česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Východoafrické společenství – výstavba regionální železniční sítě

Plán z roku 2009 na výstavbu regionální železniční sítě v rámci Východoafrického společenství (East Africa Community - EAC) ožívá s ustavením tzv. East Africa Railway Authority (EARA). Celkový projekt je odhadován na výši 29 mld. USD. Prvním reálným krokem bylo ustavení a odsouhlasení rozpočtu pro efektivní fungování EARA ve výši 1,8 mil. USD.

Hlavním úkolem EARA bude oživení a implementace tzv. Východodafrického železničního územního plánu (East African Railway Master Plan; http://www.eac.int/infrastructure/index.php), který vznikl v roce 2009. Základním rysem celého projektu bude přechod z koloniálního rozchodu železnice 1 000 mm na mezinárodní standard 1 435 mm, což umožní zrychlení doby přepravy zboží stejně jako kapacity. Přechod na standardní rozchod by měl zvýšit kapacitu dopraveného zboží ze současných 3,7 mil. tun na 16-35 mil. tun v roce 2030. V dnešní době je po železnici v zemích EAC přepravováno pouze 10 % karga oproti potenciálu dosahujícímu 70 %.

Dalším stěžejním úkolem EARA bude asistence při získávání potřebných financí, kdy hlavní pobídkou pro investory bude kombinace lákavosti stabilního ekonomického rozvoje regionu v posledních letech a zvýšená váha priority na realizaci tohoto projektu ze strany EAC a partnerských zemí Etiopie, Jižního Súdánu a Konžské demokratické republiky. Mezi hlavní finanční partnery budou patřit vedle Africké rozvojové banky také Evropská rozvojová banka, Japan International Cooperation Agency a některé čínské společnosti.     

Jako první je v plánu realizace projektu výstavby železničního spojení Dar es Salaam-Tabora-Mwanza v Tanzanii a rehabilitace spojení Voi-Taveta mezi Keňou a Tanzanií, která propojí dvě linie směřující do vnitrozemí východní Afriky. Pozn.: Tyto projekty již byly odsouhlaseny na summitu členských zemí EAC v prosinci 2012.

Pokračovat se bude rehabilitací a přechodem na standardní rozchod železnice Mombasa-Nairobi-Kampala, výstavba železnice Lamu-Isiolo-Moyale-Addis Abeba s napojením Isiolo-Nadapal-Juba a Nairobi-Isiolo. Těmito spojeními bude na východoafrickou železniční síť napojena také Etiopie a Jižní Súdán a díky výstavbě železnice Addis Abeba-Džibuti také Džibutsko (jednání o financování čínskou EXIM Bank ve výši 2,9 mld. USD byla úspěšně ukončena). Do širšího rámce projektu zapadá také vybudování metropolitního dopravního systému Nairobi, jehož součástí je také již budované spojení centra města s mezinárodním letištěm Joma Kenyatty.

Modernizace již existující koloniální trati z Dar es Salaamu do hlavního města Dodomy a dále do Rwandy, Burundi, Ugandy a KDR má započít již v tomto roce. Realizace projektu spojení Dar es Salaam-Isaka-Kigali/Keza-Gitega-Musongoti v odhadované výši 5,2 mld. USD by měla potom trvat přibližně čtyři roky a přinést výrazné snížení dopravních nákladů pro Rwandu i Burundi.

Výstavba železnice v této části Afriky, jež patřila pod britskou koloniální správu, skýtá velké množství exportních a případně také investičních příležitostí. Všechny země regionu zaznamenávají stabilní ekonomický růst pohybující se v rozmezí 5-8 % ročně a současně jsou zde zaznamenávány výrazné nálezy nerostných surovin. Populace zemí Východoafrického společenství (Keňa, Tanzanie, Uganda, Rwanda, Burundi) čítá přibližně 140 milionů obyvatel. Do širšího dopravního perimetru východní Afriky lze přičíst dále Etiopii (90 mil. obyv.), Jižní Súdán (10 mil. obyv.), Zambii (14 mil obyv.), Malawi (15 mil. obyv.) a východní část KDR (pět spádových provincií s přibližně 25 mil. obyv. Všechny tyto státy jsou současně zeměmi s výrazným nerostným bohatstvím a rostoucí zemědělskou produkcí.