat do 14.6. Výjimky existují pro základní zásobování, přepravu pracovníků klíčových pro chod státu a pro osoby, které obdrží povolení. O výjimku je možné zažádat zde. Na veřejnosti platí povinnost nosit roušky.

Ve zbytku země byly restrikce počínaje 8.5. uvolněny, otevřely se restaurace, bary a kina. Jsou povoleny akce do 200 osob. Od 18.5. se začaly postupně otevírat zdejší školy.

Dne 14.4.2020 ivorijská vláda vydala nařízení omezující počet cestujících v dopravních prostředcích (pro každý typ dopravního prostředku určen povolený počet míst, většinou 70-80 procent kapacity), přičemž porušení bude trestáno 10 dny vězení, pokutou 50 tis. CFCA (77 EUR) nebo obojím (detaily).


Burkina Faso 

V zemi bylo obnoveno meziměstské cestování, ovšem při respektování regulace počtu osob ve vozidlech, nošení roušek a dezinfekce rukou ve stanicích. Nadále platí zákaz vycházení mezi 21h-4h. Od 27.4. je nařízeno povinné nošení roušek na veřejnosti. Jsou znovu otevřeny trhy, obchody, restaurace, bary, kostely či mešity. Od 11.5. jsou v provozu vysoké školy, výuka bude nicméně probíhat pouze, pokud všichni studenti budou mít roušku. U základních a středních se otevření řeší.


Togo 

Od 2.4.2020 vyhlášen na 3 měsíce nouzový stav. Od 11.5. byl zkrácen zákaz vycházení na 21h-5h (v Lomé a okolí), pracovní doba prodloužena na 8h-16h. Jsou stále uzavřena města Lomé, Tsévie, Kpalimé, Sokodé (průchod kontrolován), dále je v platnosti zákaz veřejných akcí nad 100 osob, bohoslužeb a kulturních či sportovních akcí. Školy jsou zavřené.


Libérie 

Platí noční zákaz vycházení od 18h do 6h, výjimku mají pouze zdravotníci, akreditovaní novináři, bezpečnostní složky a vybraní ústavní činitelé. V platnosti stále zákaz cestování mezi regiony. Jsou znovu otevřeny kostely a mešity, oboje za respektování 25% kapacity a příslušných hygienických procedur. Na veřejnosti platí v zemi  povinnost nosit roušky. Školy stále zavřené.


Sierra Leone 

Platí zákaz cestování mezi jednotlivými distrikty kromě přepravy zboží a klíčových služeb. Pracovní doba zkrácena na 9h-16h, mezi 21h a 4h stanoven zákaz vycházení. Povolen pouze prodej jídla, vody, léků, PHM a jiných klíčových komodit. Obyvatelé jsou vyzýváni nosit na veřejnosti roušky a mít rozestupy. Školy jsou stále zavřené. Kontakty kontaktů nakažených osob musí povinně do karantény, v případě vyhovujících podmínek je povolena karanténa doma. V zemi roste politické a společenské napětí, doporučujeme zvýšenou opatrnost a neúčastnit se žádných politicky citlivých akcí.


Guinea Bissau

Nouzový stav prodloužen do 7.6.2020. Bylo vyhlášeno uzavření oblasti Bissau, výjimku mají osoby klíčové pro fungování státu a infrastruktury. V platnosti stále noční zákaz vycházení od 20h - 6h (kromě bezpečnostních složek, zdravotnických a humanitárních pracovníků). Byl zrušen částečný denní zákaz vycházení, je povolena hromadná doprava do 18h (při obsazenosti 50% kapacity a nošení roušek), pouliční prodej a otevření obchodů a restaurací (pouze pro vyzvednutí jídla) od 7 do 20h. Vláda zakázala shromáždění nad 5 osob a zavedla povinné nošení roušek kdekoli na veřejnosti. Není dovolena přeprava cestujících na motorce. Osoby s potvrzenou nákazou musí být v karanténě ve vyhrazeném zdravotnickém zařízení nebo hotelu.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ghana:  Ghana Health Service

      sekce věnovaná  COVID-19

Pobřeží slonoviny:  vládní informační portál 

Burkina Faso: web ministerstva zdravotnictví 

Togo: vládní web věnovaný COVID-19 

Libérie: vládní web k opatřením ohledně COVID-19 

         Informace o platných omezeních a restrikcích    

Sierra Leone: web ministerstva zdravotnictví (sekce COVID-19)

přílohy

Prohlášení o účelu cesty přes Fran 102 KB PDF (Acrobat dokument) 7.4.2020