česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Východní Afrika/Etiopie – odpad a vyplývající obchodní možnosti

Region východní Afriky stejně jako obecně celý rychle se rozvíjející třetí svět se potýká se zásadně rostoucím problémem zpracování odpadu.

Efektivnější systém třídění, svozu, uskladnění a zpracování odpadu tedy není pouze otázkou ekonomickou a environmentální, ale také sociální. Problematika třídění odpadu a nakládání s plastovým odpadem je řešena na úrovni Východoafrického společenství (East African Community – EAC) a existuje snaha harmonizovat národní regulaci a restrikce.

Vůdčí zemí společenství v tomto směru je Rwanda, která zavedla systém založený na svolení k importu nových plastových obalů poté, co budou již použité do určité kvantifikované míry shromážděny a reportovány rwandskému celnímu úřadu. Rwanda Environment Management Authority  také podepsala smlouvu se soukromou společností, která má za úkol shromažďovat plastový odpad importovaný do země a následně ho recyklovat na plastové potrubí, stavební krytinu či hadice pro zemědělství. Naproti tomu Keňa se 120 podniky na produkci plastů, Tanzanie (100 podniků) a Uganda (40 podniků) doposud recyklační režim na vládní úrovni zavedený nemají.

Naopak příkladem možného ekonomického využití rostoucího problému se zpracováním odpadu je efektivní využití desítky let rostoucích skládek v blízkosti velkých městských center. V březnu 2013 podepsala britská společnost Cambridge Industries Ltd. (www.cambridge-industries.com) s Ethiopian Electric and Power Corporation (EEPCo) smlouvu na výstavbu energetické jednotky na bázi kontrolovaného pálení metanu a odpadu největší etiopské skládky Koshe. Projekt v celkové hodnotě 120 mil. USD bude po svém uvedení do provozu za zhruba osmnáct měsíců schopen řízeným spalováním zpracovat 350 000 tun odpadu ročně a generovat zhruba 50 MW elektřiny. Takto generovaná energie sníží závislost na dovážených ropných produktech dovážených přes Džibutsko a částečně zmenší náchylnost hlavního města Addis Abeby ke stále častým výpadkům elektřiny. 

Vzhledem ke stabilnímu a rychlému růstu afrických zemí (a s nimi městských aglomerací) a postupnému bohatnutí populace na kontinentu je logické, že otázka zpracování odpadů bude v příští generaci vedle s tímto oborem úzce souvisejícím sektorem vodohospodářství (včetně úpravy vody) zásadním ekonomicko-společenským tématem. České firmy podnikající v tomto oboru mají dle našeho názoru schopnost nabídnout řadu zkušeností a technologických řešení.