français  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární a vízové informace

Podmínky vstupu do ČR v době platnosti ochranných opatření proti šíření COVID 19

cerninsky_palac_jaro_2020

Aktuálně platné podmínky vstupu do ČR jsou uvedeny na stránkách MZV ČR: více ►

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

volby_2

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Alžíru, Alžírská demokratická a lidová republika, podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění… více ►

Podmínky cestování do Alžírska

cerninsky_palac_jaro_2020_1

Velvyslanectví České republiky upozorňuje zájemce o cestování do Alžírska, že hranice země jsou otevřeny pouze částečně, výhradně pro leteckou dopravu. Toto rozhodnutí přijala alžírská vláda s platností od 1. června 2021. více ►

Změna podmínek cestovního zdravotního pojištění pro držitele dlouhodobého víza

visa

V souvislosti s nabytím účinnosti novely Zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky dochází od 2. srpna 2021 k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty delší než 90 dnů. více ►

Aktualizace doporučení k cestám do Alžírska

varovani_upozorneni

V poslední době byly zaznamenány bezpečnostní incidenty, mezi které patřilo i zneškodnění výbušniny 2 km od mezinárodního letiště v hlavním městě a smrtelná exploze v odlehlé oblasti na východě země. více ►

Doporučení registrace občanů při cestách do zahraničí v systému DROZD

letadlo

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. více ►

Číslo nouzové linky zastupitelského úřadu: +213 770 899 090

info_1

Velvyslanectví České republiky v Alžír sděluje, že s platností od 1. listopadu 2018 mění číslo své nouzové telefonní linky. Od uvedeného data bude konzulární pohotovost vykonávána na čísle +213 770 899 090. více ►

Aktuální doporučení k cestám

varovani_symbol

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům dbát zvýšené opatrnosti při cestách do Alžírska. V období trvajících veřejných protestních shromáždění občanů konaných především v pátek, doporučujeme vyvarovat se při pobytu v… více ►

Účelová manželství

atencao_1

Velvyslanectví České republiky v Alžíru důrazně varuje před množícími se případy účelových manželství, která mohou končit zneužitím institutu rodinného příslušníka občana EU s cílem vstupu do Schengenského prostoru. více ►

Zavedení letištních průjezdních víz pro občany Alžírska

visa

Velvyslanectví České republiky v Alžíru informuje, že s platností od 6. prosince 2019 vstupuje v platnost novela vyhlášky Vlády České republiky č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního… více ►

Úprava časového rozvrhu konzulárního úseku velvyslanectví

info_1

Velvyslanectví České republiky informuje, že s platností od 1. ledna 2020 vstoupí v platnost nový časový rozvrh konzulárního úseku. Dochází k částečné změně rozvrhu přijímání žádostí o víza. více ►

Povinnost předložit výpis z trestního rejstříku

visa

Velvyslanectví České republiky v Alžíru připomíná, že žadatel o dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt je povinen předložit výpis z evidence rejstříku trestů státu, jehož je žadatel státním občanem, (tj. Alžírska, resp. Mali) a případně i stejný… více ►

Změna Vízového kodexu

visa_schengen_logo

Velvyslanectví České republiky v Alžíru sděluje, že s platností od 2. února 2020 vstoupila v platnost novela Nařízení č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (Vízový kodex). více ►

Francie zastupuje ČR při udělování schengenských víz v Mali

vlajka_eu

Od 1. května 2013 zastupuje Českou republiku při udělování krátkodobých schengenských víz Francie, a to prostřednictvím Generálního konzulátu Francie v Bamaku. více ►