česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek a sobotu 5. a 6. října 2018. Druhé kolo voleb se uskuteční v případě, kdy žádný z kandidátů nezíská ve svém volebním obvodu nadpoloviční většinu platných hlasů a bude se konat v pátek a sobotu 12. a 13. října 2018.

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu hlasování v zahraničí. Volič, který má bydliště mimo území České republiky, může při volbách do Senátu hlasovat pouze na území České republiky.

Druhé kolo voleb do Senátu se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek 12. října 2018 a v sobotu 13. října 2018. V případě, že se kandidát vzdá své kandidatury před druhým kolem voleb ve volebním obvodu, pozbude práva být volen nebo zemře, koná se druhé kolo voleb až třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole, tj. v pátek 19. října 2018 a v sobotu 20. října 2018.

Volič, který dosud není zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, může požádat o zápis nejpozději 26. srpna 2018.

V případě, že volič již je zapsán ve zvláštním seznamu voličů, může požádat tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb  (tj. 28. září 2018) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 3. října 2018 do 16 hod).

Voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem v zahraničí umožní voliči hlasovat v kterémkoli volebním okrsku volebních obvodů, v nichž jsou volby vyhlášeny.

Souběžně s volbami do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční také volby do zastupitelstev krajů. Do zmíněných zastupitelstev mohou hlasovat výhradně voliči, kteří jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů. Voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí  v těchto volbách hlasovat nemohou, a to ani na voličský průkaz.

Podrobnější informace o nadcházejících volbách jsou umístěny na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.