français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky pro vstup do Alžírska v době pandemie COVID-19

Velvyslanectví České republiky v Alžíru informuje případné zájemce o cestování do Alžírské demokratické a lidové republiky, že od 19. března 2020 jsou vnější hranice země zcela uzavřeny.

Veškerá pravidelná mezinárodní letecká, námořní i pozemní doprava do země je přerušena. Výjimky jsou povolovány pouze ojediněle za účelem hromadné organizace repatriace občanů cizích zemí.

Rovněž vnitrostátní letecká doprava je až do odvolání přerušena. Vlaková a autobusová doprava v zemi funguje v běžném režimu. Za přísných hygienických opatření byla povolena činnost vozidel taxislužby. V osmnácti wilájích (soupis viz níže) je o víkendových dnech hromadná doprava zakázána.

Od 24. května 2020 je zavedena povinnost stálého nošení ochrany nosu a úst (roušky, respirátoru) na všech veřejných místech.  Porušení této povinnosti může být trestně postihováno.

Na části území je stále uplatňován  režim nočního zákazu vycházení.  
Zákaz vycházení aktuálně platí v době od 23:00 do 06:00, týká se aktuálně 11 Wilájí (Bejaia, Blida, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel,  Annaba, Oran, Batna, Sétif a Constantine) 

Platnost od 1. října 2020 na následujících 30 dnů. 

Hromadná doprava ve a mezi Wilájemi je nově povolena.

Více informací lze naleznout na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, obyvatelstva a nemocniční reformy ADLR

http://www.sante.gov.dz/coronavirus/coronavirus-2019.html

Zájemci o informace o cestování do České republiky naleznou potřebné informace v samostatném článku Úprava podmínek vstupu na území České republiky v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19, viz

https://www.mzv.cz/algiers/cz/konzularni_informace_pro_obcany_cr/uprava_podminek_vstupu_na_uzemi_ceske.html