česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Addis Abeba
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika podporuje odborné a učňovské školství v Etiopii

Česká podpora  vzdělávání, především odborného a  učňovského napomáhá k redukci chudoby a sociálně ekonomických nerovností v Etiopii a obecně stimuluje ekonomický růst.

Míra nezaměstnanosti mládeže je v Etiopii podstatně vyšší než míra nezaměstnanosti dospělých.  Až polovina mladých lidí je nezaměstnaná. Někteří mladí se potýkají s přetrvávajícími bariérami v zaměstnání, především ženy, etnické skupiny, mladí bez ukončeného vzdělání a s postižením. Proto je řešení nezaměstnanosti mládeže v centru pozornosti etiopské vlády. Nezaměstnanost nejen negativně  životní úroveň mladých lidí,  ale je jednou z hlavních příčin migrace mladých lidí do Evropy a do zemí Arabského poloostrova.

Česká republika podporuje odborné a učňovské školství v Etiopii

Česká republika podporuje odborné a učňovské školství v Etiopii

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR podporuje projekty na zkvalitňování učňovského vzdělávání již od roku 2011 a zaměřuje se na sektor zpracování kůže. Kůže jsou jednou z hlavních surovin, kterými Etiopii disponuje. V současnosti probíhá v letech 2016-2018 již třetí návazný projekt s názvem „Zvýšení zaměstnanosti mladých žen a mužů v kožedělném sektoru prostřednictvím zkvalitnění odborného vzdělávání a podpory podnikání“.  Tento projekt je v rámci Etiopie situován do regionu Jižních národů a národností a cílí za dobu svého trvání na vyškolení 200 mladých lidí, kteří dosáhnou odborné znalosti ve zpracování kůže, budou schopni vyrábět boty, kabelky, pásky  a jiné kožené produkty. Současně jsou schopni předávat nabyté znalosti a zkušenosti dál.

Výsledný produkt

Výsledný produkt

Nejen podpora  vzdělávání je  důležitá, ale také navazující práce s učni a absolventy kurzů tak, aby byli schopni vybudovat si své vlastní malé podniky.  Právě zakládání  malých podniků je významnou součástí projektu, neboť může posunout mladé lidi dál a dát jim naději na prosperující budoucnost ve své zemi.

Tradiční obuv

Tradiční obuv