français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Úprava podmínek vstupu na území České republiky v souvislosti s probíhající pandemií COVID 19

(Archivní článek, platnost skončena 21.09.2020 / 15:45.)

Poté, co 17. května 2020 skončil v České republice nouzový stav včetně opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR, byly od 15. června 2020 uvolněny překážky volného pohybu osob na většině území EU.  Vstup cizinců ze zemí mimo EU není do České republiky dosud až na výjimky povolen

S platností od 21. září 2020 byly opět upraveny povinnosti cestujících při vstupu na území České republiky.

Všichni cestující včetně občanů ČR, kteří  pobývali v posledních 14 dnech před příjezdem do ČR déle než 12 hodin na území států, které nejsou na národním seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou povinni před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním Příjezdového formuláře.

Tito cestující musí předložit toto oznámení při hraniční kontrole na vstupu do České republiky a neprodleně, nejpozději do 5 dnů od vstupu na území ČR, se podrobit testu RT-PCR na vlastní náklady.

Osobám, které se neprokáží negativním testem RT-PCR  je po dobu minimálně deset dní od vstupu na území zakázán volný pohyb po území České republiky.

Alžírsko na národním seznamu zemí s nízkým rizikem uvedeno není. Cestující z Alžírska jsou povinni tato nařízení v plném rozsahu respektovat. Tato povinnost se nevztahuje na děti mladší pěti let.

Příjezdový formulář je dostupný v českém a anglickém jazyce na internetových stránkách www.prijezdovyformular.cz

 

Seznam epidemiologicky bezpečných zemí mimo EU, platný od 1. července 2020:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_06_30_seznam_bezpecnych_zemi_se_rozsiruje_o_8.html

Podrobné aktuální  informace o podmínkách pro vstup do České republiky naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR 

https://www.mvcr.cz/clanek/vstup-do-cr-po-1-cervenci-2020.aspx

Klasifikace epidemiologické bezpečnosti zemí (tzv. "Semafor") Ministerstva zdravotnictví ČR:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-evropskych-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/