česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Historie

Počátky Etiopského státu

 • 200 n.l. příchod semitských kmenů z Arabského poloostrova - založení Říše Aksum
 • 300 n.l. z Egypta se rozšířilo ortodoxní křesťanství
 • 700 n.l. rozpad Říše Aksum
 • 1530-31 šlechta se po 50 letech bojů se sultánem AHMAD Gran stahuje do Gondaru, území ovládají nomádské kmeny Oromo

Cizí vměšování

 • 1818-68 nižší gondarský šlechtic LIJ Kasa dobývá království Amhara, Gojjam, Tigray a Šoa
 • 1855 LIJ se stává císařem TEWODROSem II.
 • 1868 po porážce od Britů, aby se vyhnul zajetí, spáchal TEWODROS II. sebevraždu
 • 1872 tigrejský král (Ras) se stává císařem YOHANNESem IV.
 • 1889 císař YOHANNES IV. je v boji proti mahdistickým dervišům zabit, král ze Šoa se stává novým císařem MENELIKem II., ve Wuchale pak podepisuje s Itálií smlouvu o přátelství (kterou ale druhá strana interpretuje jako přijetí italského protektorátu), hlavním městem císařství se stává Addis Ababa

Italská agrese

 • 1895 Itálie napadá Habeš (Abysinii)
 • 1896 italský expediční sbor je v bitvě u Aduy překvapivě poražen, smlouva z Wuchale je anulována - Itálie uznává nezávislost Habeše, avšak zachovává si kontrolu nad Eritreou
 • 1911 MENELIK II. umírá, následníkem se stává jeho vnuk LIJ Iyasu
 • 1916 LIJ Iyasu je sesazen - císařovnou se stává Menelikova dcera ZAWDITU, která vládne prostřednictvím regenta Ras (pána-krále) TAFARI Makonnena
 • 1918 je dokončena železnice z Džibuti do Addis Abeby

Éra vlády císaře HAILE Selassie I.

 • 1930 po smrti císařovny ZAWDITU se císařem HAILE Selassie I. stal dosavadní regent - Habeš vstupuje do Ligy národů
 • 1935 Itálie napadá Habeš podruhé
 • 05/1936 italské jednotky dobývají Addis Abebu - císař odchází do exilu, italský král je prohlášen etiopským císařem - Habeš spolu s Eritreou a Italským Somálskem se stávají Italskou Východní Afrikou
 • 05/1941 spojené jihoafrické jednotky Commonwealthu a etiopského odboje (arbegnoch) porážejí Italy a obnovují císařství v čele s císařem HAILE Selassie I.
 • 1952 OSN připojuje na federativním principu Eritreu k Etiopii
 • 1955 vyhlášena monarchistická Ústava, vytvořen formální parlament
 • 1962 císař připojuje Eritreu jako další etiopskou provincii - eritrejská ELF zahajuje proti Etiopii partyzánskou válku za nezávislost
 • 22/05/1963 v Addis Abebě se koná první konference Organizace africké jednoty (OAJ)
 • 1970 vznik opoziční Eritrejské osvobozenecké fronty (ELF), pozdější EPLF

Éra "rudého teroru"

 • 1972-74 v důsledku katastrofálního sucha umírá v provincii Wollo na 200 tis. lidí
 • 09/1974 přestárlý císař je sesazen vojenskou Revoluční radou DERG (amharsky Rada) vedenou Eritrejcem genpor. AMANem Andomem - je vyhlášena neplatnost Ústavy, zrušeno císařství, rozpuštěn parlament - v DERGu dochází k rozporům, zda zasáhnout proti ELF
 • 11/1974 AMAN je zabit, do vedení DERGu a hlavou státu se stává brig. generál TEFERI Benti
 • 12/1974 počátek socialistických reforem, vyhlášení Socialistické Etiopie
 • 03/1975 císař za nejasných okolností umírá - probíhá znárodnění průmyslu a bank, kolektivizace zemědělství - na straně eritrejských (muslimských) povstalců poprvé vystupují tigrejští křesťané z Tigrejské lidově osvobozenecké fronty (TPLF)
 • 02/1977 TEFERI Benti popraven, vedení DERGu ovládl mjr. MENGISTU Haile Mariam, následuje fyzická likvidace tisíců příslušníků Etiopské lidové revoluční strany (EPRP)
 • 1977-79 rozsáhlá alfabetizační kampaň, administrativní formování lidových výborů " kebele", za účasti kubánských jednotek a sovětských poradců zahájena ofenzíva proti tigrejským (TPLF) a eritrejským partyzánům (EPLF)
 • 07/1977 somálské ozbrojené síly vstupují do etiopské provincie Ogaden
 • 03/1978 s kubánskou pomocí byly somálské jednotky odraženy a vyhnány ze země
 • 06/1978 počátek etiopské ofenzívy v Eritreji
 • 1985 zemi postihuje největší hladomor za desetiletí - násilné přesídlování z Eritreje a Tigre
 • 1987 nová Ústava - MENGISTU Haile Mariam je zvolen prezidentem
 • 1988 podpis mírové smlouvy mezi Etiopií a Somálskem

Demokratizace

 • 24/05/1991 ozbrojené síly TPLF a EPLF sdružené v Etiopské lidové revoluční demokratické frontě (EPRDF) dobývají Addis Ababu - MENGISTU uprchl do zimbabwského exilu - Eritrea za dohledu OSN ustavila vlastní prozatímní vládu a se souhlasem Etiopie stanovila datum referenda o sebeurčení
 • 07/1991 konference vítězných sil - Ato MELES Zenawi (národnost Tigray), předseda TPLF a EPRDF se stává hlavou státu - ustaven prozatímní parlament, tzv. Rada lidových představitelů (CPR), která zvolila prozatímní vládu v čele s předsedou TAMIRATem Layne (EPRDF)
 • 1992 v koupelně císařského paláce objeveny zazděné ostatky císaře HAILE Selassie I.
 • 25/04/1993 obyvatelstvo hlásící se k Eritreji se v referendu vyslovilo jednoznačně pro nezávislost
 • 24/05/1993 vyhlášení nezávislosti Eritreje
 • 05/1993 ve volbách vítězí EPRDF - předsedou CPR se stal její dosavadní předseda MELES, který i nadále zůstává hlavou státu (prezidentem), předsedou vlády opět zvolen TAMIRAT
 • 06/1994 volby do Ústavodárného shromáždění (CA), vypracování předlohy nové Ústavy
 • 28/10/1994 zahájení činnosti Ústavodárného shromáždění (CA)
 • 12/12/1994 návrh nové Ústavy - nová správní struktura dělí stát na provincie podle etnického základu, změna názvu země na Etiopskou federativní demokratickou republiku (EFDR)
 • 07/05/1995 historicky první řádné demokratické pluralitní parlamentní volby - ziskem 483 mandátů v nich - při bojkotu 4 opozičními stranami - zvítězila koalice EPRDF
 • 22/08/1995 prezidentem zvolen Dr. NEGASSO Gidada (Oromo)
 • 23/08/1995 výkonným předsedou vlády jmenován dosavadní prezident MELES, současně vstupuje v platnost nová Ústava

Válka s Eritreou

 • 1998 pohraniční spor s Eritreou eskaluje, vstup eritrejských vojsk na území spravované Etiopií
 • 1999 hraniční spor s Eritreou přerůstá ve válečné operace
 • 04/2000 katastrofální sucho postihuje 8 mil. obyvatel
 • 05/2000 Etiopie dobývá strategické eritrejské město Barentu
 • 14/05/2000 druhé řádné pluralitní parlamentní volby - ziskem 368 mandátů v nich zvítězila koalice EPRDF (OPDO - 177, ANDM - 134, TPLF - 38 a EPRD Forces 19 mandátů)
 • 06/2000 podepsána dohoda o příměří s Eritreou a o zprostředkování OSN
 • 11/2000 bývalý císař HAILE SELASSIE byl pohřben v katedrále sv. Trojice v Addis
 • 12/12/2000 Etiopie a Eritrea podepisují v Alžíru mírovou dohodu o demarkaci vzájemné hranice, výměně zajatců, návratu uprchlíků a kompenzacích

Politické řešení a další vývoj

 • 24/02/2001 dokončeno stažení etiopských jednotek z eritrejského území
 • 03/2001 MELES oznamuje potlačení pokusu o vyvolání nepokojů skupinou disidentů v TPLF
 • 04/2001 tisíce demonstrantů ve srážkách s policií Addis Abebě protestují proti policejní brutalitě a požadují politické a akademické svobody
 • 25/05/2001 Etiopie i Eritrea souhlasí se zprostředkováním OSN při demarkaci hranice
 • 08/10/2001 GIRMA Woldegiorgis (Oromo) zvolen jednomyslně druhým prezidentem
 • 04/2002 Etiopie i Eritrea sice souhlasí s demarkací společné hranice Nezávislou hraniční komisí (EEBC), obě si však činí nárok na městečko Badme
 • 04/2003 EEBC rozhodla, že městečko Badme leží v Eritreji - Etiopie verdikt nepřijala
 • 02/2004 etnické nepokoje v okrese Gambella (západ) si vyžádaly 200 obětí, desetitisíce uprchlíků
 • 03/2004 počátek vládního "programu přesídlení", kterým má být až 2 mil. rolníků ze suchem postižené vrchoviny přesídleno do úrodnějších oblastí nížin
 • 11/2004 Etiopie v zásadě souhlasí s demarkací hranice EEBC, spor o Badme však pokračuje
 • 03/2005 Organizace Human Rights Watch obvinila vládní armádu z vražd, znásilňování a mučení příslušníků etnika Anuak v oblasti Gambella (západ) - odpovědí je hněvivé dementi

Volební spor

 • 15/05/2005 třetí pluralitní parlamentní volby za účasti mezinárodních pozorovatelů - ziskem 327 mandátů zvítězila koalice EPRDF (OPDO-110, SEPDM-92, ANDM-87 a TPLF-38) a její spojenci SPDP-24, BGPDUF-8, ANDP-8, GPDM-3, HNL-1 a ANDO-1 - zisk opozice (koalice CUD-109, koalice UEDF-52, OFDM-11, SMPDO-1 a 1 nezávislý - bývalý prezident) však na celkové vítězství nestačil, i když jednoznačně vyhrála v hlavním městě Addis Abebě. Opozice proto volební výsledky neuznala a když byl nakonec průběh (nikoliv výsledek) voleb zpochybněn i mezinárodním společenstvím (hlavně ze strany pozorovatelské mise EU) následovaly občanské nepokoje, které byly tvrdě potlačeny bezpečnostním aparátem (40 mrtvých)
 • 08-09/2005 druhá kola voleb ve 30 obvodech
 • 10/2005 20 zvolených poslanců opoziční CUD se svého mandátu neujalo
 • 11/2005 masové akce občanské neposlušnosti a protivládní demonstrace v hlavním městě jsou vládními bezpečnostními složkami tvrdě potlačeny (46 mrtvých) - tisíce lidí, včetně opozičních politiků, představitelů občanské společnosti a novinářů jsou následně zatčeny
 • 12/2005 mezinárodní komise se sídlem v Haagu prohlásila Eritreu ve válce 1998 agresorem
 • 12/2005 přes 100 osob, představitelů opozice, novinářů a občanské společnosti je, v souvislosti s listopadovými nepokoji, obviněno z hrdelních zločinů (genocidium, velezrada, zločinné spolčení za účelem svržení Ústavy) a postaveno před soud
 • 03-06/2006 řada teroristických bombových útoků v Addis Abebě proti civilnímu obyvatelstvu
 • 05/2006 6 politických stran a ozbrojených skupin na schůzce v Nizozemí zformovalo opoziční exilovou "Alianci za svobodu a demokracii"
 • 08/2006 rozsáhlé záplavy poničily město Dire Dawa, vyžádaly si stovky mrtvých a tisíce bez přístřeší i v dalších oblastech na severu, na jihu i na východě země

Konfrontace se Somálskem

 • 09/2006 vláda popírá vyslání vojenských jednotek do Somálska na podporu Přechodné somálské vlády v Baidoi
 • 10/2006 gentaj. OSN Kofi ANNAN vyzval Eritreu ke stažení svých jednotek z nárazníkové zóny
 • Svaz Islámských soudů (UIC) vyhlašuje proti Etiopii svatou válku " džihád"
 • 11/2006 OSN oznámila seznam zemí (včetně Etiopie), které porušují zbraňové embargo vůči Somálsku
 • Etiopie i Eritrea odmítají návrh Nezávislé hraniční komise (EEBC) k vytýčení hranic
 • 12/2006 Etiopie vysílá své jednotky na podporu Přechodné somálské vlády (TFG) a v průběhu vánoc bleskovou vojenskou operací dobývá Mogadišo - Svaz islámských soudů (UIC) prchá na jih země
 • bývalý diktátor MENGISTU je v nepřítomnosti odsouzen na doživotí

Aktuální situace

 • 05/2010 parlamentní volby potvrdily naprostou převahu vládní koalice EPRDF nad slabou a roztříštěnou opozicí, která získala pouze jedno křeslo v parlamentu
 • 08/2012 umírá dlouholetý premiér Meles Zenawi, na jeho místo nastupuje dosavadní ministr zahraničních věcí Hailemariam Desalegn, který víceméně pokračuje v Melesově politice
 •