česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vízová sekce velvyslanectví částečně obnovuje provoz

Velvyslanectví ČR v Addis Abebě částečně a v limitovaném množství obnovuje poskytování vízových a konzulárních služeb veřejnosti.

K obnově vízové agendy dochází za nadále pokračujícího celosvětového výskytu onemocnění COVID-19. Žádáme proto žadatele o důsledné dodržování hygienických opatření při návštěvě konzulátu. Při návštěvě konzulátu se bude vyžadovat dezinfekce rukou, použití roušky a zachování rozestupu alespoň 2 metry. Bude omezen počet osob, které mohou v daný moment pobývat ve vnitřních prostorách konzulátu. Do prostor konzulátu nebudou vpuštěni žadatelé, kteří vykazují zvýšenou tělesnou teplotu, případně příznaky respiračního onemocnění.

Podání žádosti o vízum bude striktně možné pouze na základě předchozího objednání na e-mailu visa_addisabeba@mzv.cz. Žadateli bude přidělen datum a čas pro podání žádosti. V případě pozdního příchodu žadatele bude přidělený termín zrušen bez náhrady.

Upozorňujeme žadatele, že Velvyslanectví České republiky v Addis Abebě nemůže ovlivnit pravidla vstupu do Etiopie (typy vydávaných víz, požadavky na karanténu, atd.) případně hygienická opatření v zemi. Žadatelům z ostatních zemí akreditace velvyslanectví (Džibutsko, Jižní Súdán, Somálsko, Komory, Seychely) proto důrazně doporučujeme se seznámit s pravidly vstupu do Etiopie předtím, než si sjednají schůzku k podání žádosti o vízum na zastupitelském úřadu.

Příjem žádostí o víza

Velvyslanectví České republiky v Addis Abebě bude nabírat žádosti o víza v následujícím rozsahu (ten je dán aktuálním Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. července 2020 a může se kdykoliv změnit):

Příjem žádostí o Schengenská víza:

Příjem žádostí o dlouhodobá víza a pobyty:

Pokračování v přerušených řízeních

Na Velvyslanectví České republiky v Addis Abebě se obnovují řízení o všech žádostech o dlouhodobá víza a pobyty, která byla zahájena před 14. březnem 2020.

Požadavek na doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Od všech cizinců, kteří žádají o schengenská a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti (netýká se víz za účelem podnikání) nebo vzdělávacích aktivit bude v souladu s Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. července 2020 požadováno předložení dokladu potvrzujícího splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění. 

Vzor potvrzení přijímajícího subjektu (DOCX, 135 KB)

Bez tohoto dokladu není možné žádosti o víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit přijmout. To se týká rovněž žádostí dříve nabraných a případně též již rozhodnutých, kde k vylepení vízového štítku do cestovního pasu žadatele doposud nedošlo.

Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele / vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví; zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak; návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

Umožnění vstupu na území České republiky

Cizí státní příslušníci jsou žádáni, aby si před cestou ověřili podmínky vstupu do České republiky. Cizinci jsou obdobně povinni ověřit si případná karanténní opatření, která se na ně budou při / po příjezdu do České republiky vztahovat. Karanténní opatření mohou zahrnovat povinnost předložit negativní test na Covid-19.

Informace je k dispozici na webové stránce Ministerstva vnitra, především v pdf-tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví." Další informace mohou cizinci najít zde, případně zde.

přílohy

Vzor potvrzení přijímajícího subjektu 134 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 2.7.2020