français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY LEDEN 2023

Oznamujeme, že ve dnech 13. a 14. 01. 2023 se bude konat volba prezidenta ČR.
 

Občané ČR se do 04. 12. 2022 mohou zapsat do zvláštního seznamu voličů na Zastupitelském úřadě v Alžírsku.

 

JAK VOLIT V ALŽÍRSKU

Velvyslanectví České republiky v Alžíru informuje občany ČR o možnosti zaregistrování do zvláštního seznamu voličů vedeného u tohoto zastupitelského úřadu nejpozději do 04. PROSINCE 2022. Zaregistrovaní voliči mohou osobně požádat o vystavení voličského průkazu.

Volič podá zastupitelskému úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu voličů, písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů, ke které doloží cestovní pas ČR, nebo občanský průkaz ČR, popřípadě originál, nebo ověřenou kopií dokumentu potvrzujícího totožnost (např. osvědčení o státním občanství) ne starší jednoho roku a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu.

Případná žádost o voličský průkaz musí být podána rovněž písemně s úředně ověřeným podpisem. 

Volby pro občany České republiky v Alžírsku se budou konat v určené volební dny v prostorech Velvyslanectví České republiky, 3, chemin de Ziryab, Alger.

 

 

Pro více info sledujte: https://www.mzv.cz/algiers/cz