english  česky 

rozšířené vyhledávání

Informace pro žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty (pobyt nad 90 dní)

Informační projekt Ministerstva vnitra České republiky - Příští zastávka Česká republika

Ministerstvo vnitra České republiky zahájilo informační kampaň pro cizince, kteří hodlají pobývat v České republice po dobu delší než 90 dnů. více ►

Informace pro žadatele o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu (přes 90 dní)

Dlouhodobé vízum se uděluje na žádost cizinci, který hodlá na území ČR pobývat po dobu delší než 90 dní. Tento článek upravuje požadavky na žadatele o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu. více ►