česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a seznam kandidátních stran, hnutí a koalic

Velvyslanectví České republiky tímto oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve zvláštním volebním okrsku č. 99 se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021 v areálu velvyslanectví.
 

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Addis Abebě v Etiopii podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o volbách”),

o z n a m u j e :

1.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne 8. října 2021
 od 14:00 do 22:00 hodin a dne 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hodin.

 

2.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 99 je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v Addis Abebě v Etiopii na adrese General Abebe Damtew St., Kirkos Kifle Ketema, Kebele 15, House No. 289, P. O. Box 3108, (za budovou Ethiopia Hotelu, vedle stavby nové komerční banky), pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 99, tj. v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: v Etiopské federativní demokratické republice, Somálské federativní republice, Jihosúdánské republice, Džibutské republice, Seychelské republice a Komorském svazu.

 

 

3.

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem (§ 6 zákona o volbách).

4.

Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb (§ 6 odst. 5 zákona o volbách).

5.

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále).

6.

Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§ 19 odst. 4 zákona o volbách).

7.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

8.

Z důvodu trvání pandemie prosíme všechny voliče, aby dodržovali zakrytí dýchacích cest, odstupy a dezinfekci rukou při pohybu v areálu velvyslanectví. 

 

 

 

V Addis Abebě dne 20. 9. 2021

 

 

V souvislosti s konáním voleb dále zveřejňujeme seznam kandidátních stran, hnutí a koalic spolu s čísly, které si pro tyto volby vylosovaly a které tedy bude možné volit ve zvláštním okrsku na velvyslanectví v Addis Abebě.

název

typ

číslo

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

Politické hnutí

7

Aliance pro budoucnost

Politická strana

9

ANO 2011

Politické hnutí

20

Česká strana sociálně demokratická

Politická strana

5

Hnutí Prameny

Politické hnutí

10

Komunistická strana Čech a Moravy

Politická strana

18

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Politická strana

16

Otevřeme Česko normálnímu životu

Politické hnutí

21

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

Koalice

17

PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

Politické hnutí

12

SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09

Koalice

13

Strana zelených

Politická strana

1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Politické hnutí

4

Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz)

Politické hnutí

2

Trikolora Svobodní Soukromníci

Politické hnutí

8

 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit. Odmítneme každou politickou funkci; nechceme totiž lidem nařizovat, jak mají žít. Máme jinou vizi. Jdeme jinou cestou - najdete ji na webu www.urza.cz

Politická strana

15

VOLNÝ blok

Politická strana

3