česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podnikatelská mise do Etiopie a Somalilandu potvrdila zájem na zahraničních investicích a možnost uplatnění českých technologií

Ve dnech 14. – 18. 5. 2018 navštívila Etiopii a Somaliland multisektorová mise českých výrobců a exportérů vedená náměstkem ministra průmyslu a obchodu České republiky Ing. Vladimírem Bärtlem. Mise se uskutečnila v rámci programu Projektů na podporu ekonomické  diplomacie MZV ČR („PROPED“). Na bilaterální firemní jednání a obchodní fóra se v obou destinacích dostavilo na 50 místních podnikatelů. Mise v Etiopii potvrdila zájem na zahraničních investicích zejména do zpracovatelského průmyslu. V somalilandském regionu jsou očekávány velké infrastrukturní projekty, v nichž se uplatní zahraniční technologie a zde je příležitost pro české firmy. Vedení české delegace na jednáních s partnery zdůraznilo zájem o dotažení jednání a uzavření Dvoustranné dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Etiopií.

    

Ve dnech 14. – 18. 5. 2018 se uskutečnila mise českých podnikatelů do Etiopie
a Somalilandu vedená náměstkem ministra průmyslu a obchodu České republiky Ing. Vladimírem Bärtlem. V Addis Abebě a Hargeise proběhla smíšená podnikatelská fóra a dvoustranná firemní jednání, která přitáhla pozornost médií.

Podnikatelská část mise byla organizována Hospodářskou komorou České republiky a cesty se zúčastnil předseda zahraniční sekce komory p. Ilja Mazánek. Mise byla zaměřena multisektorově. Do Etiopie a Somalilandu přijeli zástupci českých firem pokrývajících obory řídicích systémů pro různá průmyslová odvětví a energetiku, průmyslové a technologické stavby, protipožární ochranu a elektronické a elektrické vybavení pro letiště a heliporty. Jak v Addis Abebě, tak v Hargeise se obchodních fór a jednání zúčastnilo na 50 místních společností.
 

Oficiální část české delegace jednala v Etiopii s prezidentem addisabebské obchodní komory, náměstkem ministra obchodu, zástupcem ředitele Etiopské investiční komise a náměstkem ministra zemědělství. Na ministerstvu zahraničních věcí proběhlo setkání s vrchním ředitelem Sekce ekonomické diplomacie. Během těchto jednání česká strana opakovaně apelovala na dotažení jednání a uzavření Dvoustranné dohody o podpoře a ochraně investic. Uzavření této dohody by bylo signálem pro české investory a zároveň potvrzením, že se nová etiopská vláda snaží nastavit lepší parametry pro hospodářské vztahy se zahraničím. Vedení české delegace prezentovalo  zájem na znovuotevření etiopského velvyslanectví v Praze.

V Etiopii byl partnery na jednáních opakovaně deklarován zájem o zpracovatelské technologie, které by umožnily využít mohutného zemědělského potenciálu země k vývozu produktů s vyšší přidanou hodnotou. V této souvislosti je v zemi zejména zájem o zahraniční angažovanost formou investic.

Nejen v Etiopii, ale i v Somalilandu se čeští podnikatelé setkali se skupinou zkušených partnerů. Region Somalilandu plánuje velké infrastrukturní projekty – například výstavbu přístavu Berbera a obnovu řady letišť. Na tyto projekty by měly být finanční prostředky alokovány ze zdrojů zemí Zálivu. Investoři budou na druhé straně potřebovat zahraniční dodavatele s know how a také technologie. Zde je příležitost pro české firmy.

Martin Lubojacký, obchodní rada velvyslanectví České republiky v Addis Abebě

2018_05_15 ET_CZ mise Addis

2018_05_15 ET_CZ mise Addis

2018_05_17 Ambassador Hargeisa SOM-CZ fórum

2018_05_17 Ambassador Hargeisa SOM-CZ fórum