česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Politické styky

Etiopská federativní demokratická republika (EFDR) uznala Českou republiku datem jejího vzniku tj. dnem 1. ledna 1993. V březnu téhož roku vláda nové České republiky revokovala usnesení vlády ČSFR z roku 1992 o uzavření velvyslanectví v Addis Abebě. Bohužel již nedošlo ke stejnému přehodnocení o uzavření velvyslanectví v Praze také z etiopské strany.

Na základě Protokolu o spolupráci ministerstev zahraničních věcí obou zemí (z 23. června 1989), s cílem navázat na tradici dlouhodobě přátelských vztahů obou národů a nově definovat současné vztahy mezi Etiopskou federativní demokratickou republikou a novou Českou republikou se v Addis Abebě v dubnu 1995 uskutečnily konzultace tehdejšího náměstka ministra zahraničních věcí ČR Ing. Pavla BRATINKY s jeho etiopským partnerem.

Rok nato, dne 18. dubna 1996 předal prezidentu EFDR Dr. NEGASSO Gigadovi své pověřovací listiny historicky první mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky, známý amharista a autor amharského slovníku PhDr. Zdeněk POLÁČEK, CSc. Za rok, dne 4. června 1997, předala v Praze své pověřovací listiny také první nerezidentní velvyslankyně EFDR v České republice se sídlem ve Vídni Weiziro (paní) MENBERE Alemayehu.

V návaznosti na opět se slibně rozvíjející vzájemné vztahy obou zemí se v červnu 1997 uskutečnily další meziministerské konzultace, ke kterým tentokrát do Addis Abeby přijela tehdejší náměstkyně ministra zahraničních věcí ČR Ing. Helena BAMBASOVÁ. K dalšímu kolu konzultací potom v roce 1998 přijel do České republiky státní ministr zahraničních věcí EFDR Dr. TEKEDA Alemu.

V říjnu 2000 byla v Addis Abebě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o sukcesi do dvoustranných smluv. Hned nato, v březnu 2001, se v Addis Abebě uskutečnily další meziministerské konzultace tehdejšího náměstka ministra zahraničních věcí ČR PaedDr. Hynka KMONÍČKA, v jejichž průběhu byl podepsán nový Protokol o spolupráci mezi MZV ČR a MZV Etiopské federativní demokratické republiky.

Dne 28. ledna 2002 předal prezidentu EFDR Dr. NEGASSO Gigadovi své pověřovací listiny nový velvyslanec ČR Ing. Miroslav KŘENEK.

Dne 14. března 2003 se uskutečnily konzultace tehdejšího náměstka ministra zahraničních věcí ČR JUDr. Pavla VOŠALÍKA byl v Addis Abebě.

Dne 15. dubna 2003 předal prezidentu republiky své pověřovací listiny nerezidentní velvyslanec EFDR v České republice se stálým sídlem v Berlíně Ato (pan) HIRUYI Amanuel.

V červnu 2003, v souvislosti s připravovaným vstupem České republiky do Evropské unie a potřebě harmonizovat dosavadní dvoustranné smlouvy a dohody s komunitárním právem Unie, byla mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky sjednána Dohoda o ukončení platnosti původní Obchodní dohody ze dne 9. listopadu 1976 (Addis Abeba).

V dubnu 2004 se uskutečnila historicky první návštěva parlamentní delegace - Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR v Etiopii.

Dne 29. srpna 2005 udělila vláda EFDR agrément novému mimořádnému a zplnomocněnému velvyslanci České republiky v EFDR Ing. Zdeňkovi DOBIÁŠOVI. Ten předal své pověřovací listiny prezidentu EFDR Ato GIRMA Woldegiorgisovi dne 19. prosince 2005.

Nový velvyslanec EFDR Ato KASSAHUN Ayele se stálým sídlem v Berlíně nastoupil do funkce v květnu 2006.

Oficiální státní návštěva vysoké ministerské delegace České republiky vedené p. Jiřím ČUNKEM, I. místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj ČR v doprovodu s pí Vlastou PARKANOVOU, ministryní obrany ČR, pí Džamilou STEHLÍKOVOU, ministryní vlády ČR, panem Jaroslavem BAŠTOU, náměstkem ministra zahraničních věcí ČR a panem Martinem TLAPOU, náměstkem ministra průmyslu a obchodu ČR. Během návštěvy byla dne 26. července 2007 podepsána Konvence o zamezení dvojímu zdanění a prevenci daňových úniků v oblasti daně z příjmu mezi vládou Etiopské federativní demokratické republiky a vládou České republiky.

Dne 22. prosince 2009 předal nový velvyslanec ČR v Etiopii Marek LIBŘICKÝ pověřovací listiny do rukou prezidenta Etiopie p. Girmy Wolde-Giorgise.

Nový velvyslanec EFDR Fesseha Asghedom TESSEMA se stálým sídlem v Berlíně předal pověřovací listiny v ČR v červnu 2011.

V dubnu 2009 navštívil ČR ministr zahraničních věcí Etiopie Seyoum Mesfin. V březnu 2010 vykonal oficiální návštěvu Etiopie místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kohout.