français  česky 

rozšířené vyhledávání

Archiv zpráv

Volba prezidenta republiky - výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků kandidátů

volby

Státní volební komise vylosovala dne 15.12.2017 na svém 149. jednání čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky kandidátů pro volbu prezidenta republiky. více ►

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

volby_2

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Alžíru (Alžírsko) podle § 16 písmena d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), o z n a m u j e : více ►

Možnost volit při volbě prezidenta České republiky v roce 2018 v zahraničí

volby_2013

Jestliže se bude fyzická osoba v době volby prezidenta České republiky v roce 2018 zdržovat v zahraničí, má právo volit a hodlá hlasovat na tamním zastupitelském úřadě, má dvě možnosti jak postupovat, odvislé do určité míry od charakteru svého… více ►

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských nebo konzulárních úřadech České republiky při volbě prezidenta České republiky

vlajka_ceske_republiky

která se koná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 více ►

Volby do PS P ČR - jména a příjmení kandidátů jednotlivých politických stran a hnutí zaregistrovaných ve Středočeském volebním kraji

volby

Jména a příjmení kandidátů jednotlivých politických stran a politických hnutí zaregistrovaných ve Středočeském volebním kraji pro volby do PS P ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 jsou zveřejněna na webových stránkách Krajského úřadu… více ►

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

volby_2

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Alžíru (Alžírsko) podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen… více ►

Volby do PS P ČR 2017 - seznam zaregistrovaných kandidátních listin politických stran ve Středočeském volebním kraji

volby

Krajský úřad zaregistroval ve Středočeském volebním kraji 26 kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017. více ►

Volby do PS P ČR 20. a 21.10.2017 - výsledky losování čísel jednotlivých politických stran a politických hnutí

volby

Na 144. jednání Státní volební komise, které se uskutečnilo 5. září 2017, bylo provedeno losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran a politických hnutí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,… více ►

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných v roce 2017

volby_2

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., v částce 48, která byla rozeslána dne 2. května 2017. Voličem je státní občan České… více ►

Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 v zahraničí

volby_2013

V případě, že se občan České republiky bude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 v zahraničí, má právo volit a hodlá hlasovat na zastupitelském úřadě, má dvě možnosti jak postupovat, odvislé do… více ►

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí – aktualizace pro rok 2017

vlajka_ceske_republiky

Rok 2017 je druhým rokem současného cyklu Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2016-2020. Připojujeme informace o krajanském vzdělávacím programu a výuce českého jazyka a literatury v zahraničí a o poskytování… více ►

Opakované volby do Senátu Parlamentu ČR – volební obvod č. 4 Most

volby_2

Nejvyšší správní soud usnesením č.j. Vol.4/2016-178 ze dne 10. listopadu 2016 konstatoval, že volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 7. a 8. října 2016 (první kolo) a ve dnech 14. a 15. října 2016 (druhé kolo) ve… více ►

Hudební večer s krajany v Alžíru

thumb

Dne 25. května 2015 se na velvyslanectví ČR v Alžírsku konalo setkání s krajany. Vedle ukázky slabikářů a učebnic českého jazyka vystoupila v rámci hudebního večera také česká vokální skupina Yellow Sisters, a to s důrazem na vlastní skladby v… více ►

Program podpory českého kulturního dědictví

thumb

Následující článek obsahuje informace o upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.… více ►

Setkání s krajany a projekt na podporu bohemistiky

thumb

Dne 30. října 2014 proběhlo na velvyslanectví ČR v Alžírsku setkání s krajany. Mezi pozvanými byli také zástupci českých firem působících v Alžírsku a bývalí alžírští studenti v Československu. Setkání se zúčastnil také přední český spisovatel… více ►

1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje

cyrilametod_maly

Letos probíhají oslavy 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje. Červencové oslavy Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje jsou každoročně plné lidí dobré vůle. Svědčí o tom viditelná pomoc potřebným i tamější atmosféra. Zcela jistě se jedná… více ►

Dopis krajanům

cernin

Vážené krajanky, vážení krajané. Rádi Vás tímto upozorňujeme na dopis krajanům zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Stanislava Kázeckého. více ►

Kurzy češtiny po internetu

internet

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy připravil kurzy výuky českého jazyka různé znalostní úrovně. více ►

Informace pro krajany

toskansky_palac

Češi ve světě – oslavy Dne české státnosti 2012

den_ceske_statnosti

Projekt „Češi ve světě – oslavy Dne české státnosti 2012“ je soubor akcí a událostí, které proběhnou na různých místech v Praze v týdnu od 24. do 30. září 2012. více ►