english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Covid-19 - opatření v zemích v akredici ZÚ Akkra

Cestování z ČR do zemí působnosti Velvyslanectví ČR v Akkře je nyní možné. Letecké možnosti jsou ale omezené a pro vstup do jednotlivých zemí je nutné splnit několik podmínek a podstoupit testy na COVID-19. Níže uvádíme podrobné informace ohledně cestování a aktuálních restrikcí v zemích působnosti Velvyslanectví v Akkře.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR a NÁVRAT DO ČR:

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zahraničí

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021.

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do 11 zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

V současnosti mají všechny země působnosti Velvyslanectví v Akkře (Ghana, Pobřeží slonoviny, Togo, Burkina Faso, Libérie, Sierra Leone, Guinea-Bissau) otevřené vzdušné hranice, avšak pozemní a námořní hranice jsou stále uzavřeny. Pro vstup do země je ovšem splnit několik podmínek a podstoupit testy na COVID-19. Konkrétní pokyny k jednotlivým zemím naleznete v oddílu 3.

3. DOPRAVA:

Letecká spojení jsou postupně obnovována, nabídka je ovšem limitovaná. Ve všech výše uvedených zemích platí různé míry omezení hromadné dopravy, spočívající zpravidla v dodržování rozestupů v dopravních prostředcích a povinném nošení roušek. Příp. konkrétní informace naleznete níže (oddíl „4. Opatření“). Doporučujeme nicméně vyhnout se použití hromadné dopravy a upřednostnit vlastní dopravu, popř. taxi.

Ghana

Od 1.9. je otevřeno mezinárodní letiště a jsou znovu povoleny mezinárodní lety. Letecké společnosti obnovily své linky, byť v omezeném množství. Cestovatelé jsou povinni před odletem doložit negativní PCR test ze vzorku starého max. 72h před odletem a doklad o zaplacení 150 USD za povinný rychlotest po příletu do Akkry skrze portál https://myfrontierhealthcare.com/Home/Ghana. Před příletem do Ghany musí cestující dále vyplnit zdravotní formulář na https://www.ghs-hdf.org/hdf/. Po příletu do Akkry se všichni cestující musí přímo na letišti podstoupit rychlotest na COVID-19. Výsledek je vyhotoven většinou za 30-60 min., pouze s negativním výsledkem lze opustit letiště a dotyční cestovatelé nemusí nastoupit do karantény. Osoby s pozitivním výsledkem musí na vlastní náklady do karantény. Pozemní a námořní hranice jsou uzavřeny.


Pobřeží slonoviny 

Vzdušné hranice jsou otevřeny, do země létají vybrané mezikontinentální lety. Cestovatelé musí při příletu předložit negativní PCR test s výsledkem ne starším než 5 dnů před odletem. Osoby, které potvrzení nepředloží, popř. jim bude změřena teplota nad 38 °C, se musí podrobit na vlastní náklady COVID testu na letišti. Všichni cestovatelé musí před odletem do Pobřeží slonoviny vyplnit formulář na https://deplacement-aerien.gouv.ci/, online zaplatit související náklady ve výši 2 000 XOF, formulář si vytisknout a po příletu jej odevzdat. Na jeho základě budou po příletu po 14 dní sledováni na základě sms. Online žádosti o víza jsou pozastaveny. Pro tranzit na letišti není potřeba vízum. Při odletu je třeba vyplnit formulář na https://deplacement-aerien.gouv.ci/ a zaplatit 2 000 XOF. Je třeba také absolvovat COVID test v jednom z vyhrazených testovacích zařízení a náklady ve výši 50 000 XOF uhradit přes online portál (který nabízí i přehled testovacích zařízení). Během 72h před odletem obdrží cestující výsledek testů formou sms; následně je třeba si vyzvednout certifikát o negativním testu v Institutu Pasteur v CHU Cocody a mít jej u sebe na letišti. Pokud má cestující před odletem teplotu nad 38 °C, bude poslán do zdravotnického zařízení na letišti na vyšetření.


Burkina Faso 

Letiště je v provozu pro komerční lety od 1.8. Pozemní hranice jsou uzavřeny. Při vstupu do země vyžadován PCR test ne starší pěti dnů. Cestující, kteří nemají doklad o negativním PCR testu nebo jim bude po příletu naměřena teplota 38 °C a více, se musí na letišti podrobit rychlotestu a PCR testu a zaplatit poplatek  90 000 CFA. Do výsledku rychlotestu bude cestujícímu zadržen pas. Pokud je rychlotest negativní, může cestující při dodržení hygienických pravidel opustit letiště, a čeká na výsledek PCR testu. Pokud je rychlotest pozitivní, je dotyčný izolován ve stanoveném hotelu na vlastní náklady do výsledku PCR testu (max 3 dny); pokud je PCR test negativní, může se dotyčný volně pohybovat, pokud je pozitivní, je mu nařízena karanténa (je možná doma). Všem cestujícím, kterým je umožněn volný pohyb, se doporučuje podrobit se 8. a 14. den po příletu PCR testu. Tranzitující cestovatelé bez dokladu o negativním PCR testu, jejichž doba tranzitu nepřesáhne 48 h, se musí izolovat v hotelu s policejní kontrolou. Při tranzitu nad 48 h se postupuje stejně, jako při vstupu do země, tj. bez negativního PCR testu je nutno podstoupit rychlotest a PCR test. V případě podezření na Covid 19 volejte Burkina Faso hotline  (226) 52-19-53-94 nebo (226) 70-95-93-27.


Togo 

Letiště opět v provozu, jsou povoleny vybrané mezinárodní lety, regionální lety jsou ale pozastaveny, pozemní hranice zůstávají uzavřeny. Při příletu je třeba předložit negativní PCR test (ze vzorku starého max. 7 dní před odletem). Pokud cestující nezůstane v Togu déle než 7 dní, nemusí již po příletu na další PCR test. Při pobytu nad 7 dnů je třeba po příletu absolvovat PCR test. Cestující musí být připraveni se do výsledku testu (1-2 dny) na vlastní náklady izolovat v hotelu či v soukromí.  Osoby s pozitivním testem musí na vlastní náklady do karantény v hotelu Eda-Oba. Vstupující cestovatelé jsou povinni mít nainstalovanou aplikaci "Togo Safe" a vyplnit online formulář https://voyage.gouv.tg/checkphone . Na této webové stránce má být také možnost online zaplatit povinný PCR test po příletu. Při odletu je nutné podstoupit PCR test (do 7 dnů před odletem) v Institute National d’Hygiène v Lomé.


Libérie 

Vzdušné a námořní hranice jsou otevřeny, pozemní hranice jsou zavřeny. Cestovatelé, kteří plánují v zemi zůstat po dobu delší než 5 dní, musí při příletu předložit negativní PCR test ze vzorku starého max. 72h před odletem a musí se zaregistrovat přes tel. číslo/USSD aplikaci pro monitorování během pobytu - "Liberia Travel Application" a vyplnit zdravotní formulář. Cestovatelé bez negativního testu se musí podrobit rychlotestu a PCR testu na letišti. Pokud je rychlotest pozitivní, jsou umístěni do karantény ve vládním zařízení do výsledku PCR testu, jinak čekají na výsledek PCR testu doma. V případě pozitivního PCR testu je povinnost zůstat v karanténě ve vládním zařízení do 2 po sobě následujících negativních testů. Osobám v karanténě jsou odebrány pasy a ponechány pouze kopie; originály jsou uloženy v National Public Health Institute of Liberia. Při odletu je nutné podstoupit PCR test v National Public Health Institute of Liberia (nejdříve 72h před odletem) nebo v Union Center Facility in Congotown, podrobnosti jsou k dispozici na čísle 4455. Více zde


Sierra Leone 

Vzdušné hranice jsou otevřeny, ale počet mezinárodních letů je limitovaný. Pozemní a námořní hranice jsou uzavřeny. Přílet: Cestovatelé se před cestou musí na letišti odletu prokázat povolením získaným prostřednictvím portálu (www.travel.gov.sl), k němuž je nutné doložit negativní COVID-19 test ne starší než 7 dnů před odletem, doložit zaplacení poplatku za COVID test po příletu přes online portál a vyplnit zdravotní formulář s údaji o cestujícím. Po příletu do země podstoupí všichni cestující rychlotest (RDT) a PCR test. Pokud je rychlotest negativní, může cestující při dodržení hygienických pravidel opustit letiště, a čeká na výsledek PCR testu. Pokud je rychlotest pozitivní, je dotyčný izolován v hotelu v Lungi na vlastní náklady do výsledku PCR testu (do 2 dnů). Pokud je PCR test pozitivní, dotyčný bude umístěn do určeného zdravotnického zařízení. Cestující sedící v letadle poblíž nakaženého budou muset do domácí karantény. Odlet: Cestovatelé, kteří v zemi strávili více než 5 dnů, jsou povinni objednat se na PCR test přes online portál, kde i zaplatí poplatek. Test nesmí být starší 72h před odletem. Výsledky jsou zasílány elektronicky, originály se vyzvednou na letišti.


Guinea Bissau

 Vzdušné, pozemní a námořní hranice byly otevřeny. Cestující musí při příletu předložit negativní PCR test ne starší 72h a mohou být požádaní o vyplnění formuláře s údaji o kontaktech a zemi odletu. Cestující vykazující po příletu příznaky COVID-19, nebo cestující v letadlo s identifikovaným COVID-19 pacientem, budou muset podstoupit další test a do obdržení výsledků zůstat v karanténě (možné doma). Také při odletu je třeba mít negativní PCR test ne starší než 72h. Místo testování na Covid-19: Liceu Agostinho Neto, poblíž  Ministerstva školství za poplatek ve výši 30 000 CFA.

4. OPATŘENÍ:

Ghana

V platnosti zůstává povinné nošení roušek na všech veřejných místech a ve veřejné dopravě. Prodejci na tržištích, zaměstnanci na pracovištích a provozovatelé veřejné dopravy musí vykonávat svou činnost v souladu s hygienickými a bezpečnostními protokoly. Nošení roušek na těchto místech je také povinné. Nerespektování vládních nařízení je trestné, provinilcům hrozí trest 4-10 let vězení nebo pokuta 12 000 GHS - 60 000 GHS, příp. oboje. Většina běžných aktivit je již povolena, nadále ale zůstávají uzavřeny bary, noční kluby, kina a pláže. Pohřby možné při účasti max. 100 osob. Náboženské akce a bohoslužby mohou být pořádány s neomezenou kapacitou. Prezident Ghany Nana Addo Dankwa Akufo-Addo během svého posledního projevu apeloval na důsledné vymáhání dodržování přijatých opatření příslušnými orgány státní správy Od 18. 1. 2021 dále dochází ke znovuotevření mateřských, základních a středních škol.


Pobřeží slonoviny 

Na veřejných místech, zejména v oblasti hlavního města Abidžanu platí povinnost nosit roušky. Téměř všechny společenské restrikce byly uvolněny za předpokladu dodržování odpovídajících hygienických opatření.. Školy jsou otevřeny.  Velká shromáždění podléhají schválení místními institucemi.


Burkina Faso 

S účinností od 27. 04. 2020 platí povinnost nosit roušky na veřejnosti po celé zemi. Většina veřejného života uvolněna a zrušeny zákazy vycházení vyjma regionů East a Sahel, Kossi and Sourou v Boucle de Mohou, Kenedougou v Hauts Bassins, Louroum a Koulpelogo, kde je stále platný vyhlášený stav nouze související s bezpečnosti, ne s pandemií COVID-19.


Togo 

Celonárodní noční zákaz vycházení (21:00-05:00) skončil 3. ledna 2021. Nouzový stav prodloužen do března 2021.  V celé zemi platí povinnost nosit roušku na veřejnosti a dodržovat bezpečnostní protokoly zamezující šíření COVID-19. Společenská zařízení a školy jsou otevřeny.


Libérie 

Na všech veřejných místech platí povinnost nosit roušku a udržovat 1 m rozestupy. Většina společenských aktivit je povolena, pouze noční kluby jsou zavřené (ostatní podniky nabízející alkohol musí zavřít v 21h). Všechny otevřené obchody a provozovny poskytující služby musí mít mycí a dezinfekční stanice. V obchodech je omezen počet osob na 20, v bankách 10. Shromáždění lidí jsou povolena. Kostely a mešity mohou fungovat v rozsahu své 25procentní kapacity.


Sierra Leone 

Od 7. ledna správní orgány v Sierra Leone zachovávají určitá omezení v reakci na šíření pandemie COVID-19. Dvanáctiměsíční stav nouze byl prodloužen nejméně do března 2021.  Nošení roušky na veřejnosti je povinné. Veřejná shromáždění s více než 100 lidmi zůstávají zakázána. Byla zrušena omezení vnitrostátního cestování. Kostely a mešity jsou otevřeny.


Guinea Bissau

Dne 8. 12. 2021 byl místními orgány redukován nouzový stav na stav pohotovosti, který bude platný nejméně do 10. 03. 2021. Mezi aktuálně platné restrikce patří povinné nošení roušek na veřejnosti, provoz veřejné dopravy na 50 % možné kapacity, v taxi mohou zároveň cestovat pouze 3 osoby najednou, noční kluby, posilovny a kulturní památky jsou znovu otevřeny, ale musí také fungovat pouze na 50 % své kapacity, demonstrace, shromažďování a konference jsou povoleny, ale ve vnitřních prostorech jsou omezeny na 50 % využité kapacity vnitřního prostoru a účastnit se může max. 100 lidí.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ghana:  Ghana Health Service

      sekce věnovaná  COVID-19

Pobřeží slonoviny:  vládní informační portál 

Burkina Faso: web ministerstva zdravotnictví 

Togo: vládní web věnovaný COVID-19 

Libérie: web ministerstva zdravotnictví

Sierra Leone: web ministerstva zdravotnictví (sekce COVID-19)