english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestám do a ze zemí působnosti Velvyslanectví ČR v Akkře v souvislosti se šířením koronaviru, přehled aktuálních opatření a restrikcí

Cestování z ČR do zemí působnosti Velvyslanectví ČR v Akkře buď zatím není možné, nebo je značně omezené.  Níže uvádíme podrobné informace ohledně cestování a aktuálních restrikcí v zemích působnosti Velvyslanectví v Akkře. Jedná se o následující země: Ghana, Pobřeží slonoviny, Togo, Burkina Faso, Libérie, Sierra Leone, Guinea-Bissau.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

 

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zahraničí

Při návratu ze států působnosti Velvyslanectví ČR v Akkře jsou občané a rezidenti ČR až na výjimky povinni nahlásit svůj vstup krajské hygienické stanici a do 72 hodin předložit potvrzení o negativním RT-PCR testu na COVID 19 nebo podstoupit karanténu.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

V současnosti mají všechny země působnosti Velvyslanectví v Akkře (Ghana, Pobřeží slonoviny, Togo, Burkina Faso, Libérie, Sierra Leone, Guinea-Bissau) uzavřené pozemní a námořní hranice. Některé země nicméně do různé míry otevřely vzdušné hranice, primárně pro mezikontinentální lety. Letecké společnosti obnovují svá spojení postupně a v omezeném množství. Okruh osob, které mohou do země vstoupit, však může být omezen a jsou rovněž uplatňovány různé požadavky na PCR test, popř. karanténní povinnost. Konkrétní omezení najdete níže v oddílu 3. V zemích, kde nejsou otevřeny vzdušné hranice, mohou být sporadicky organizovány repatriační evakuační lety.

3. DOPRAVA:

Ve všech výše uvedených zemích platí různé míry omezení hromadné dopravy, spočívající zpravidla v dodržování rozestupů v dopravních prostředcích a povinném nošení roušek. Příp. konkrétní informace naleznete níže (oddíl „4. Opatření“). Doporučujeme nicméně vyhnout se použití hromadné dopravy a upřednostnit vlastní dopravu, popř. taxi.

Možnosti dopravy zpět do ČR v důsledku jsou pozastavení komerčních letů významně omezené. V zemích, kde byly částečně otevřeny vzdušné hranice, zatím fungují jen vybraná spojení a je třeba počítat s omezeními při vstupu. V zemích, kde jsou hranice dosud uzavřeny, lze využít sporadicky organizovaných repatriačních letů evropských zemí, jejich četnost se ale pro každou zemi liší. Pro aktuální informace a v případě dostupnosti pro zařazení na repatriační let kontaktujte Velvyslanectví ČR v Akkře. Níže uvádíme konkrétní stav cestovních omezení v jednotlivých zemích a příp. dostupné možnosti repatriace.

Ghana

Od 22.3.2020 jsou uzavřeny všechny hranice, zatím na neurčito. Vstup do země mají povolen pouze občané Ghany a cizinci s povolením k pobytu, ovšem musí absolvovat 14 denní karanténu v hotelu. Přistání možné pouze pro kargo, nouzové (charterové) či technické lety. Výjimky jsou udělovány repatriačním letům, nejbližší repatriační let se koná 4.8. s KLM do Amsterdamu. Pokud zvažujete návrat do ČR, kontaktujte urychleně Velvyslanectví ČR, ať Vás může zařadit na čekací listinu občanů požadujících repatriaci.


Pobřeží slonoviny 

Vláda od 1.7. otevřela vzdušné hranice, povoleny jsou však jen vybrané mezikontinentální lety. Dne 6.7. zahájila lety Air France, která plánuje létat čtyřikrát týdně. Situace u ostatních leteckých společností se zatím řeší. Vstup do země bude prozatím povolen jen Ivorijcům, občanům ECOWAS a cizincům s dlouhodobým pobytem v zemi či již s vystavenými vízy. Informace, kdo může do země vstoupit, jsou však značně nepřehledné a proměnlivé. Přesné informace nicméně mají letecké společnosti, které mají povolení do země létat. Cestující by si proto aktuální podmínky vstupu měli ověřit přímo s nimi. Všichni cestovatelé, kteří přilétají do země, tranzitují nebo odjíždí ze země, se musí povinně zaregistrovat na www.deplacement-aerien.gouv.ci. Registrace je nad rámec platného víza či pobytového povolení.   Pro všechny cestovatele platí po příletu povinná 14 denní karanténa doma. Letecký tranzit přes Abidjan je povolen a nejsou k němu vyžadována víza. Pozemní a námořní hranice nicméně zůstanou uzavřeny, zatím do 15.7. Pro aktuální informace kontaktujte Velvyslanectví ČR v Akkře.


Burkina Faso 

Od 1.8.2020 se otevřou vzdušné hranice. Pozemní hranice budou zatím dále zavřené. Zhruba jednou do týdne budou létat lety Air France. Pro vstup do země bude vyžadováno potvrzení o negativním COVID-19 testu ne starší než 72h před příletem. Osoby, které takové potvrzení nemají, se musí podrobit PCR testu ihned po příletu. Všichni vstupující cestovatelé musí absolovat povinnou 14 denní karanténu ve vládou určeném zařízení a následně podstoupit COVID-19 test. Pro aktuální informace kontaktujte Velvyslanectví ČR v Akkře.


Togo 

Vzdušné hranice jsou otevřeny, povoleny jsou ale jen vybrané lety do Evropy, zatímco regionální lety jsou pozastaveny. Pozemní hranice jsou stále uzavřeny. Všichni cestující jsou povinni podrobit se při příletu i odletu PCR testu na COVID-19 (při odletu se test provádí 72 před příslušným letem). Vstupující osoby musí vyplnit zdravotní a imigrační formulář na https://voyage.gouv.tg a jsou povinni nainstalovat si aplikaci „TOGO SAFE“ a mít ji aktivní po dobu pobytu v Togu nebo po nejméně 30 dnů. Osoby, které mají pozitivní COVID test, jsou umístěny do státem určeného zdravotnického zařízení a náklady spojené s hospitalizací si hradí samy.


Libérie 

Vzdušné hranice jsou otevřeny od 28.6.2020. Většina komerčních letů ale byla zrušena do konce srpna, společnosti nyní plánují, jak budou létat. Pozemní hranice jsou zavřeny, námořní hranice otevřeny. Vstupující cestující musí předložit negativní COVID test a musí se zaregistrovat přes tel. číslo / USSD aplikaci. Cestovatelé bez negativního testu se musí podrobit rychlotestu a PCR testu na letišti. Pokud je rychlotest pozitivní, jsou na letišti drženi v izolační jednotce do výsledku PCR testu, jinak čekají na výsledek PCR testu doma. Osoby s pozitivním testem jsou léčeni ve státních zařízeních. Osoby pouze s "podezřením" mohou být v domácí karanténě. Pro aktuální informace se obraťte na Velvyslanectví ČR v Akkře.


Sierra Leone 

Vzdušné hranice byly otevřeny 22.7.2020. Pozemní a námořní hranice jsou uzavřeny. Přeprava karga je povolená.

Přílet: Cestovatelé se před cestou musí na letišti odletu prokázat povolením získaným prostřednictvím portálu (www.travel.gov.sl), k němuž je nutné doložit negativní COVID-19 test ne starší než 72h před odletem, doložit zaplacení poplatku za COVID test po příletu přes online portál a vyplnit zdravotní formulář s údaji o cestujícím. Po příletu do země podstoupí všichni cestující rychlotest a PCR test. Pokud je rychlotest negativní, může cestující při dodržení hygienických pravidel opustit letiště a čeká na výsledek PCR testu. Pokud je rychlotest pozitivní, je dotyční izolován v hotelu v Lungi na vlastní náklady do výsledku PCR testu (do 2 dnů). Pokud je PCR test pozitivní, dotyčný bude umístěn do určeného zdravotnického zařízení. Cestující sedící v letadle poblíž nakaženého budou muset do domácí karantény.

Odlet: Cestovatelé, kteří v zemi strávili více než 5 dnů, jsou povinni objednat se na PCR test přes online portál, kde i zaplatí poplatek. Test nesmí být starší 72h před odletem. Výsledky jsou zasílány elektronicky, originály se vyzvednou na letišti. Při pozitivním testu dotyčný bude izolován a nebude mu umožněno odlet.Pro aktuální informace se obraťte na Velvyslanectví ČR v Akkře.


Guinea Bissau

Vzdušné hranice byly pro státy ECOWAS otevřeny 1.7.2020, pro ostatní cizince jsou dosud zavřené.  Pozemní a námořní hranice rovněž zavřené.

4. OPATŘENÍ:

 

Ghana

Od 1.8. nastane další uvolňování restrikcí. Kostely a mešity budou moct fungovat s neomezenou kapacitou, na ostatní společenské akce zůstává omezení max. 100 osob. Otevřou se venkovní bary a turistická místa a bude zrušeno omezení kapacity ve vnitrostátní přepravě (vnitrostátní lety, autobusy, trotra, taxi budou moct operovat s plnou kapacitou). Nadále zůstanou zavřené uzavřené bary, kluby, kina a pláže. Na veřejnosti stále platí povinnost roušek, nerespektování nařízení je trestné, provinilcům hrozí trest 4-10 let vězení nebo pokuta 12 000 GHS - 60 000 GHS, příp. oboje.


Pobřeží slonoviny 

Nouzový stav platí do 30.7. Na veřejnosti platí povinnost nosit roušky. Izolace Grand Abidjan ukončena. V Grand Abidjan prodlouženo zavření barů, kin a ostatních zábavních zařízení, stejně jako zákaz shromáždění nad 50 osob do 30.7. Ve zbytku země jsou povoleny akce do 200 osob. Povolen provoz sportovišť pro individuální sporty. Školy jsou v celé zemi otevřené.

Od 14.4.2020 platí nařízení omezující počet cestujících v dopravních prostředcích (pro každý typ dopravního prostředku určen povolený počet míst, většinou 70-80 procent kapacity), přičemž porušení bude trestáno 10 dny vězení, pokutou 50 tis. CFCA (77 EUR) nebo obojím (více zde).


Burkina Faso 

Většina restrikcí byla už uvolněna. Na veřejnosti platí povinnost nosit roušky. Jsou znovu otevřeny trhy, obchody, restaurace, bary, kostely či mešity a poslední ročníky škol.


Togo 

Na veřejnosti platí povinnost nosit roušky. Ukončen noční zákaz vycházení i uzavření měst. Platí dále zákaz veřejných akcí nad 100 osob, bohoslužeb a kulturních či sportovních akcí. Poslední ročníky školy jsou otevřené.


Libérie 

Nouzový stav vypršel 21.7. 2020 Na veřejnosti platí povinnost nosit roušky. Otevřely se poslední ročníky středních škol.


Sierra Leone 

Zákaz vycházení zkrácen na 23h-5h. Platí zákaz shromáždění nad 100 osob. Cestování mezi distrikty je obnoveno, řidiči ale musí zaznamenávat jména všech cestujících. Na veřejnosti platí povinnost nosit roušky. Poslední ročníky škol se otevřely, 13.7. se otevřely také kostely a mešity. Kontakty kontaktů nakažených osob musí povinně do karantény, v případě vyhovujících podmínek je povolena karanténa doma. V zemi roste politické a společenské napětí, doporučujeme zvýšenou opatrnost a neúčastnit se žádných hromadných akcí.


Guinea Bissau

Hromadná doprava je zakázána. Na veřejnosti je povinné nošení roušek. Osoby s potvrzenou nákazou musí být v karanténě ve vyhrazeném zdravotnickém zařízení nebo ubytovacím zařízení.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ghana:  Ghana Health Service

      sekce věnovaná  COVID-19

Pobřeží slonoviny:  vládní informační portál 

Burkina Faso: web ministerstva zdravotnictví 

Togo: vládní web věnovaný COVID-19 

Libérie: vládní web k opatřením ohledně COVID-19 

         Informace o platných omezeních a restrikcích    

Sierra Leone: web ministerstva zdravotnictví (sekce COVID-19)