english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta České republiky 2023

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 27. června 2022 zveřejněným ve Sbírce zákonů č. 207/2022 dne 1. července 2022 byly vyhlášeny volby prezidenta republiky. Volby se budou konat ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a případné druhé kolo pak 27. a 28. ledna 2023 (vždy se jedná o pátek a sobotu).

Volby prezidenta republiky probíhají v souladu se zákonem č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky (dále jen Zákon) ve volebních okrscích v ČR a taktéž ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí. Místem konání voleb v zahraničí je zpravidla zastupitelský úřad ČR.

V zahraničí, ve zvláštním volebním okrsku, je možno volit, buď v případě, že je volič zapsán ve zvláštním volebním seznamu (vedeném zastupitelským úřadem ČR), nebo na voličský průkaz. O vydání voličského průkazu je nutno požádat v místě, kde je volič podle svého trvalého bydliště zapsán ve volebním obvodu/okrsku. Naopak voliči zapsaní ve zvláštním volebním seznamu vedeném na ZÚ, pokud chtějí volit v ČR, musí ve stanovených lhůtách (viz dále) požádat o vydání voličského průkazu, nebo o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Potvrzení o vyškrtnutí se pak buď zasílá na úřad, v jehož obvodu je volební okrsek v ČR (dle místa trvalého bydliště), nebo se předkládá přímo volební komisi v den voleb.


Důležité termíny týkající se konání voleb prezidenta republiky:

od vyhlášení voleb je možné žádat o zápis do zvláštního seznamu voličů (vedeného na ZÚ); voliči v tomto seznamu zapsaní mohou od téže doby žádat o vydání voličského průkazu.

40 dní před konáním I. kola voleb (04. 12. 2022) končí lhůta pro předání nebo doručení žádostí o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného na ZÚ

15 dnů před konáním I. kola voleb (29. 12. 2022) začíná lhůta pro předávání voličských průkazů osobám, které o ně požádaly

7 dnů před konáním I. kola voleb (06. 01. 2023) končí lhůta pro doručení písemných žádosti o vydání voličského průkazu

2 dny před konáním I. kola voleb (11. 01. 2023) končí lhůta pro osobní doručení žádosti o vydání voličského průkazu

pokud se bude konat i druhé kolo voleb:

7 dnů před konáním II. kola voleb (20. 01. 2023) končí lhůta pro doručení písemných žádosti o vydání voličského průkazu

2 dny před konáním II. kola voleb (25. 01. 2023) končí lhůta pro osobní doručení žádosti o vydání voličského průkazu


Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.