français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky pro vstup do Alžírska v době pandemie COVID-19

Velvyslanectví České republiky v Alžíru informuje případné zájemce o cestování do Alžírské demokratické a lidové republiky, že od 19. března 2020 jsou vnější hranice země zcela uzavřeny. Toto opatření platí do odvolání.

Veškerá letecká, námořní i pozemní doprava do země je přerušena. Výjimky jsou povolovány pouze ojediněle za účelem hromadné organizace repatriace občanů cizích zemí.

Rovněž vnitrostátní letecká doprava je až do odvolání přerušena. Vlaková a autobusová doprava v zemi funguje v běžném režimu. Od 14. června 2020 může za přísných hygienických opatření obnovit činnost doprava vozidly taxislužby. 

Od 24. května 2020 je zavedena povinnost stálého nošení ochrany nosu a úst (roušky, respirátoru) na všech veřejných místech.  Porušení této povinnosti může být trestně postihováno.

S platností od 14. června 2020  je uvolněn režim nočního zákazu vycházení.  
Zákaz vycházení nadále platí v době od 20:00 do 05:00 v 29 wilájích (regionech): Alžír, Boumerdes, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat, El Oued;

V 19ti wilájích (regionech) je zákaz vycházení zrušen, stále však platí povinnost dodržovat hygienická opatření, zejména na veřejnosti nosit roušky. Jde o wiláje: Tamanrasset, Tindouf, Illizi, Saida, Ghardaïa, Naama, El Bayadh, Tiaret, Guelma, Skikda, Jijel, Mostaganem, Tebessa, Tlemcen, Ain Temouchent, El Tarf, Tizi-Ouzou, Ain Defla, Mila;

Omezující opatření jsou v platnosti nejméně do  30. července 2020. Informace bude upravena v závislosti na dalším vývoji a rozhodování příslušných alžírských institucí.

Více informací lze naleznout na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, obyvatelstva a nemocniční reformy ADLR

http://www.sante.gov.dz/coronavirus/coronavirus-2019.html

Zájemci o informace o cestování do České republiky naleznou potřebné informace v samostatném článku Úprava podmínek vstupu na území České republiky v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19, viz

https://www.mzv.cz/algiers/cz/konzularni_informace_pro_obcany_cr/uprava_podminek_vstupu_na_uzemi_ceske.html