česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Etiopie jako cíl zahraničních investorů

Etiopie se díky rozsáhlým státním pobídkám nově stává příjemcem zahraničních investic a lze očekávat, že tento trend bude do budoucna posilovat.
 

Etiopie dosáhla během uplynulé dekády významného ekonomického a sociálního rozvoje - příjem na obyvatele se zdvojnásobil a došlo k poklesu míry chudoby při zachování nízké nerovnosti obyvatelstva. Růst ekonomiky v daném období vykazoval roční tempa okolo 10 %; jeho zdrojem byla zejména domácí poptávka a nově se na něm významně podílí i zpracovatelský průmysl a stavebnictví. Tyto faktory, stejně jako samotná velikost země i počet obyvatel, z ní tak činí perspektivní destinaci pro zahraniční investice. Vláda zahraniční investice podporuje a snaží se jejich příliv podpořit různými pobídkami, jako osvobozením od cla (při dovoz základních prostředků), osvobozením od daně z příjmu, osvobozením od vývozní daně, umožněním poukazu kapitálu ze země, apod. Tato politika se projevila v nárůstu přímých zahraničních investic do země na 2,2 mld. USD ve fiskálním roce 2014/15.

Vládní institucí pro podporu zahraniční investic je Ethiopian Investment Commission (http://www.investethiopia.gov.et/). Mezi její činnosti patří, kromě zlepšování investičního prostředí a podpory investičních příležitostí, také vydávání investičních povolení, oprávnění k podnikání, stavebních povolení, pracovních povolení, apod. V příloze najdete několik základních dokumentů této instituce o podmínkách investování v Etiopii.

Organizací, která v Etiopii hájí zájmy evropských investorů je European Business Forum (http://eubfe.eu/), která byla založena r. 2012 a aktuálně sdružuje cca 200 investorů ze zemí Evropské unie. EUBFE spolu s Delegací EU v Etiopii vedou dialog s etiopskými ekonomickými institucemi a státními organizacemi za účelem zlepšení podnikatelského prostředí. V tomto smyslu EUBFE na základě vstupů od svých členů identifikovala následující čtyři oblasti, které představují hlavní překážky podnikání v Etiopii:

- daně (vysoké daňové sazby / nejednotné uplatňování daňových sazeb / komplikovaný odvolací systém / hrozba retrospektivního uplatňování nově přijatých norem)
- administrativa (nadměrná byrokracie / komplikované administrativní postupy s přílišným důrazem na jejich kontrolní aspekt / nedostatečná koordinace mezi jednotlivými agenciemi / nejednoznačné vymezení působnosti jednotlivých agencií)
- licence (požadavek na každoroční obnovování licencí / duplicity v požadavcích při jejich udělování / nevypočitatelnost a zdlouhavost celého procesu)
- cla (svévolné uplatňování celních norem / nedostatečná odbornost / nadsazování celní hodnoty / těžkopádný odvolací systém)
Publikaci EUBFE o investičním prostředí v Etiopii naleznete v příloze.

Celkově lze však konstatovat, že Etiopie je přes své ještě ne zcela optimální podmínky (v rámci hodnocení Světové banky Doing Business 2016 se umístila na 146 pozici ze 186 hodnocených zemí) stále atraktivnějším cílem pro zahraniční investice a lze očekávat, že její ekonomický význam se bude nadále zvětšovat.

Velvyslanectví ČR v Addis Abeba nemá informace o realizaci přímé zahraniční investice ČR v Etiopii (rovněž ČNB žádnou takovou investici neeviduje). Mezi ČR a Etiopií však aktuálně probíhají jednání o bilaterální Dohodě o podpoře a ochraně investic; její uzavření by se mohlo stát významným impulsem pro české subjekty se v této oblasti angažovat. Jako perspektivní obory pro potenciální investory lze uvést pěstování kávy a čaje, živočišnou výrobu, textilní a kožedělný průmysl, těžební průmysl, energetiku (zejména hydroelektrárny) a v neposlední řadě také cestovní ruch.


Petr Kvaček, ekonomický diplomat, velvyslanectví ČR v Addis Abeba

 

přílohy

EIC - Investment Guide 6 MB PDF (Acrobat dokument) 29.8.2016

EIC - Factor Cost 732 KB PDF (Acrobat dokument) 29.8.2016

EIC - Incentives 103 KB PDF (Acrobat dokument) 29.8.2016

EUBFE - Investment Brochure 5 MB PDF (Acrobat dokument) 29.8.2016