français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky pro vstup do Alžírska v době pandemie COVID-19

Velvyslanectví České republiky v Alžíru informuje případné zájemce o cestování do Alžírské demokratické a lidové republiky, že od 19. března 2020 jsou vnější hranice země zcela uzavřeny.

Veškerá pravidelná mezinárodní letecká, námořní i pozemní doprava do země je přerušena. Výjimky jsou povolovány pouze ojediněle pro zvláštní lety za účelem hromadné organizace repatriace občanů cizích zemí.

Vnitrostátní letecká doprava byla částečně obnovena od 6. prosince 2020. Vlaková a autobusová doprava v zemi funguje v omezeném režimu. Za přísných hygienických opatření je povoleno provozovat činnost vozidel taxislužby.  

Od 24. května 2020 je zavedena povinnost stálého nošení ochrany nosu a úst (roušky, respirátoru) na všech veřejných místech.  Porušení této povinnosti může být trestně postihováno.

Na části území je uplatňován  režim nočního zákazu vycházení.  Zákaz vycházení v současnosti platí v době od 20:00 do 05:00, týká se aktuálně 29 wilájí (Batna, Bejaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif,  Sidi Bel Abbes, Guelma, Annaba, Constantine, Médéa, M’sila, Mascara, Relizane, Oran, Boumerdes, Tissemsilt, Tipasa,  Ain Temouchent, Laghaout, Oum El Bouaghi, Mostaganem, El Tarf, Souk Ahras).

Místní úřady (prefektury wilájí) jsou oprávněny podle vývoje podmínek v regionu tato opatření přizpůsobit.

Restriktivní opatření byla opakovaně prodloužena a modifikována, naposledy s platností od 15. ledna 2021 nejméně po dobu následujících 15 dní.  Vláda zpřísnila podmínky pro služby, maloobchod a zakázala vstup na vybraná veřejná místa: zavřené zůstávají autobazary, rekreační místa, místa pro odpočinek, pláže, sportovní haly, domovy mládeže a kulturní centra. Omezení denní otevírací doby do 19 h platí pro restaurace (provoz pouze s podmínkou výdeje přes okénko), obchody s domácími potřebami, elektronikou, hračkami, sportovními potřebami, cukrárny, holičství a kadeřnictví. Byl prodloužen zákaz konání veřejných i soukromých hromadných akcí (svatby, náboženské oslavy, pohřební vzpomínky apod.)

Více informací lze naleznout na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, obyvatelstva a nemocniční reformy ADLR

http://www.sante.gov.dz/coronavirus/coronavirus-2019.html

Informaci o rozsahu úpravy restriktivních opatření alžírské vlády ve francouzštině naleznete

zde: http://www.aps.dz/algerie/113534-covid-19-prolongement-du-confinement-partiel-a-domicile-dans-34-wilayas-a-partir-du-2-decembre 

Zájemci o informace o cestování do České republiky naleznou potřebné informace v samostatném článku Úprava podmínek vstupu na území České republiky v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19, viz

https://www.mzv.cz/algiers/cz/konzularni_informace_pro_obcany_cr/uprava_podminek_vstupu_na_uzemi_ceske.html