česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Politické styky

ČSSR uznala Džibutskou republiku při vyhlášení nezávislosti  dne 27. 6. 1977, diplomatické styky byly navázány 8. 12. 1977. V roce 1997 byla v etiopské Addis Abebě podepsána mezi Českou republikou a Džibutskem společná deklarace potvrzující existenci diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi.

Pro neexistenci zastupitelského úřadu byla v dalších letech vyvinuta snaha zřídit v džibutském hlavním městě honorární konzulát. Ten byl otevřen v roce 1999 a v roce 2007 povýšen na honorární generální konzulát.

Počátkem roku 1999 bylo uděleno agrément PhDr. Zdeňku POLÁČKOVI, prvnímu nerezidentnímu mimořádnému a zplnomocněnému velvyslanci České republiky se stálým sídlem v Addis Abebě, který následně, dne 8. března 1999 předal prezidentu Džibutské republiky své pověřovací listiny.

Dne 18. února 2003 bylo uděleno agrément Ing. Miroslavu KŘENKOVI, nerezidentnímu mimořádnému a zplnomocněnému velvyslanci České republiky se stálým sídlem v Addis Abebě, který následně, dne 8. prosince 2003 předal prezidentu Džibutské republiky své pověřovací listiny. O akreditaci svého tituláře v České republice - z důvodu nízké intenzity vzájemných vztahů - zatím nejeví vláda Džibutské republiky zájem.

Dne 15. září 2005 bylo požádáno o agrément pro nového designovaného mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky se stálým sídlem v Addis Abebě. Agrément bylo uděleno dne 11. února 2006 a dne 15. května 2006 předal Ing. Zdeněk DOBIÁŠ, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec své pověřovací listiny prezidentu Džibutské republiky Isma ïlu Omaru GUELLEHOVI.

V roce 2007 poskytla Česká republika Džibutsku humanitární dar ve výši 400.000 Kč na odstraňování následků dlouhodobého sucha. V současnosti se Armáda České republiky podílí na námořní operaci EUNAVFOR Somalia – ATALANTA, do jejíchž velitelských struktur v britském Northwoodu delegovala tři důstojníky.

Dne 28. února 2011 předal velvyslanec ČR v Addis Abebě Ing. Marek LIBŘICKÝ pověřovací listiny do rukou prezidenta Džibutska p. Ismaila Omara Guelleha.

 

Obchod:

Džibutský přístav slouží jako hlavní vstupní brána na etiopský trh minimálně od roku 1917, kdy bylo dokončeno železniční spojení do Addis Abeby. Zásadní úlohu tak hraje i pro vzájemný obchod České republiky s Etiopií. V roce 2000 kompletně do 20tiletého pronájmu dubajské společnosti Dubai Ports International (součást holdingu Dubai World). Dubajští investoři pokračovali v roce 2003 založením přilehlé zóny volného obchodu. V únoru 2009 byl v blízkosti hlavního města a původního přístavu uveden do provozu nový moderní kontejnerový terminál Doraleh, který učinil z Džibuti druhý největší přístav východoafrického pobřeží po jihoafrickém Durbanu. V současnosti navíc začíná výstavba dalšího nákladního přístavu ve městě Tadžura sloužícího k přepravě nebalených sypkých komodit. Džibuti tímto krokem chce reagovat na rostoucí regionální poptávku po logistických službách danou především ekonomickou konjunkturou sousední Etiopie.

Česko-džibutská obchodní výměna se posledních letech pohybuje v řádu desítek tisíc USD (konkrétní hodnoty jsou proměnlivé mezi 60.000 a 270.000 USD). Dříve vzájemnému obchodu dominoval vývoz zápalek Solo Sušice a holících čepelek, komoditní skladba obchodní výměny se však v posledních letech změnila. V lednu 2011 byl džibutskému letectvu dodán letoun L 410 vyrobený kunovickou firmou Aircraft Industries.

Česká republika nemá s Džibutskem sjednané žádné mezinárodní smlouvy.