česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Historické kontakty

Nejstarší zmínky o daleké africké Etiopii (bájné křesťanské říši krále Jana) se do českého povědomí dostávaly jak četbou Bible svaté, tak z mapy a spisu Cosmy Indikopleusta, mnicha sinajského kláštera původem z Alexandrie (535 n.l.), a později se zprávami italských a portugalských objevitelů a misionářů.

Další informace o Habeši (jak se Etiopie dříve nazývala), přinášeli do českých zemí poutníci do Svaté země jako Martin KABÁTNÍK (1428-1503), Jan HASIŠTEJNSKÝ z Lobkovic (1450-1517), Oldřich PREFÁT z Vlkanova (1523-1565) a Kryštof HARANT z Polžic a Bezdružic (1564-1621) se svou etiopskou verzí legendy o královně ze Sáby.

V 18. století se na cestu do Habeše vydal františkánský misionář Jakub ŘÍMAŘ z Kroměříže, působící tehdy v Egyptě - dosáhl sice somálského pobřeží, do etiopského vnitrozemí však nepronikl. Úspěšnější byl až lékař a také františkánský misionář Václav Remedius PRUTKÝ, který na císařském dvoře pobýval v letech 1751-53 a který svou cestu popsal ve spisku "Descriptio a Ethiopiae". Byl to on, kdo sestavil první amharský slovník.

V letech 1880-83 pobýval na dvoře císaře YOHANNISE II. cestovatel Antonín STECKER. Setkal se zde i s dalšími monarchy a to s negušem (králem) Shewa MINILIKEM (pozdějším císařem) a s negušem království Gojjam Tekle HAYMANOTEM. Jeho následník, cestovatel Vilém NĚMEC, popsal svou výpravu do Habeše (1889-90) ve svém cestopise vydaném až roku 1920.

Vzájemné oficiální kontakty a styky mezi Habešským císařstvím a Republikou Československou byly navázány již krátce po jejím vzniku v říjnu 1918. V letech 1920-25 působil na dvoře císařovny ZEWDITY ve významných funkcích (vedoucí stavebních prací v hlavním městě, později jako správce císařských kávových plantáží v Siddamu), moravský rodák Rudolf KLÍMA (původně demobilizovaný rakousko-uherský námořník). Ve 20. letech dodalo také Československo do Habeše první muničku.

Zájmy ČSR v Habeši hájilo v letech 1926-39 vyslanectví Francouzské republiky. Ale již roku 1930 se, v souvislosti s prvními dodávkami čs. zbraní a vojenského materiálu, ale i s investičními záměry čs. průmyslu v Habeši, objevily první vážné úvahy tehdejší čs. vlády o zřízení konzulátu (generálního konzulátu) ČSR.

Důvěrník Ministerstva zahraničních věcí ČSR, působící v letech 1931-37 na francouzském vyslanectví v Addis Abebě zpracovával již tehdy konzulární a pasovou agendu a zprostředkovával obchodní styk. Tehdejší ministr zahraničních věcí a pozdější prezident Dr. Edvard BENEŠ již v období před italskou agresí podporoval významným způsobem politiku císaře HAILE Selassie I. v Lize národů. ČSR se na mezinárodním poli velmi aktivně angažovala za udržení nezávislosti Habeše.

Dne 19. prosince 1934 byla podepsána vůbec první Obchodní smlouva mezi Republikou Československou a Habešským císařstvím. Předpokládala i navázání diplomatických a konzulárních styků a zřízení efektivních zastupitelských úřadů na úrovni vyslanectví (byla však ratifikována pouze etiopskou stranou, k ratifikaci ze strany ČSR už v důsledku italské anexe Habeše bohužel nedošlo).

Po vypuknutí válečného konfliktu mezi Habeší a Itálií působil v císařských službách český krajan Ing. Adolf PARLESÁK (autor knihy Habešská odyssea), který se jako vojenský poradce krále (Ras) KASSY spolu se svými přáteli zúčastnil i několika bitev v severní Habeši (konflikt pokrývali i čs.váleční zpravodajové), a který po porážce v květnu 1936 odešel s císařem do emigrace a po válce se vrátil do vlasti.

V roce 1937 projeli Habeší se svou Tatrou 12 čeští cestovatelé Dr. Jiří BAUM (199-44) a František Vladimír FOJT (1900-79).

Svou první soukromou návštěvu ČSR vykonal císař HAILE Selassie I. patrně již za svého pobytu v exilu, pravděpodobně ještě před Mnichovem v roce 1938.

Dne 11. února 1944 byly udělením agrément Jaroslavu ŠEJNOHOVI, československému vyslanci se sídlem v Káhiře navázány oficiální diplomatické styky mezi exilovou vládou Československé republiky a Habešským císařstvím. Vyslanec předal své pověřovací listiny v Addis Abebě císaři HAILE Selassie I. dne 15. června 1944.

Již krátce po válce, v roce 1945 začala ČSR v Etopii budovat první průmyslové podniky. Na výzvu a pozvání etiopského císaře pro cizí odborníky přichází do Etiopie chodský rodák Josef TUSTÍRA (demobilizovaný voják US ARMY) aby zde, jako velmi úspěšný podnikatel, strávil zbytek svého života.

V květnu 1947 projeli se svou moderní stříbrnou Tatrou 87 Etiopií od Eritreje na severu do Somálska na jihu Ing. Jiří HANZELKA a Ing. Miroslav ZIKMUND, kteří v zemi propagovali výrobky čs. průmyslu. V průběhu jejich pobytu v Addis Abebě se s nimi setkal i zanícený příznivec všeho nového (zejména letectví) bývalý etiopský prezident GIRMA Woldegiorgis. V letech 1947-50 byla za účasti čs. expertů v zemi postavena další munička - Etiopie také posloužila jako krycí destinace pro utajované dodávky čs. zbraní do Izraele.

Krátce po únorovém převratu 1948 emigroval do Etiopie československý letec plukovník Bohuslav TOBYŠKA, který pak společně se svým přítelem plukovníkem Vítězslavem J. ROSÍKEM pomáhal císaři HAILE Selassie I. s rozvojem a organizací nově se rodícího etiopského letectva.

Po únoru 1948 došlo, v důsledku nepříznivého císařova pohledu na vnitropolitický vývoj v ČSR ve vzájemných vztazích obou zemí ke znatelnému ochlazení. Již v roce 1953 však byla Etiopie opět zařazena mezi priority čs. mimoevropské zahraniční politiky. Dne 26. ledna 1955 pak bylo v Addis Abebě zřízeno vyslanectví ČSR, které bylo 17. července 1959 povýšeno na velvyslanectví.

V důsledku pokračující normalizace ve vzájemných vzazích se roce 1958 uskutečnila první oficiální státní návštěva císaře HAILE Selassie I. v ČSR. Císař při této příležitosti zavítal také do Karových Varů.

Koncem 50. let se vzájemné vztahy se začaly rozvíjet rychlým tempem, zejména pak v oblasti hospodářské spolupráce. V roce 1958 dodala ČSR do Hareru vybavení nemocnice včetně čs. lékařského personálu. Hned v následujícím roce byla dodána lisovna oleje do Čaffy a v následujících dvou letech byl vybudován závod na výrobu obuvi " ADDIS TYRE" v Addis Abebě (dnes provozovaný slovenskou firmou MATADOR).

Dne 5. prosince 1959 byly podepsány Smlouva o přátelství a spolupráci a Dohoda o kulturní, vědecké a technické spolupráci. Na jejich základě začala ČSR vysílat do Etiopie desítky svých expertů a ke studiu na čs. školách přijímat stovky etiopských studentů na vládní stipendia.

V roce 1960 se uskutečnila oplatná státní návštěva prezidenta Antonína NOVOTNÉHO v Etiopii. Při této příležitosti byly podepsány další smluvní dokumenty, mj. opět Smlouva o přátelství.

Od roku 1970 pokračuje s Etiopií spolupráce ve vojenské oblasti - byla dodána (rozšířena) munička v Addis Abebě, uskutečňují se dodávky lehkých pěchotních zbraní a první dodávka 10 cvičných proudových letounů L-39 Albatros.

V roce 1974, v souvislosti s nástupem marxistického vojenského režimu (DERG) v čele s MENGISTU Haile Mariamem a jeho příklonem k sovětskému bloku se rozšířilo (v pozitivním i negativním smyslu) spektrum vztahů mezi oběma zeměmi - ČSSR nyní poskytovala Socialistické Etiopii pomoc v podobě vládních úvěrů a ještě intenzivnějšího vysílání expertů, přijímání studentů atd.;

Od roku 1977 se zintenzivnily dodávky investičních celků - koželužny ETHIOPIAN TANNERY, lisovny kovů ADDIS METAL PRESSING ENTERPRISE, závodu na výrobu obuvi ETHIOPIAN RUBBER&CANVAS SHOE FACTORY, pivovarů HARAR a BEDELE, účast na výstavbě textilky KOMBOLCHA, obilních mlýnů v AWASSE a KOKEBU, textilky v ARBA MINCH a účast na vystrojení hydroelektrárny MALKA WAKANA (Francisovy turbíny a generátory). Etiopii byl poskytnut vládní investiční úvěr 50 mil. USD (na 15 let s 2,5% p.a.);

V lednu 1978 se uskutečnila státní návštěva etiopské hlavy státu MENGISTU Haile Mariama v ČSSR (byla podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci a Úvěrová dohodu), kterou v září 1981 následovala oplatná státní návštěva prezidenta Dr. Gustáva HUSÁKA v Etiopii. Při té příležitosti byla podepsána Konzulární dohoda.

V roce 1984 bylo, vzhledem k mohutnému rozvoji styků, zřízeno efektivní velvyslanectví Etiopské republiky v Praze.

V listopadu 1987 se uskutečnila v pořadí druhá státní návštěva etiopské hlavy státu MENGISTU Haile Mariama v Praze. Při této příležitosti došlo k podpisu Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd.

Po listopadu 1989, v důsledku politických a sociálně-ekonomických změn probíhajících ve Střední a Východní Evropě a téměř současně probíhajících podobných změn v Etiopii intenzitu vzájemných vztahů poněkud snížily. Byl však zachován pravidelný kontakt mezi ministerstvy zahraničních věcí obou zemí - v roce 1991 se uskutečnila návštěva a konzultace tehdejšího náměstka ministra zahraničních věcí ČSFR Martina PALOUŠE. V dubnu 1992 se uskutečnily další zahraničně-politické konzultace při návštěvě tehdejšího náměstka ministra zahraničních věcí ČSFR Vojtěcha WAGNERA.

V říjnu 1992 (tedy krátce před rozdělením ČSFR) rozhodla tehdejší ještě federální vláda o zrušení velvyslanectví ČSFR v Addis Abebě z úsporných důvodů. Odezvou bylo prakticky okamžité uzavření velvyslanectví Etiopské republiky v Praze. Pro úplnost je třeba dodat, že nová vláda ČR rozhodnutí vlády ČSFR o uzavření velvyslanectví v Addis Abebě revokovala a zrušila.

Etiopská federativní demokratická republika (EFDR) uznala Českou republiku dne 1. ledna 1993.