français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky pro vstup do Alžírska v době pandemie COVID-19

(Archivní článek, platnost skončena 04.03.2021 / 20:05.)

Velvyslanectví České republiky v Alžíru upozorňuje, že od 01.03.2021 jsou hranice Alžírské demokratické a lidové republiky zcela uzavřeny a výjimky pro cesty do země nejsou povolovány - do Alžírska tedy od 01.03.2021 nelze přicestovat ani speciálním letem. Toto opatření má trvat nejméně jeden měsíc a vztahuje se na všechny cestovatele i diplomaty bez výjimek. CESTY DO ALŽÍRSKA NYNÍ NEJSOU MOŽNÉ.

Veškerá pravidelná mezinárodní letecká, námořní i pozemní doprava do země je přerušena. Výjimky pro zvláštní lety za účelem návratu zaměstnanců ambasád či cesty osob s mimořádným povolením mohou být v budoucnu obnoveny pouze z rozhodnutí alžírských úřadů. Repatriace občanů cizích zemí jsou však nadále povoleny pouze směrem z Alžírska. 

Vnitrostátní letecká doprava byla částečně obnovena od 6. prosince 2020. Vlaková a autobusová doprava v zemi funguje v omezeném režimu. Za přísných hygienických opatření je povoleno provozovat činnost vozidel taxislužby.   

Od 24. května 2020 je zavedena povinnost stálého nošení ochrany nosu a úst (roušky, respirátoru) na všech veřejných místech.  Porušení této povinnosti může být trestně postihováno. 

Na části území je nadále uplatňován režim nočního zákazu vycházení.  Zákaz vycházení od data 04. 02. 2021 platí v době od 22:00 do 05:00 a týká se aktuálně 19 wilájí (Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alžír, Jijel, Sidi Bel Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent a Relizane). 

Místní úřady (prefektury wilájí) jsou oprávněny podle vývoje podmínek v regionu tato opatření dále měnit. 

2. února 2021 byly rozvolněny podmínky pro služby a maloobchod. Parky, sportoviště a pláže byly znovu otevřeny veřejnosti. Otevírací doba obchodů, služeb a restaurací (provoz pouze s podmínkou výdeje přes okénko) je omezena zpravidla do 21h. Zákaz konání veřejných i soukromých hromadných akcí (svatby, náboženské oslavy, pohřební vzpomínky apod.) nadále platí. 

Více informací lze naleznout na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, obyvatelstva a nemocniční reformy ADLR 

http://www.sante.gov.dz/coronavirus/coronavirus-2019.html

  

Zájemci o informace o cestování do České republiky naleznou potřebné informace v samostatném článku Úprava podmínek vstupu na území České republiky v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19, viz  

https://www.mzv.cz/algiers/cz/konzularni_informace_pro_obcany_cr/uprava_podminek_vstupu_na_uzemi_ceske.html

  

Rozhodným úřadem pro poskytnutí informací o aktuálních podmínkách pro cesty do Alžírska je Velvyslanectví Alžírské demokratické a lidové republiky v Praze. 

https://www.algerie.cz/index.php/cz/