français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky cestování do Alžírska

Velvyslanectví České republiky upozorňuje případné zájemce o cestování do Alžírska, že hranice země jsou otevřeny pouze částečně, výhradně pro leteckou dopravu. Toto rozhodnutí přijala alžírská vláda s platností od 1. června 2021.

S platností od 1. června 2021  jsou hranice Alžírské demokratické a lidové republiky částečně otevřeny pro leteckou dopravu zprostředkovanou národním dopravcem Air Algerie a několika zahraničními leteckými společnostmi.

Cestující musí před nástupem letu splnit přísné podmínky. Musí předložit negativní test PCR provedený nejpozději 36 h  před nástupem letu. S platností od 26. července 2021 musí cestující v místě vstupu do země podstoupit další antigenní test. Dříve povinná pětidenní karanténa byla zrušena.

Pozemní hranice zůstávají uzavřeny i nadále.

Od 24. května 2020 je zavedena povinnost stálého nošení ochrany nosu a úst (roušky, respirátoru) na všech veřejných místech.  Porušení této povinnosti může být trestně postihováno. 

Na velké části státního území je stále uplatňován režim zákazu nočního vycházení. S platností od  30. srpna 2021 byl časový rozsah zákazu vycházení  upraven na dobu od 22:00 večer do 06:00 následujícího rána. Aktuálně se tento zákaz týká čtyřiceti wilájí (Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saida,  Skikda, Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma,  Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane a Ouled Djellal). 

Místní úřady (prefektury wilájí) jsou oprávněny podle vývoje podmínek v regionu tato ochranná  opatření dále měnit. 

Dne 30. srpna 2021 byl zrušen zákaz vstupu do veřejných prostor, jako jsou pláže, zábavní parky, sportovní a kulturní centra. Restaurace a další stravovací zařízení opět mohou obnovit provoz vnitřních prostor a to až do poloviny své návštěvní kapacity. Zakázány jsou i nadále všechny typy veřejného shromažďování včetně rodinných oslav (svatby, obřízky, pohřby apod.).

Bezpečnostní složky mají velmi přísně dbát na dodržování standardních ochranných opatření – nošení roušek, dodržování vzdálenosti mezi osobami, dezinfekce rukou na veřejných místech

Více informací lze naleznout na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, obyvatelstva a nemocniční reformy ADLR 

http://www.sante.gov.dz/coronavirus/coronavirus-2019.html

Odkazy na další instituce 

Velvyslanectví Alžírské demokratické a lidové republiky (ADLR) v Praze. 

https://www.algerie.cz/index.php/cz/

Ministerstvo zdravotnictví, obyvatelstva a nemocniční reformy ADLR 

http://www.sante.gov.dz/