česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu ČR 2. a 3. října 2020

Prezident ČR Miloš Zeman vyhlásil svým rozhodnutím volby do jedné třetiny Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek 2. října a sobotu 3. října 2020. Hlasování do Senátu probíhá pouze na území České republiky, v zahraničí hlasování neprobíhá. Velvyslanectví mohou pro tyto volby vydat voličské průkazy.

Volby se uskuteční ve volebních obvodech Cheb, Louny, Plzeň-město, Strakonice, Pelhřimov, Příbram, Praha 5, Praha 9, Praha 1, Kladno, Děčín, Česká Lípa, Trutnov, Kolín, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Žďár nad Sázavou, Znojmo, Vyškov, Brno-město, Přerov, Olomouc, Frýdek-Místek, Ostrava-město, Karviná, Zlín a Uherské Hradiště.

Druhé kolo voleb do Senátu se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě proběhne v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2020.

Zastupitelské úřady ČR v souvislosti s volbami do Senátu vedou zvláštní seznamy voličů a zejména vydávají voličské průkazy voličům, zapsaným ve zvláštním seznamu voličů.

O zapsání do  zvláštního seznamu voličů či vyškrtnutí z něj lze žádat průběžně. Pro tyto volby se však zvláštní seznam voličů pro veřejnost uzavírá dne 23. srpna 2020.

O vydání voličského průkazu mohou žádat voliči zapsaní na zvláštním seznamu voličů (písemně, datovou schránkou, případně osobně) kdykoli po vyhlášení voleb, nejdéle však do 7 dnů přede dnem voleb (tj. 25. září 2020) v případě písemného/elektronického podání, nebo do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 30. září 2020 do 16 hod) v případě osobního podání. Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu. Na voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území České republiky, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny. Vydání voličského průkazu se provádí bez poplatku.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

Informace pro veřejnost o nadcházejících volbách do Senátu jsou umístěny na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Pro úplnost dodáváme, že prezident republiky stejným rozhodnutím současně vyhlásil i volby do zastupitelstev krajů. V souvislosti s volbami do zastupitelstev krajů zastupitelské úřady ČR neplní žádné úkoly. Voliči nemohou ve volbách do zastupitelstev krajů hlasovat na zastupitelských úřadech, ani jim zastupitelský úřad nevydá pro tyto volby voličský průkaz.