česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a seznam kandidátních listin

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Addis Abebě, Etiopii podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o volbách”),

                                                                     o z n a m u j e :

 

1.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

 

dne 20. října 2017 od 14 hodin do 22 hodin a

 

dne 21. října 2017 od 8 hodin do 14 hodin.

2.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 99 je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v Addis Abebě (Kirkos Kifle Ketema Road, Kebele 15, House No. 289) a to pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 99, tj. v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu – Etiopská federativní demokratická republika, Džibutská republika, Jihosúdánská republika, Komorský svaz,  Seychelská republika, Somálská federativní republika).

3.

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem (§ 6 zákona o volbách).

4.

Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb
(§ 6 odst. 5 zákona o volbách).

5.

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále).

6.

Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§ 19 odst. 4 zákona o volbách).

7.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

V Addis Abebě dne  13.09.2017                                                                     

                                                                                                                                         Karel Hejč                                                                                                                                                                                                                      vedoucí zastupitelského úřadu

 

Seznam kandidátních listin pro volby do PS PČR v r. 2017 (volby v zahraničí)

Abecední seznam kandidátních listin, které byly zaregistrovány pro volby do PS PČR, konané ve dnech 20. a 21. října 2017: 

kraj Středočeský (tj. kraj, pod kterým budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky)

Abecední seznam zaregistrovaných kandidátních listin (PDF, 184 KB)

 

Výsledky losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran a politických hnutí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017

Výsledky losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran a politických hnutí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PDF, 173 KB)