česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Etiopští podnikatelé v oboru zemědělství navštívili Českou republiku

Ve dnech 4. – 7. 9. 2017 navštívili Českou republiku etiopští podnikatelé v zemědělském sektoru. Zavítali do řady českých a moravských podniků a farem. Ve středu jejich zájmu byly zejména stroje na zpracování sklizní a na výrobu kvalitního krmiva pro dobytek, proběhly konzultace o možnostech zkvalitnění živočišné výroby v Etiopii a na téma zakládání mléčných farem. Právě mechanizace zemědělství a chov skotu patří k prioritám etiopské zemědělské politiky, jejímž cílem je řešit zejména otázku potravinové bezpečnosti. Etiopští podnikatelé se zúčastnili pracovní snídaně s ministrem zemědělství ČR Marianem Jurečkou. Mise byla zorganizována jako projekt ekonomické diplomacie.

návštěva farmy Impuls

návštěva farmy Impuls

Etiopie je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě.  Jedním z klíčových zdrojů tohoto hospodářského růstu je zemědělství, které zaměstnává cca 80 % obyvatelstva. Současně jde o zemi s rychle rostoucí populací, dnes je po Nigérii druhou nejlidnatější zemí Afriky. Etiopská vláda zavedla v uplynulých letech řadu politik a strategií s cílem řešit problém potravinové bezpečnosti. V těchto strategiích jsou jedněmi z důležitých cílených oblastí zdokonalení chovu dobytka a mechanizace zemědělství.

Na tyto dvě oblasti a také na chov drůbeže byla zaměřena incomingová mise etiopských podnikatelů v oboru zemědělství do České republiky ve dnech 4. – 7. 9. 2017. Akce, jež byla zorganizována realizována jako projekt ekonomické diplomacie, navázala na předchozí červencovou cestu českých zemědělských firem do Etiopie. Ve výběru etiopských návštěvníků měli hlavní slovo jejich čeští partneři právě na základě předchozích setkání.

Členové mise se zúčastnili pracovní snídaně s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou. 

Etiopští podnikatelé, kteří Českou republiku navštívili, patří k nejvýznamnějším soukromým firmám ve svých oborech v zemi. Jejich finanční kredibilitu v etiopských podmínkách výrazně pozitivně ovlivňuje skutečnost, že se jedná i o uznávané vývozce zemědělských komodit.

Členové etiopské delegace indikovali již před cestou zájem nejen o rozšíření, ale zejména zkvalitnění chovu dobytka, a to počínaje erudovanou přípravou hodnotného krmiva, přes genetiku chovu, po zpracování produktů. Zájem je jak o upgrade chovu masného skotu, tak o zakládání nových mléčných farem. S tím úzce souvisí poptávky strojního vybavení pro přípravu siláží, sušiček kukuřice aj.

Během mise proběhly mimo obchodně laděných jednání také expertní konzultace, na které by mohly navázat konzultační projekty „na míru“ v rámci spolupráce „Aid for Trade, neboť s některými uznávanými technikami chovu a zpracování mléka jsou v Etiopii zatím minimální praktické zkušenosti.

Autor: Martin Lubojacký, velvyslanectví České republiky v Addis Abebě