français  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární a vízové informace

Mimořádné opatření v rámci prevence rozšíření COVID-19

atencao_1

Ministr zdravotnictví vydal dne 10. března 2020 mimořádné opatření v rámci prevence rozšíření COVID-19 na území České republiky. Toto opatření se vztahuje na cizince, kteří nemají v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nebo zde nepracují,… více ►

Obnova vízového procesu

thumb_visa_02

Velvyslanectví České republiky v Alžíru sděluje, že v souvislosti s vývojem pandemie COVID 19 úřady České republiky rozhodly s platností od 1. srpna 2020 ČÁSTEČNĚ obnovit proces přijímání a vyřizování žádostí o víza. více ►

Podmínky pro vstup do Alžírska v době pandemie COVID-19

info_1

Velvyslanectví České republiky v Alžíru informuje případné zájemce o cestování do Alžírské demokratické a lidové republiky, že od 19. března 2020 jsou vnější hranice země zcela uzavřeny. Nejbližší vyhodnocení a případná úprava platných omezení… více ►

Upřesnění podmínek vstupu do České republiky

atencao_1

Velvyslanectví České republiky v Alžíru sděluje, že v souvislosti s vývojem pandemie COVID 19 úřady České republiky s platností od 21. září 2020 upravily povinnosti cestujících při vstupu na její území. více ►

Aktuální doporučení k cestám

varovani_symbol

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům dbát zvýšené opatrnosti při cestách do Alžírska. V období trvajících veřejných protestních shromáždění občanů konaných především v pátek, doporučujeme vyvarovat se při pobytu v… více ►

Avízo: Změna Vízového kodexu

visa_schengen_logo

Velvyslanectví České republiky v Alžíru sděluje, že s platností od 2. února 2020 vstupuje v platnost novela Nařízení č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (Vízový kodex). více ►

Účelová manželství

atencao_1

Velvyslanectví České republiky v Alžíru důrazně varuje před množícími se případy účelových manželství, která mohou končit zneužitím institutu rodinného příslušníka občana EU s cílem vstupu do Schengenského prostoru. více ►

Zavedení letištních průjezdních víz pro občany Alžírska

visa

Velvyslanectví České republiky v Alžíru informuje, že s platností od 6. prosince 2019 vstupuje v platnost novela vyhlášky Vlády České republiky č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního… více ►

Aktuální informace k změnám v přijímání vízových žádostí

thumb_visa_02

Velvyslanectví České republiky informuje o několika nových skutečnostech, které mají dopad na vízová řízení. více ►

Doporučení v souvislosti se šířením koronaviru ve světě

varovani_upozorneni

ZÚ Alžír upozorňuje, že již i v Alžírsku došlo k odhalení několika případů osob nakažených virem COVID 19. ZÚ doporučuje občanům České republiky obezřetnost, respektování a uplatňování individuálních preventivních opatření proti jeho šíření. V… více ►

Úprava časového rozvrhu konzulárního úseku velvyslanectví

info_1

Velvyslanectví České republiky informuje, že s platností od 1. ledna 2020 vstoupí v platnost nový časový rozvrh konzulárního úseku. Dochází k částečné změně rozvrhu přijímání žádostí o víza. více ►

Číslo nouzové linky zastupitelského úřadu

info_1

ZÚ Alžír sděluje, že s platností od 1. listopadu 2018 mění číslo své nouzové telefonní linky. Od uvedeného data bude konzulární pohotovost vykonávána na čísle +213 770 899 090. Po dobu trvání epidemie COVID-19 je možné v urgentních případech… více ►

Povinnost předložit výpis z trestního rejstříku

visa

Velvyslanectví České republiky v Alžíru připomíná, že žadatel o dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt je povinen předložit výpis z evidence rejstříku trestů státu, jehož je žadatel státním občanem, (tj. Alžírska, resp. Mali) a případně i stejný… více ►

Doporučení registrace občanů při cestách do zahraničí v systému DROZD

letadlo

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. více ►

Francie zastupuje ČR při udělování schengenských víz v Mali

vlajka_eu

Od 1. května 2013 zastupuje Českou republiku při udělování krátkodobých schengenských víz Francie, a to na ZÚ Francie v Bamaku. více ►