česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím doplňovací volby Senátu Parlamentu České republiky v obvodu č. 39 se sídlem v Trutnově a stanovil dny jejich konání na pátek a sobotu 5. a 6. ledna 2018.

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu hlasování v zahraničí. Volič, který má bydliště mimo území České republiky, může při volbách do Senátu hlasovat pouze na území České republiky.

Volič, který dosud není zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, může požádat o zápis nejpozději 26. listopadu 2017.

V případě, že volič již je zapsán ve zvláštním seznamu voličů, může požádat tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb  (tj. 29. prosince 2017) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 3. ledna 2018 do 16 hod).

Voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem v zahraničí umožní voliči hlasovat ve volebním okrsku volebního obvodu, v němž jsou volby vyhlášeny.

Podrobnější informace o nadcházejících volbách jsou umístěny na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.