français  česky 

rozšířené vyhledávání
Fontána
Kolonáda
Mikulovský zámek
Minaret v zimě
Na Karlově mostě
Pravčická brána
Přerov 2
ZU_Alzir

Alžírská ekonomická opatření v rámci šíření COVID-19

varovani_symbol

První série ekonomických opatření v kontextu šíření COVID-19 se nesou v duchu postupující ekonomické krize a svou skladbou se příliš nevymykají světovým trendům. Lze v nich pozorovat především návaznost na dlouhodobý trend snižování dovozů a v… více ►

Číslo nouzové linky zastupitelského úřadu

info_1

ZÚ Alžír sděluje, že s platností od 1. listopadu 2018 mění číslo své nouzové telefonní linky. Od uvedeného data bude konzulární pohotovost vykonávána na čísle +213 770 899 090. Po dobu trvání epidemie COVID-19 je možné v urgentních případech… více ►

Vyhlášení nouzového stavu - pozastavení vízového procesu

atencao_1

Velvyslanectví České republiky v Alžíru informuje, že vláda České republiky dne 12. března 2020 vyhlásila nouzový stav jako opatření proti šíření koronaviru COVID-19. více ►

Mimořádné opatření v rámci prevence rozšíření COVID-19

atencao_1

Ministr zdravotnictví vydal dne 10. března 2020 mimořádné opatření v rámci prevence rozšíření COVID-19 na území České republiky. Toto opatření se vztahuje na cizince, kteří nemají v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nebo zde nepracují,… více ►

Výzva k účasti na PROPEDu se zaměřením na vodohospodářství a odpadní hospodářství v Alžírsku

thumb

Velvyslanectví České republiky v Alžíru zve zájemce z řad exportních firem působících v sektoru vodohospodářství a odpadního hospodářství k účasti na podnikatelské misi PROPED v Alžírsku. Cílem mise je úspěšně odprezentovat potenciál českých… více ►

Doporučení v souvislosti se šířením koronaviru ve světě

varovani_upozorneni

ZÚ Alžír upozorňuje, že již i v Alžírsku došlo k odhalení několika případů osob nakažených virem COVID 19. ZÚ doporučuje občanům České republiky obezřetnost, respektování a uplatňování individuálních preventivních opatření proti jeho šíření. V… více ►

Česká republika v roce 2020 pomůže Africe částkou sta milionů korun

budova_cerninskeho_palace_ze_zahrady

Vláda České republiky schválila 2. března 2020 finanční program na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe na období let 2020 - 2022. Program je zaměřen na odstraňování základních příčin nelegální migrace z Afriky do EU přímo v… více ►

Fotografická výstava k 30. výročí sametové revoluce

thumb

Dne 4. února byla v Alžíru v Paláci kultury Moufdi-Zakaria zahájena výstava k 30. výročí sametové revoluce. Alžírskému publiku přiblížila nejen události 17. listopadu, ale i následné manifestace na různých místech hlavního města a posléze i… více ►

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru ve světě

atencao_1

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje cestovatele, že v souvislosti se šířením koronaviru (2019-nCoV) dochází k dalším preventivním opatřením, zejm. rušení velkého množství letů z/do Číny, včetně letů tranzitních přes některá čínská… více ►

Čeští botanici zachraňují v Alžírsku kriticky ohrožený Cypřiš Duprezův

thumb

Šestnáct jedinců jednoho z nejvzácnějších stromů světa, cypřiše Duprezova, podniklo začátkem února cestu z Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK v Praze do jejich domoviny, do Alžírska. Situace tohoto rostlinného druhu, který se dožívá až… více ►

Povinnost předložit výpis z trestního rejstříku

visa

Velvyslanectví České republiky v Alžíru připomíná, že žadatel o dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt je povinen předložit výpis z evidence rejstříku trestů státu, jehož je žadatel státním občanem, (tj. Alžírska, resp. Mali) a případně i stejný… více ►

Avízo: Změna Vízového kodexu

visa_schengen_logo

Velvyslanectví České republiky v Alžíru sděluje, že s platností od 2. února 2020 vstupuje v platnost novela Nařízení č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (Vízový kodex). více ►

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2020

krajane_projekty

Vláda České republiky schválila Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí pro rok 2020. Jeho obsahem je finanční a materiální podpora vzdělávacích aktivit, které mají za cíl rozvíjet znalosti českého jazyka a literatury v… více ►

Obrovský úspěch koncertu předního českého klavíristy Ivana Klánského pořádaného u příležitosti berberského Nového roku

thumb

Ve dnech 11. - 14. 1. 2020 proběhla pracovní cesta děkana pražské HAMU do Alžírska, při níž odehrál v Národním alžírském divadle klavírní koncert, vedl master class se studenty Vyššího národního hudebního institutu (INSM) a podepsal dohodu o… více ►

Klavírní koncert v Alžírském národním divadle

thumb

Velvyslanectví České republiky v Alžíru ve spolupráci s Alžírským národním divadlem Mahieddina Bachtarziho, za podpory Ministerstva kultury Alžírské demokratické a lidové republiky pořádá v neděli dne 12. ledna 2020 od 18.00 hodin klavírní… více ►

Výzva k účasti na PROPEDu se zaměřením na rozvoj civilního letectví v Alžírsku

thumb

Ve dnech 8. až 12. března 2020 proběhne v alžírských městech Tlemcen a Sidi Bel Abbes návštěva podnikatelské mise se zaměřením na rozvoj česko-alžírské spolupráce v oblasti civilního letectví podporovaná z prostředků PROPED Ministerstva… více ►

Zavedení letištních průjezdních víz pro občany Alžírska

visa

Velvyslanectví České republiky v Alžíru informuje, že s platností od 6. prosince 2019 vstupuje v platnost novela vyhlášky Vlády České republiky č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního… více ►

Aktuální doporučení k cestám

varovani_symbol

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům dbát zvýšené opatrnosti při cestách do Alžírska. V období trvajících veřejných protestních shromáždění občanů konaných především v pátek, doporučujeme vyvarovat se při pobytu v… více ►

Recepce u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce

thumb

V pondělí 18. listopadu 2019 uspořádal ZÚ Alžír v prostorách velvyslanectví každoroční slavnostní recepci, věnovanou v letošním roce 30. výročí Sametové revoluce. Za hostitelský stát přijali pozvání ministryně pošt, telekomunikací a… více ►

Úprava časového rozvrhu konzulárního úseku velvyslanectví

info_1

Velvyslanectví České republiky informuje, že s platností od 1. ledna 2020 vstoupí v platnost nový časový rozvrh konzulárního úseku. Dochází k částečné změně rozvrhu přijímání žádostí o víza. více ►

Seminář – na téma památkové péče

thumb

V rámci výstavy České hrady a zámky proběhl dne 30. 11. 2019 odborný seminář na téma restaurování a údržby sbírkových předmětů. Jeho cílem bylo zprostředkování dlouhodobých zkušeností českých odborníků. více ►

Výstava České hrady a zámky

thumb

Výstavu České hrady a zámky připravenou ve spolupráci Národního památkového ústavu a Národního muzea, kterou jsme přeložili do arabštiny a francouzštiny, zahájil v Alžíru náměstek GŘ Národního muzea Rudolf Pohl. více ►

Účast českého tria Apertus Ansemble na Mezinárodním symfonickém festivalu v Alžíru

thumb

ČR se tak jako každým rokem účastnila i letos 11. ročníku Festivalu Symfonického hudby, který je největším počinem svého druhu v Alžíru a jednou z největších kulturních akcí v zemi. Letos se zúčastnilo 17 států, hlavním pozvanou zemí byl… více ►

Koncert tria Apertus Ansemble na rezidenci velvyslankyně

thumb

Na okraj 11. ročníku Festivalu Symfonického hudby se konal i koncert našich umělců na rezidenci velvyslankyně. více ►

Koncert Marka Kozáka v největším alžírském kostele – bazilice Notre Dame d'Afrique

thumb

V pátek 4. října se uskutečnil koncert pořádaný naším zastupitelským úřadem ve spolupráci s rektorem baziliky. Klavírní virtuos a zároveň varhaník Marek Kozák rozezněl tento historicky cenný hudební nástroj po dvouleté odmlce. více ►

Koncert českého pianisty Marka Kozáka

thumb

České velvyslanectví v Alžíru uspořádalo večer 2. října 2019 v rezidenci velvyslankyně koncert nadějného českého pianisty Marka Kozáka. více ►

Master class českého pianisty Marka Kozáka na Institut National Supérieur de Musique

thumb

V rámci spolupráce započaté v letošním roce mezi pražskou HAMU a INSM proběhla den 2. října 2019 první hodina „Master class“, kterou se studenty oboru klavír, ale i dalšími zájemci, uspořádal český pianista Marek Kozák, doktorand… více ►

Politické konzultace v Alžírsku

thumb

Dne 23 září 2019 se uskutečnily politické konzultace mezi odborníky alžírského a českého ministerstva zahraničních věcí. Tématem těchto jednání byly především otázky spojené s vývojem v Mali. více ►

Omezení počtu žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání

thumb_visa_02

Vláda České republiky svým Nařízením č. 220/2019 Sb. ze dne 26. 8. 2019 rozhodla s účinností od 1. září 2019 o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání. Opatření bylo přijato v rámci potřeby… více ►

Varování před uzavíráním účelových sňatků

info_1

Některé zastupitelské úřady ČR, zejména v severní Africe, dlouhodobě registrují vysoký počet účelových sňatků občanů těchto zemí s občankami/občany ČR. více ►

Setkání velvyslankyně s ministrem vodohospodářství Ali Hamamem

thumb

Dne 7. srpna 2019 proběhlo přijetí velvyslankyně Lenky Pokorné u alžírského ministra vodohospodářství Ali Hamama. Ministr Ali Hamam byl jmenován do funkce v rámci úřednické vlády teprve v dubnu tohoto roku a česká velvyslankyně měla to potěšení… více ►

Aktuální informace k změnám v přijímání vízových žádostí

thumb_visa_02

Velvyslanectví České republiky informuje o několika nových skutečnostech, které mají dopad na vízová řízení. více ►

Předání pověřovacích listin Hlavě státu

thumb

Mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně ČR v Alžírsku Lenka Pokorná předala dne 10. července 2019 pověřovací listiny do rukou Hlavy státu ADLR Abdelkadera Bensalaha. více ►

Slavnostní recepce ke dni ozbrojených sil ČR

thumb

Dne 24. 6. 2019 proběhla v prostorách ambasády ČR v Alžíru slavnostní recepce ke Dni ozbrojených sil ČR, který připadá od roku 2002 každoročně na 30. června a připomíná události z roku 1918. Právě 30. 6. 1918 přísahalo ve francouzském… více ►

Spolupráce českých a alžírských archeologů

thumb

Ve dnech 14. – 18. 6. 2019 přijela na základě předchozího jednání ZÚ s Univerzitami Constatine 2 a 3 čtyřčlenná skupina pracovníků (převážně archeologů) Národního muzea vedená ředitelem Historického muzea M. Junkem, aby položila základy… více ►

Seminář na téma transformace ekonomiky

thumb

Dne 12. 6. 2019 uspořádal ZÚ ve spolupráci se ZÚ Maďarska a Polska a s místním podnikatelským think thankem CARE (Cercle d´Action et de Réflexion autour de l´Entreprise) seminář, jehož hlavním tématem bylo sdílení zkušeností z… více ►

Výzva k účasti na PROPEDu se zaměřením na odpadové hospodářství v Alžírsku

thumb

Ve dnech 7. až 10. října 2019 proběhne v Alžíru veletrh se zaměřením na odpadové hospodářství a sanaci vod, který letos nese podtitul Cirkulární ekonomika – ekonomický model budoucnosti. V Alžírsku tato témata skýtají velký potenciál… více ►

Radikální nařízení pro automobilový průmysl v Alžírsku

thumb

Automobilový průmysl v Alžírsku stihlo další radikální opatření, které patrně mění pravidla dovozu a místní produkce (lépe řečeno montáže) vozů, jež byla nastavena v roce 2017 dekretem č. 17-344 z 28. listopadu 2017, který zakázal dovoz vozů do… více ►

Švankmajerův film Něco z Alenky prezentován v rámci Evropského kulturního festivalu

thumb

Česká republika představila dne 21. května 2019 v rámci 20. ročníku Evropského kulturního festivalu v Alžírsku oceňovaný film Jana Švankmajera Něco z Alenky. více ►

Nejnovější úprava celních sazeb v Alžírsku

varovani_upozorneni

Alžírské Ministerstvo pro obchod v dubnu 2019 vyhlásilo novou úpravu seznamu položek podléhajících superclům, rovněž známému jako DAPS. Seznam dovozového zboží, na které se vztahují supercla, jinak řečeno safeguards, byl zredukován z 1095… více ►

Program Záruka

thumb

Záměrem programu je doplnit stávající modality projektové bilaterální ZRS o nástroj záruky za úvěr k financování investic v rozvojových zemích, které mají zřetelný a udržitelný rozvojový dopad (např. vznik pracovních míst, zavedení… více ►

Aktuální doporučení k cestám

info_1

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům dbát zvýšené opatrnosti při cestách do Alžírska v období probíhajících masových veřejných shromáždění občanů, které se konají v souvislosti s blížícími se prezidentskými volbami.… více ►

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, 24. – 25. května 2019

volby

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat v pátek 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 do 14.00 hodin. více ►

Návštěva prorektorky AMU v Alžírsku

thumb

V návaznosti na několikaletou spolupráci ZÚ v rámci „Festivalu symfonické hudby“ i na následné kontakty s Institutem (INSM) a jednání VZÚ s ministrem kultury Azzedinem Mihoubim přijela do Alžíru prorektorka AMU pro zahraniční vztahy… více ►

Ustanovení skupiny přátel v parlamentu mezi Českou republikou a Alžírskem

thumb

Dne 5. 2. 2019 byla v alžírském Národním shromáždění ustanovena Skupina přátel ČR-Alžírsko. více ►

Doplňující volby do Senátu České republiky dne 5. a 6. dubna 2019

volby

Prezident republiky vyhlásil doplňující volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 se sídlem v Praze 9 a stanovil dny jejich konání na pátek 5. duben a sobotu 6. duben 2019. Hlasování do Senátu probíhá pouze v tomto… více ►

Alžírsko vydává nový celní sazebník

varovani_upozorneni

Alžírské ministerstvo obchodu vydalo dodatek k rozpočtovému zákonu upravující sazby cel a zrušení zákazu dovozu vyhlášené v září 2018. Dokument pod zkratkou DAPS upravuje do nedávno nejasnou situaci v souvislosti s dovozem zboží do Alžírska, a… více ►

Velvyslankyně Lenka Pokorná navštívila alžírského ministra financí

thumb

Velvyslankyně Lenka Pokorná při své zdvořilostní návštěvě na alžírském ministerstvu financí upozornila na českou zkušenost s přechodem na tržní ekonomiku. více ►

Alžírské lázeňství hledá investory

thumb

Alžírský státní podnik HTT investoval 12 miliard DZD (89 milionů euro) do zařízení a modernizace 8 lázeňských center z celkového objemu alokovaných investic, tedy 70 miliard DZD (520 milionů euro), na renovaci celkem 65 lázeňských hotelů v zemi.… více ►

Jednání paní velvyslankyně s alžírským ministrem kultury

thumb

Dne 12.11.2018 se uskutečnilo jednání velvyslankyně s ministrem kultury Azzedin/em Mihoubi/m. Byly projednány rozpracované bilaterální projekty např. projekt společných archeologických vykopávek (Institut national de recherches archéologiques a… více ►

Pietní akt na hřbitově Dely Ibrahim

thumb

Dne 11. listopadu 2018 proběhla v hlavním městě Alžíru na hřbitově Dely Ibrahim vzpomínka na vojáky, kteří zahynuli na alžírském území během světových válečných konfliktů. více ►

Česká republika se zúčastnila 23. ročníku Mezinárodního knižního salonu v Alžíru

thumb

Ve dnech 29. října až 10. listopade 2018 se v Alžíru uskutečnil 23. ročník Mezinárodního knižního salonu. Velvyslanectví České republiky přispělo svým samostatným stánkem, který byl v letošním roce příležitostí k připomenutí stého výročí… více ►

Oslavy 100. výročí založení Československa na ZÚ Alžír

thumb

Dne 28. 10. 2018 uspořádal ZÚ Alžír v prostorách úřadu oslavu 100. výročí založení Československa. Alžírská strana delegovala jako již tradičně ministryni pošt, telekomunikací a informačních a počítačových technologií H. I. Faraounovou a… více ►

Velvyslankyně Lenka Pokorná navštívila město Oran

thumb

Hlavním motivem cesty byla účast na 9. výročí Veletrhu obnovitelných energií pořádaném Alžírským podnikatelským fórem (FCE). Česká mise se akce účastnila jako jediné diplomatické zastoupení. Partneři projevili nebývalý zájem o spolupráci s… více ►

Úspěch českých inženýrů firmy Simone Research Group v Alžírsku

thumb

Malá firma – velký byznys. Česká firma SIMONE Research Group úspěšně prodává licence na unikátní software pro modelování a správu plynového potrubí již od roku 1995. Program se nejlépe uplatní v zemích, kde se to potrubím jen hemží.… více ►

Banket při příležitosti oslav 100. výročí založení Československa

thumb

Dne 21.10. 2018 se konal v hotelu Al Djazair banket organizovaný Vojenskou a leteckou přidělenkyní České republiky v Alžírsku, plk. Hanou Ševčíkovou, při příležitosti oslav 100. výročí založení Československa. více ►

Česká republika opět mezi významnými účastníky Mezinárodního kulturního festivalu symfonické hudby v Alžíru

thumb

Desátý ročník Mezinárodního kulturního festivalu symfonické hudby konaný v Alžíru ve dnech 13. – 19. října 2018 zaznamenal další velmi výrazný příspěvek českých umělců. Dne 17. října 2018 vystoupili v nové budově Alžírské opery věhlasní… více ►

Účelová manželství

atencao_1

Velvyslanectví České republiky v Alžíru důrazně varuje před množícími se případy účelových manželství, která mohou končit zneužitím institutu rodinného příslušníka občana EU s cílem vstupu do Schengenského prostoru. více ►

Předání kopií pověřovacích listin

cerninsky_palac

Dne 7. října 2018 předala mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně České republiky Lenka Pokorná kopie pověřovacích listin do rukou ministra zahraničních věcí pana Abdelkadera Messahela. více ►

Česká republika bude mít nové velvyslanectví v Mali

cerninsky_palac_1

Ministerstvo zahraničních věcí v souladu s rozhodnutím vlády ČR ze dne 26. září 2018 zřídí Velvyslanectví České republiky v Mali. Nový úřad ČR začne působit v hlavním městě Bamaku od 1. ledna 2019. Mezi jeho úkoly bude patřit posilování… více ►

Největší fotovoltaická elektrárna na světě může být v Alžírsku

thumb

Alžírsko plánuje průběžně snižovat energetickou závislost na ropě a plynu a ubírá se cestou zelených energií. Společně s JARem patří mezi africké země s největším potenciálem pro využívání obnovitelných energií a vládní strategie tuto skutečnost… více ►

Alžírsko zrušilo zákaz dovozu

zdroj_maghreb_emergent

Protidovozní opatření byla nahrazena provizorními celními poplatky, jejichž výše se pohybuje mezi 30 až 200 %. Ve snaze chránit vnitřní trh a víceméně pokračovat v protekcionistické obchodní politice tak Alžírsko zavedlo alespoň tarifní překážky… více ►

Jak podnikat v Subsaharské Africe? Přijďte na seminář do Brna

exportni_dum_msv

Od 1. do 5. října proběhne v Brně již 60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV), který je nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě. Stejně jako v minulých letech na něm nebude chybět ani ČRA, která zde 2. října… více ►

Česká účast na veletrhu FIA v Alžíru

thumb

Ve dnech 8.-13.5.2018 se v Alžíru konal hlavní alžírský veletrh FIA, na kterém se letos představilo několik set firem z 26 zemí. ČR na něm reprezentovaly stánky firem Strojimport a Vorrens, které zastupují řadu českých strojírenských výrobců.… více ►

Mydy Rabycad v Alžíru

thumb

Dne 4. května 2018 vystoupila za Českou republiku v rámci 19. ročníku Evropského festivalu v Alžírsku skupina Mydy Rabycad prezentující svůj specifický hudební styl (electroswing, glamtronic) v extravagantních kostýmech za doprovodu světelné… více ►

Přátelské utkání fotbalových internacionálů

thumb

Ve dnech 11. - 15. dubna 2018 navštívili Alžírsko čeští fotbaloví internacionálové a pod hlavičkou Asociace bývalých profesionálních fotbalových hráčů ČR, která misi organizovala, sehráli na stadionu Omar Hamadi v Alžíru přátelské utkání se… více ►