english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Covid-19 - opatření v zemích v akredici ZÚ Akkra

Cestování z ČR do zemí působnosti Velvyslanectví ČR v Akkře je nyní možné. Letecké možnosti jsou ale omezené a pro vstup do jednotlivých zemí je nutné splnit několik podmínek a podstoupit testy na COVID-19. Níže uvádíme podrobné informace ohledně cestování a aktuálních restrikcí v zemích působnosti Velvyslanectví v Akkře.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

V současnosti mají všechny země působnosti Velvyslanectví České republiky v Akkře (Ghana, Pobřeží slonoviny, Togo, Burkina Faso, Libérie, Sierra Leone, Guinea-Bissau) otevřené vzdušné hranice, avšak pozemní a námořní hranice jsou stále uzavřeny. Do zmíněných zemí jsou za dodržení přísných podmínek k zamezení nákazy možné turistické cesty. Pro vstup do země je ovšem nutné splnit několik podmínek a podstoupit testy na COVID-19. Země dosud nerozlišují mezi podmínkami pro očkované a neočkované cestovatele ani při vstupu neřeší cestovatele, kteří již onemocnění COVID-19 prodělali a mají dostatečné protilátky. Konkrétní pokyny k jednotlivým zemím naleznete níže v oddílu 2.

2. DOPRAVA:

Letecká spojení jsou postupně obnovována, nabídka je ovšem limitovaná. Ve všech výše uvedených zemích platí různé míry omezení hromadné dopravy, spočívající zpravidla v dodržování rozestupů v dopravních prostředcích a povinném nošení roušek. Příp. konkrétní informace naleznete níže (oddíl „3. Opatření“). Doporučujeme nicméně vyhnout se použití hromadné dopravy a upřednostnit vlastní dopravu, popř. taxi.

Ghana

Ghana – Pozemní a námořní hranice jsou uzavřeny. Od 1.9. je otevřeno mezinárodní letiště a jsou znovu povoleny mezinárodní lety. Letecké společnosti obnovily své linky, byť v omezeném množství. Cestovatelé jsou povinni před odletem doložit negativní PCR test ze vzorku starého max. 72h před odletem a doklad o zaplacení 150 USD za povinný rychlotest po příletu do Akkry skrze portál Ghana - Covid Testing. Před příletem do Ghany musí cestující dále vyplnit zdravotní formulář na https://www.ghs-hdf.org/hdf/. Po příletu do Akkry se všichni cestující (od 5 let) musí přímo na letišti podstoupit rychlotest na COVID-19. Výsledek je vyhotoven většinou za 30-60 min. Pouze s negativním výsledkem lze opustit letiště a dotyční cestovatelé nemusí nastoupit do karantény. Osoby s pozitivním výsledkem musí na vlastní náklady do 7 denní karantény.  Cestující, kteří opustí Ghanu a vrátí se zpět do jednoho týdne, nemusí předložit negativní PCR test na přítomnost COVID-19. Po příletu ale i nadále budou muset podstoupit rychlotest na letišti. Odlétající cestující jsou povinni dodržet požadavky na testování COVID-19 pro jejich cílové země a zároveň se doporučuje, aby se cestující na letiště dostavili nejméně 4 hodiny před plánovaným časem odletu. Více informací naleznete zde. S účinností od 21. 4. 2021 Ghana začala používat systém pro digitální ověřování výsledků PCR testů na COVID-19, které vycházejí z existujících programů "Trusted Travel z Africké unie" a "ECOWAS BIOMARS". Pro účely vycestování z Ghany budou za jediné platné považovány výsledky testů nebo certifikáty nesoucí označení Trusted Travel nebo BIOMARS. Všichni cestující, kteří přijíždějí do Ghany, mají k ověření vystavených certifikátů o výsledku PCR testu na COVID-19 využít kontrolní nástroj, jenž je k dispozici prostřednictvím UNDP podporovaného partnerství Global Heaven. Všem cestujícím se obecně doporučuje, aby si za použití stejné e-mailové adresy a mobilního čísla, které dříve poskytli laboratoři provádějící jejich test, vytvořili svůj online účet na této stránce . Více podrobnějších informací k této iniciativě naleznete na stránkách Ghana Health Service a Africa CDC . Seznam akreditovaných zkušebních laboratoří, které jsou k provádění testů na COVID-19 certifikovány Ministerstvem zdravotnictví Ghany naleznete zde. Podrobnější návod k procesu verifikace testů v Ghaně viz příloha na konci textu.


Pobřeží slonoviny 

Vzdušné hranice jsou otevřeny, do země létají vybrané mezikontinentální lety. Cestovatelé musí při příletu předložit negativní PCR test s výsledkem ne starším než 5 dnů před odletem. Osoby, které potvrzení nepředloží, popř. jim bude změřena teplota nad 38 °C, se musí podrobit na vlastní náklady COVID testu na letišti. Všichni cestovatelé musí před odletem do Pobřeží slonoviny vyplnit formulář na https://deplacement-aerien.gouv.ci/, online zaplatit související náklady ve výši 2 000 XOF, formulář si vytisknout a po příletu jej společně s negativním výsledkem PCR testu odevzdat. Na jeho základě budou po příletu po 14 dní sledováni na základě sms. Online žádosti o víza jsou pozastaveny. Pro tranzit na letišti není potřeba vízum. Při odletu je třeba vyplnit formulář na https://deplacement-aerien.gouv.ci/ a zaplatit 2 000 XOF. Je třeba také absolvovat COVID test v jednom z vyhrazených testovacích zařízení a náklady ve výši 50 000 XOF uhradit přes online portál (který nabízí i přehled testovacích zařízení). Během 72h před odletem obdrží cestující výsledek testů formou sms; následně je třeba si vyzvednout certifikát o negativním testu v Institutu Pasteur v CHU Cocody a mít jej u sebe na letišti. Pokud má cestující před odletem teplotu nad 38 °C, bude poslán do zdravotnického zařízení na letišti na vyšetření.


Burkina Faso 

Letiště je v provozu pro komerční lety od 1.8. 2020. Pozemní hranice jsou uzavřeny. Při vstupu do země vyžadován PCR test ne starší pěti dnů před odletem. Cestující, kteří nemají doklad o negativním PCR testu nebo jim bude po příletu naměřena teplota 38 °C a více, se musí na letišti podrobit rychlotestu a PCR testu a zaplatit poplatek  90 000 CFA. Do výsledku rychlotestu bude cestující zadržen. Pokud je rychlotest negativní, může cestující při dodržení hygienických pravidel opustit letiště, a čeká na výsledek PCR testu. Pokud je rychlotest pozitivní, je dotyčný izolován ve stanoveném hotelu na vlastní náklady do výsledku PCR testu (max 3 dny); pokud je PCR test negativní, může se dotyčný volně pohybovat, pokud je pozitivní, je mu nařízena karanténa (je možná doma). Všem cestujícím, kterým je umožněn volný pohyb, se doporučuje podrobit se 8. a 14. den po příletu PCR testu. Tranzitující cestovatelé bez dokladu o negativním PCR testu, jejichž doba tranzitu nepřesáhne 48 h, se musí izolovat v hotelu s policejní kontrolou. Při tranzitu nad 48 h se postupuje stejně, jako při vstupu do země, tj. bez negativního PCR testu je nutno podstoupit rychlotest a PCR test. Cestující odlétající ze země musí rovněž předložit negativní výsledky PCR testu COVID-19 provedeného nejpozději pět dní před odletem. V případě podezření na Covid 19 volejte Burkina Faso hotline (226) 52-19-53-94 nebo (226) 70-95-93-27.


Togo 

Letiště opět v provozu, jsou povoleny vybrané mezinárodní lety, pozemní hranice zůstávají uzavřeny. Při příletu je třeba předložit negativní PCR test (ze vzorku starého max. 7 dní před odletem). Dokument potvrzující negativní výsledek PCR testu je také třeba nahrát online jako součást vyplněného prohlášení cestujícího. Po příletu na letiště v Lomé budou všichni cestující podrobeni dalšímu povinnému PCR testu. Z tohoto důvodu jsou cestující povinni vyplnit online formulář prohlášení cestujícího (nejméně 24 hodin před odletem) a dopředu na této webové stránce učinit online platbu za PCR test, který bude proveden na letišti v Lomé. Po provedení platby Vám bude e-mailem zasláno elektronické potvrzení obsahující QR kód sloužící jako doklad o zaplacení. Elektronický doklad o zaplacení si vytiskněte nebo si stvrzenku připravte k zobrazení na telefonu. Letecké společnosti zkontrolují, zda máte tento doklad o zaplacení při nástupu na palubu. Bez něj nebudete moci cestovat. Vstupující cestovatelé jsou povinni mít nainstalovanou aplikaci "Togo Safe". Aplikace musí být aktivována po celou dobu pobytu nebo po dobu nejméně 30 dnů od příjezdu do Toga. V aplikace je nutné vyplnit místo pobytu v Togu, kde se budete do doby oznámení výsledku PCT testu (do 24 hodin) na vlastní náklady izolovat. Odmítnutí instalace této aplikace může vést k umístěni do karantény ve státem poskytovaném zadržovacím zařízení včetně následné povinnosti uhradit veškeré náklady s tím související. Při odletu je nutné vyplnit formulář prohlášení cestujícího a zaplatit poplatek za PCR test, který je nutné podstoupit do 3 dnů před odletem. Výjimka z obligatorního provedení PCR testu před odletem z Toga platí pro cestující s původně negativním výsledkem jejich PC testu, jejichž celkový pobyt v Togu nepřesáhne 3 dny. Po provedení platby bude cestujícím e-mailem zasláno elektronické potvrzení obsahující QR kód jako doklad o zaplacení. Elektronické potvrzení je nutné vytisknout, protože slouží jako doklad o zaplacení. Po zaplacení poplatku je potřeba se dostavit do laboratoře určené k provádění PCR testů pro odlétající cestující (nachází se v bývalém terminálu letiště Lomé / LFW). S sebou je nutné mít doklad totožnosti, letenku a elektronický doklad potvrzující platbu poplatku za tento PCR test. Výsledky testů vám budou zaslány SMS a e-mailem do 24 hodin. Cestující, kteří by měli pozitivní test, mohou být podrobeni karanténě do doby, než nebudou mít negativní PCR test. Všechny související náklady nese sám cestující. Více informací.


Libérie 

Vzdušné a námořní hranice jsou otevřeny, pozemní hranice jsou zavřeny. Cestující musí při příletu předložit negativní PCR test ze vzorku starého max. 72h před odletem a musí se zaregistrovat přes tel. číslo/USSD aplikaci pro monitorování během pobytu - "Liberia Travel Application" a vyplnit zdravotní formulář. Cestující se po příletu do Libérie na letišti musejí podrobit testu na COVID-19 (75 USD), přičemž se všem cestujícím velmi doporučuje dokončit proces platby již před samotným příjezdem. Pokud je test pozitivní, cestující podstoupí karanténu dle aktuálně platných liberijských nařízení. Všem cestujícím, kteří mají negativní test, je doporučeno, aby po dobu 7 dnů od příjezdu do Libérie podstoupili izolaci a po dobu 14 dnů od vstupu do země sledovali případné příznaky onemocnění. Při odletu je nutné podstoupit PCR test v National Public Health Reference Laboratory of Liberia (max. 72h před odletem). Testování je k dispozici  v Union Center Facility in Congotown,  od 9:00 do 16:00, 7 dní v týdnu. Před příchodem do testovacího centra je doporučeno se předem registrovat. Poplatek za test (75 USD) je možné zaplatit online již při samotné registraci nebo přímo na přepážce ve zmiňovaném testovacím centru. U stejné instituce je také možné zažádat o vystavení online certifikátu s negativním výsledkem provedeného testu. Více informací zde


Sierra Leone 

Vzdušné hranice jsou otevřeny, ale počet mezinárodních letů je limitovaný. Pozemní (s výjimkou hranic s Guinejí) a námořní hranice jsou uzavřeny. Přílet: Cestovatelé se před cestou musí na letišti odletu prokázat povolením získaným prostřednictvím portálu, k němuž je nutné doložit negativní COVID-19 test ne starší než 7 dnů před odletem, doložit zaplacení poplatku za 2 COVID testy po příletu přes online portál a vyplnit zdravotní formulář s údaji o cestujícím. Po příletu do země  všichni cestující podstoupí rychlotest (RDT) a PCR test (80 USD). Pokud je rychlotest negativní, může cestující při dodržení hygienických pravidel opustit letiště, a čeká na výsledek PCR testu. Pokud je rychlotest pozitivní, je dotyčný izolován v  blízkém hotelu na letišti v Lungi na vlastní náklady do výsledku PCR testu (do 3 dnů). Pokud je PCR test pozitivní, dotyčný bude umístěn do k tomu určeného zdravotnického zařízení. Cestující sedící v letadle poblíž nakaženého budou muset nastoupit do domácí karantény. Cestovní doklady všech cestujících budou drženy do doby, než budou známy výsledky testu RT-PCR.  Odlet: Cestovatelé, kteří v zemi strávili více než 5 dnů, jsou povinni objednat se na PCR test přes online portál, kde i zaplatí testovací poplatek. Test nesmí být starší 72h před odletem. Výsledky jsou zasílány elektronicky, originály lze vyzvednout na letišti.


Guinea Bissau

 Vzdušné, pozemní a námořní hranice byly otevřeny. Cestující musí při příletu předložit negativní PCR test ne starší 72h a mohou být požádaní o vyplnění formuláře s údaji o kontaktech a zemi odletu. Cestující vykazující po příletu příznaky COVID-19, nebo cestující v letadle s identifikovaným COVID-19 pacientem, budou muset podstoupit další test a do obdržení výsledků zůstat v karanténě (možné doma). Také při odletu je třeba mít negativní PCR test ne starší než 72h. Místo testování na Covid-19: Liceu Agostinho Neto, poblíž  Ministerstva školství nebo Sede da Uniao Deportive Internacional (známé jako UDIB) za poplatek ve výši 30 000 CFA. Objednání k testu a jeho následné výsledky jsou k dispozici online (pouze v portugalském jazyce).

3. OPATŘENÍ:

Ghana

V platnosti zůstává povinné nošení roušek na všech veřejných místech a ve veřejné dopravě. Prodejci na tržištích, restaurační zařízení, zaměstnanci na pracovištích a provozovatelé veřejné dopravy musí vykonávat svou činnost v souladu s hygienickými a bezpečnostními protokoly. Nošení roušek na těchto místech je také povinné. Nerespektování vládních nařízení je trestné, provinilcům hrozí trest 4-10 let vězení nebo pokuta 12 000 GHS - 60 000 GHS, příp. oboje. Většina běžných aktivit je již povolena, nadále ale zůstávají uzavřeny bary, noční kluby, kina a pláže. Pohřby možné při účasti max. 25 osob. Náboženské akce a bohoslužby mohou být pořádány s neomezenou kapacitou, ale doba konání nesmí přesáhnout 2 hodiny . Svatby, koncerty a divadelní představení jsou zakázány. Konání velkých sportovních akcí, politických shromáždění a festivalů je až do odvolání pozastaveno. Prezident Ghany Nana Addo Dankwa Akufo-Addo během svého posledního projevu apeloval na důsledné vymáhání dodržování přijatých opatření příslušnými orgány státní správy Od 18. 1. 2021 dále dochází ke znovuotevření mateřských, základních a středních škol


Pobřeží slonoviny 

K dnešnímu dni všechna zavedená omezení zůstávají v platnosti s cílem omezit šíření COVID-19. Na veřejných místech a v dopravních prostředcích, zejména v oblasti hlavního města Abidžanu, platí povinnost nosit roušky. Téměř všechna společenská místa  byla otevřena za předpokladu dodržování odpovídajících hygienických opatření a sociálního distancování. Školy jsou otevřeny. Velká shromáždění podléhají schválení místními institucemi


Burkina Faso 

S účinností od 27. 04. 2020 platí povinnost nosit roušky na veřejnosti po celé zemi. Většina veřejného života uvolněna a zrušeny zákazy vycházení vyjma regionů East a Sahel, Kossi and Sourou v Boucle de Mohou, Kenedougou v Hauts Bassins, Louroum a Koulpelogo, kde je stále platný vyhlášený stav nouze související s bezpečnosti, ne s pandemií COVID-19.


Togo 

Celonárodní noční zákaz vycházení (21:00-05:00) skončil 3. ledna 2021. Nouzový stav prodloužen do září 2021.  V celé zemi platí povinnost nosit roušku na veřejnosti i dopravních prostředcích a dodržovat bezpečnostní protokoly zamezující šíření COVID-19. Obchody a trhy v Lomé zůstávají otevřené. Společenská zařízení a školy jsou otevřeny a mají povinnost dodržovat sociální distanční a hygienické pokyny.


Libérie 

Na všech veřejných místech platí povinnost nosit roušku a udržovat 1 m rozestupy. Většina společenských aktivit je povolena, pouze noční kluby a bary jsou zavřené (ostatní podniky nabízející alkohol musí zavřít v 21h). Všechny otevřené obchody a provozovny poskytující služby musí mít mycí a dezinfekční stanice. V obchodech je omezen počet osob na 20, v bankách 10. Shromáždění lidí jsou povolena. Kostely a mešity mohou fungovat v rozsahu své 25 procentní kapacity.


Sierra Leone 

Vláda v Sierra Leone zachovává určitá omezení zaměřená proti šíření pandemie COVID-19. Ke konci března byl zrušen dlouho trvající stav nouze a s tím související zákaz vycházení od 22:00 do 05:00 hod.  Nošení roušky na veřejnosti a ve veřejné dopravě je povinné. Veřejná shromáždění s více než 100 lidmi zůstávají zakázána. Byla zrušena omezení vnitrostátního cestování. Restaurace a bary musejí být uzavřeny o víkendech, přičemž noční kluby musejí být zavřeny úplně. Kostely a mešity jsou otevřeny, ale bohoslužby podléhají časovým omezením (max. 90 minut). Veřejná doprava funguje se sníženou kapacitou.


Guinea Bissau

Aktuálně je v zemi stále platný nouzový stav minimálně do 24. 04. 2021. Mezi aktuálně platné restrikce patří povinné nošení roušek na veřejnosti, provoz veřejné dopravy funguje s kapacitním omezením, noční kluby, bary, posilovny  jsou zavřeny, restaurace jsou otevřeny, ale pouze pro výdej jídel s sebou, účast na společenských a kulturních akcí nesmí přesáhnout kapacitu 20 lidí, pohřby (max. 50 osob) a náboženská shromáždění se mohou konat pouze za dodržení preventivních hygienických opatření, demonstrace, shromažďování a konference jsou povoleny pouze ve venku a účastnit se jich může max. 25 osob.

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Kontakt na Velvyslanectví České republiky v Akkře: Tel.: +233 (0) 540 126 815-6; E-mail: consulate_accra@mzv.cz

Ghana:  Ghana Health Service

sekce věnovaná  COVID-19

Pobřeží slonoviny:  vládní informační portál 

Burkina Faso: web ministerstva zdravotnictví 

Togo: vládní web věnovaný COVID-19 

Libérie: web ministerstva zdravotnictví

Sierra Leone: web ministerstva zdravotnictví (sekce COVID-19)

5. NÁVRAT DO ČR:

Veškerá aktuální Ochranná opatření související se vstupem do ČR a pohybem na jejím území lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Aktuálně všechny země působnosti Velvyslanectví České republiky v Akkře dle míry rizika spadají do zemí s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tzv. tmavě červená barva). Pro návrat českých občanů ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž kompletní souhrn je uveden v článku Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19.

Seznam akreditovaných zkušebních laboratoří, které jsou k provádění testů na COVID-19 certifikovány Ministerstvem zdravotnictví Ghany naleznete zde.

Na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (čj. MZDR 20599/2020-74) se občanům ČR a dalším osobám s bydlištěm na území ČR od 27. dubna do 31. května 2021 zakazuje cestovat do následujících zemíBotswana, Brazílie, Eswatini (Svazijsko), Indie, Jihoafrická republika, Keňa, Kolumbie, Lesotho, Malawi, Mosambik, Peru, Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambie a Zimbabwe. Do všech výše uvedených zemí mohou být uskutečněny pouze cesty, které jsou naléhavé a nesnesou odkladV takovém případě mají cestující povinnost oznámit cestu Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Tímto oznámením se rozumí registrace v databázi DROZD před cestou. Porušení tohoto ochranného opatření bude sankcionováno podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Podrobnosti včetně opatření po návratu jsou zveřejněna v aktuálním doporučení MZV ČR.

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zahraničí

Informace k verifikaci testu COVID-19 v Ghaně (DOCX, 13 KB)