česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Addis Abebě, Etiopii podle § 16 písmena d)  zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě prezidenta republiky),
 
oznamuje:
 

 

Volby prezidenta republiky se uskuteční

            dne 12. ledna 2018 od 14 do 22 hodin a

            dne 13. ledna 2018 od 8 do 14 hodin.

             Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční:

            dne 26. ledna 2018 od 14 do 22 hodin a

            dne 27. ledna 2018 od 8 do 14. hodin.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 99 je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v Addis Abebě, Kirkos Kifle Ketema Road, Kebele 15, House No. 289, Addis Abeba pro voliče, kteří mají bydliště a to pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 99, tj. v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu – Etiopská federativní demokratická republika, Džibutská republika, Jihosúdánská republika, Komorský svaz, Seychelská republika, Somálská federativní republika).

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem (§ 6 zákona o volbách).

Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb, tj. nejpozději dne 3. prosince 2017.

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále).

Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§ 19 odst. 4 zákona o volbách).

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

V Addis Abebě dne  1.12.2017                                                             

 

                                                                                                            Karel Hejč

                                                                                              vedoucí zastupitelského úřadu

 

 

Vylosovaná čísla kandidátů pro volbu prezidenta republiky (PDF, 111 KB)