česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informační dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti

Vážení krajané, níže naleznete informační dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti pana Mgr. Jiřího Krátkého, M. A.  pro rok 2020.

Vážení přátelé, milí krajané,

dovoluji si Vás pozdravit na začátku roku 2020 a popřát Vám pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů po celý rok. S řadou z Vás jsem měl možnost se osobně potkat v roce minulém při svých cestách do zahraničí, kdy jste se podíleli na jejich programovém zajištění nebo naopak při Vašich návštěvách v Praze, kdy jste za mnou sami z vlastní iniciativy přicházeli s Vašimi náměty. Jak víte, v letošním roce končí třetí pětiletý cyklus vládního programu podpory krajanů a právě pro vznik dalšího cyklu programu byly všechny Vaše připomínky důležitým podkladem. I proto bych Vám chtěl na tomto místě upřímně poděkovat za tuto oboustranně obohacující komunikaci a spolupráci a doufám, že v podobném rytmu budeme společně pokračovat v rozvoji  krajanské agendy i v roce současném.

Minulý rok proběhl ve znamení připomenutí si 30 let od Sametové revoluce, zásadních politických změn a postupné přeměny našeho státu. Při této příležitosti se uskutečnila díky Vaším početným iniciativám a obětavé práci v zahraničí řada úspěšných oslav, které napomohly ke zviditelnění Vaší práce a  české přítomnosti v jednotlivých zemích a městech. Rád v tomto ohledu vzpomínám na sérii listopadových akcí na západním pobřeží USA, které jsme společně připravili nebo na římskou připomínku 30. výročí svatořečení Anežky České spojenou s českou národní poutí.

Při vzpomínce na loňský rok nemohu zapomenout na návštěvy u bezpočtu českých škol v zahraničí, především ve Velké Británii, USA, Chorvatsku, Itálii a Rakousku a poděkovat učitelům za tuto dobrovolnickou práci, kterou napomáhají rozvíjet moderní linii českého krajanství pro příští generace. V tomto směru bych Vás chtěl ubezpečit, že pečlivě monitorujeme všechny Vámi zmiňované potřeby  jednotlivých škol a budeme i nadále usilovat o další prohlubování jejich systémového zajištění, které se nám díky další spolupráci s Vámi a MŠMT ČR daří.

Podpora výuky českého jazyka v zahraničí bude i nadále patřit mezi priority naší činnosti i v roce 2020. Proto nás těší, že se letos opět uskuteční tradiční, tento rok již dvanáctý v pořadí, Týden češtiny ve světě  ve dnech 27. 7. – 31. 7. 2020, který pořádá spolek Česká škola bez hranic ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Ministerstvem zahraničních věcí. Bližší informace ohledně doprovodných akcí – seminářů, kurzů pro vyučující či letního jazykového tábora – budou dostupné na webové stránce www.csbh.cz. Velmi nás těší, že k vytváření pevné sítě přispívají i národní a regionální konference českých škol v zahraničí. Jedna z nich, se místo tradičního konání v zahraničí, poprvé uskuteční v roce 2020 v Čechách, a to díky spolupráci s kmenovou školou v Praze. 

Znovu připomínáme krajanům užitečnou pomoc a metodickou oporu pro výuku českého jazyka v zahraničí, která pomáhá zkvalitňování výuky, a kterou naleznete v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy http://ujop.cuni.cz.

Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz Vám nabízí jak informace o českém vysokém školství  pro zahraniční studenty na samostatném webu www.studyin.cz, tak i komunikační platformu pro zájemce o sdílení informací či metod v podobě elektronického časopisu Krajiny češtiny.

Tradičním informačním kanálem pro naše krajany je v roce 2020 nově přejmenované Radio Prague International www.radio.cz, které kromě na míru vyrobených pořadů pro Čechy žijící v zahraničí provozuje i webovou stránku www.rozhlas.cz/krajane .

V roce 2020 pokračuje projekt Svatá Ludmila 1100, který se věnuje i v zahraničí připomenutí si výročí 1100 let od zavraždění svaté Ludmily na hradišti Tetín, jehož hlavní oslavy proběhnou v roce 2021 v Čechách. Sv. Ludmila je patronkou rodin, první českou i slovanskou světicí, jejíž jméno nesou kostely či instituce skoro po celém světě.  Vzhledem k přesahu významu této české světice i v zahraničí považujeme tento projekt za zajímavý i pro Čechy žijící v zahraničí.  Bližší informace o projektu lze nalézt na webu http://www.svataludmila.cz/cs/#uvod .

V září (28. a 29. září 2020) se v Praze uskuteční konference na téma „Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích“, kterou připravuje Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahranií, Akademie věd ČR a Ministerstvo zahraničních věcí.

 Nadále bude v tomto roce ve své činnosti pokračovat Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí zřízená v roce 2017, která zpřístupnila v červnu 2018 informační databázi „Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí“ www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/. Na jejím programu se kromě tradičních témat objeví i specifická témata, jako např. rumunský Banát.

Vzhledem k tomu, že  v tomto roce končí pětileté období Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, který byl schválen usnesením vlády ČR v roce 2015 na léta 2016-2020, probíhá aktuálně příprava  dalšího pětiletého období, na léta 2021 – 2025. Při jeho přípravě jsme využili Vašich informací a připomínek. Usilujeme o navýšení finančního pokrytí programu, které by reflektovalo příslušný nárůst počtu krajanských spolků a vašich aktivit ve světě v posledních letech.

Závěrem bych Vám všem chtěl poděkovat za výbornou spolupráci v minulých letech jménem svým i celého pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti.

 

S uctivým pozdravem

Mgr. Jiří KRÁTKÝ, M.A.